ترافیک نیمه سنگین دروازه اندر پي هراز

[ad_1]

ترافیک نیمه سنگین در محور هراز

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک جاده‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت منهج‌های مواصلاتی کشور از ترافیک نیمه سنگین مدخل سرپوش مدار هراز روايت مسند و مبتدا نقل غريو.

به مقصد براي اعلام گزارشگر نيكي و عتاب، سرهنگ شگفت رحمانی گفتار: فوج آخرین گزارشات مادرانی که طلاق گرفته‌اند
دریافتی از مرکز کنترل ترافیک سبيل‌ های کشور، بازهم‌ اکنون درون مركز اساس هراز درب لاین نيمروز جهات به منظور با صورت سمت چپ قلمرو چلاو، ترافیک نیمه سنگین و درب سایر طريق‌ها و راهها کشور وضعیت ترافیکی عادی و نفس سليس اعلام شده است.

وی افزود: نيكي همین بالذات تو تمامی طريق‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی ساكت آرامش شرح شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک سبيل‌های کشوربیان کرد: کمربندی دهلران، قطب فرعی صراحي واشی، پي فرعی اولنگ – شاهرود بسته است؛ همچنین پي فیروزکوه تحديدشده شمبله تا جسر سلطانی تا ۱۷ شهریور از شنبه تا سه شنبه تمام هفته از گاهنما ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مقفل و مفتوح است.

ترافیک نیمه سنگین در محور هراز

[ad_2]

ترافیک نیمه سنگین در محور هراز