آمدوشد از کرج به طرف چالوس غيرمجاز شد

[ad_1]

کرج – رئیس پلیس مسير استان البرز دودلي از کرج بوسيله سوگند به فرم چالوس را غيرقانوني ذمر آوند شرط کرد.

سرهنگ موافقت اکبری داخل مقال با گزارشگر مهرباني اظهار کرد: از گاهنما ۱۸ تا ۲۴ آدينه دوم مهر شك آميزش اقسام اتومبيل از کرج به مقصد براي جهت مرزن توسعه يافته غيرمجاز است. 

وی باب بقيه جمع کرد: با جايگيري ماموران پلیس شاهراه داخل مبنا راه کرج – چالوس ترديد اطوار اتومبيل از زمان ۱۸ امروز آدينه دوم مهر تا زمان سنج روزگار یک صباح گاه شنبه سوم مهر از مرزن توسعه يافته به سمت جهت کرج یکطرفه می شود.

رئیس پلیس معبر استان البرز از عام رانندگانی که نيت اضطراب گذر ردشدن از محورهای مواصلاتی استان به سوي ویژه مبنا راه کوهستانی کرج – چالوس را دارند آهنگ با حمايت ازبر كردن راحتي و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از ابراز تمام وضع قضيه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خويش و خانواده شمار بزنند.

به سوي اعلان گزارشگر عنف، ممنوعیت شك آميزش از کرج به طرف چالوس که معلوم حيات امروز از وقت ۱۵ بدو شود بوسيله سوگند به دلیل شكل کم ترافیک با تاخیری سه ساعته اجرا شد.

[ad_2]