ترافیک نیمه سنگین و قمر گرفتگی باب شارع‌های شمالی

[ad_1]

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک گذرگاه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت سبيل‌های مواصلاتی کشور از ترافیک نیمه سنگین بوسيله سوگند به دلیل ماه و خور گرفتگی تو طريق های شمالی نبا اخبار عدل.

به منظور با شرح گزارشگر نرمي سرهنگ عجيب رحمانی حرف: لنگه آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک گذرگاه‌های کشور، نيز‌ اکنون مدخل سرپوش جوخه جنوبی اتوبان کرج – قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا خدك فردیس و جماعت جنوبی حر معبر کرج – تهران از جسر فردیس تا خدك کلاک ترافیک نیمه سنگین و داخل سایر شارع‌ها و شوارع کشور وضعیت ترافیکی عادی و ساري بيانيه شده است. 

وی افزود: احسان همین بالذات باب استان‌ بوشهر درون اکثر محورها پايه فیروزکوه حدود کار سالار و مبنا راه هراز قلمرو‌های سه راهی بلده و راهرو وانا و استان اردبیل قطب اردبیل – آستارا قمر گرفتگی و کاهش دید و باب سایر شاهراه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی ساكت آرامش بيانيه شده است. 

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک مسلك‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، مدار فرعی اولنگ- شاهرود تا سررشته ثانوی باز است.  

[ad_2]