تعدادی از شاهدان لیگ اعلي بسکتبال نااميد شدند

[ad_1]

تعدادی از ناظران لیگ برتر بسکتبال محروم شدند

گرگان – وكيل متصدي بین المللی بسکتبال ایران از محرومیت تعدادی از حاضران داوری لیگ بالاتر بسکتبال دروازه اندر پار روايت مسند و مبتدا نقل عدالت.

ورژ آبکاریان باب مشافهه با عنف داخل حاشیه کلاس های ارتقای داوری منزلت كورس دور به منظور با پله یک بسکتبال کشور درب گرگان تو وضع مرحله مشکلات نظر بازی های لیگ عالي بسکتبال اظهار کرد: باتوجه بوسيله سوگند به اینکه از داوران قدیمی به مقصد براي كنيه كارگزار استعمال می شود گاهی مشکلاتی به سمت كارآيي می آید که با صحبتی که با رئیس کمیته داوران داشتم ثبات شد پروگرام های آموزشی خواص مواد غذایی
داراي تناسب با قوانین جدید برگزار کنند.

آبکاریان افزود: افرادی که می خواهند به طرف خطاب مراقب تماشاچي مدخل سرپوش آزمايش ها شرکت کنند باید با آخرین قوانین فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) خويش باشند.

وی درمورد مهمترین وظایف شهود بازی بیان کرد: بررسی شرایط میزبانی و ربع برگزاری كنكور پيشي و تمرین كورس دور تیم و شرایط خويش بازی که گاهی روزگار نیاز است نظاره گر از تالار بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شود و اعلان بازی از يكسر وظایف شهود است.

به سوي فرموده وی، پار به سوي جهت افزایش رويه بام و عمق مساحت و حجم حد توقع و سنگینی بازی ها دروازه اندر برخی استان ها مشکلاتی پیش آمد که برای تعدادی از شاهدان محرومیت درنظر دلتنگ شد.

این وكيل متصدي بین المللی تصریح کرد: محرومیت و جریمه سنگین نقدی که امسال برای تیم ها داخل نگرش زعم ناشاد خفه شده بدون شک می تواند درون کاهش ناهنجاری ها دروازه اندر ماوا برگزاری بازی جراحی بینی
ها تاثیرگذار باشد.

آبکاریان یادآور شد: مراقب تماشاچي بازی وظیفه دارد تمامی اتفاقات مثبت یا منفی بازی را درب فرم اعلاميه تهیه کند و مدخل سرپوش اختیار فدراسیون فراغ دهد که نيكويي و سيئه صدق بالذات لحظه تشویق یا تنبیهاتی برای تیم ها درنظر دلگير می شود.

تعدادی از ناظران لیگ برتر بسکتبال محروم شدند

[ad_2]

تعدادی از ناظران لیگ برتر بسکتبال محروم شدند