ترافیک درون تمامی محورهای شمالی نیمه‌سنگین است

[ad_1]

پلیس جاده کشور ذمر آوند شرط کرد: ترافیک داخل تمامی محورهای شمالی نیمه‌سنگین است.

به منظور با اعلام خبرگزاری نرمي، برحسب ذمر آوند شرط پلیس سلك کشور، درون زمان حال و ماضي حاضر وضعیت ترافیک درون سرشت به طرف نواحي پهلوها مدار چالوس-کرج (قلمرو مرزن توسعه يافته تا خدك دزدبن)، صورت سمت چپ بوسيله سوگند به نواحي پهلوها  جاده شافت قطر هراز (حد نارنجستان تا زيرگذر حساب ۱)، شكل به سوي نيمروز جهات قطب فیروز کوه حد (دالان شیرگاه وکار سالار) و جماعت جنوبی بزرگراه قزوین-کرج قلمرو (جسر حصارک تا خدك فردیس) نیمه سنگین است.

همچنین از محورهای استان گیلان ، اردبیل (بیشتر محورها) و مازندران ( باختر استان ) باران پراکنده ذهاب خبر شده است.

[ad_2]