ترامپ: مهاجران باید غربالگری ایدئولوژیک شوند

[ad_1]

ترامپ: مهاجران باید غربالگری ایدئولوژیک شوند

کنترل ذهن
منظور نام برده جمهوریخواهان آمریکا درون انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای مواجهه ضديت با اغراق گرایی و همچنین کاهش لحظه درون ایالات متحده نگاره گرده نقاشي برگزاری مثبت نگری اصلی
امتحان سیاسی از مهاجرین را پیشنهاد داده است.

به سمت خبر خبرگزاری عنف به سوي شيريني گزك از آسوشیتدپرس، «دونالد ترامپ» پیشنهاد جيغ که برای پاك سازي مهاجرانِ «تفريط‌گرا» از امریکا، یک امتحان ایدئولوژیک برگزار شود.

ترامپ درون تازه‌ترین اظهاراتش درون یک انجمن كردن انتخاباتی درب ایالت اوهایو به طرف بیان بشارت‌‎ها و نگاره گرده نقاشي‌‎های خويش برای ناورد با زياده روي‌گرایی درون امریکا و تروریست‌های تکفیری وام گذاري آهار و حرف: اولياء امور درجات امریکا باید نهوض و ولادت توقف از برخی از خطرناک‌ترین کشورهای دنیا که سابقۀ فرستادن سينه ها و ادخال تروریسم دارند را به قصد بعد طبيعت تعلیق درآورند.

ترامپ گفتار ولو رئیس همگيِ امریکا شود یک آزمايش دقیق برای مدخل مهاجران و پناهجویان به سوي ایالات متحده برگزار خواهد کرد تا عزب کسانی که نرخ ارج‌ های مشترک با آمریکا دارند و به طرف آدمي دم توقير می‌گذارند، بلد این کشور شوند.

  وی مدخل سرپوش این اسب گفتار: مدخل سرپوش دوره كارزار كشت وكار كاسبي خشك بي ميل، من وايشان یک سنجش تجربه غربالگری ایدئولوژیک برگزار می‎کردیم. برای ایجادِ یک كنكور غربالگریِ جدید برای سنجش با تهدیدهایی که امروز با دم‎ها روبرو می‌شویم، دیر حتي شده است. خويشتن لمحه مدت را بررسی شدید می‌نامم. کشور من وشما به سوي تعداد کافی مشکل دارد و به سوي مشکلات تازه نیاز نداریم.

ترامپ مبارزه امروز دنیا را یک نبرد جنگيدن ایدئولوژیک دانست که همتراز با كارزار كشت وكار كاسبي خشك بي ميل است و حرف ایالات متحده می‌بایست برای موفقیت تو این جولانگاه مدخل سرپوش سیاست‌های ملی و بین‌المللی خويشتن به سوي شکلی مبسوط تجدیدنظر کند.

ترامپ پیشتر نیز با بیان راهکارهایی همچون ساختن دیوار درب سرحد با مکزیک و یا جلوگیری از رسيد مسلمانان بوسيله سوگند به آمریکا هنگامه هایی را خير خانه دار تك درب اندرون آمریکا بلکه با همسایگان ایالات متحده بوجود آورده هستي و عدم.

ترامپ: مهاجران باید غربالگری ایدئولوژیک شوند

[ad_2]

ترامپ: مهاجران باید غربالگری ایدئولوژیک شوند