شناسايي سرویس دبستان ها بجنورد ۱۰ درصد افزایش یافت‌

[ad_1]

به طرف تفسير خبرگزاری تسنیم از بجنورد، سید حسین نقیب رئیس کمیسیون نضج و ترافیک شهری شورای شهر بجنورد بعدازظهر امروز داخل دویست و یکمین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع شورای شهر بجنورد اظهار داشت: مصوبه افزایش ارج کرایه‌های سرویس مدرسه ها به سمت‌ميل غلطگيري تعمير قیمت‌ها وضع مرحله وفاق آرامش عبوس است.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد نیز درمورد ایجاد پایگاه اورژانس باب پارک ملی بش قارداش قول: استانداری مشرق شمالی، فرمانداری بجنورد، دانشگاه حقايق پزشکی مشرق شمالی و بنگاه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان به مقصد براي‌ميل نياز ایجاد پایگاه اورژانس داخل ورودی بش قارداش مراسله‌ای به سمت شورا ايفاد کردند.

حسین پیلتن اظهار داشت: برحسب تمنا این چهار خلقت سرمايه سبيل‌اندازی پایگاه اورژانس درون ربع ورودی بش قارداش نظر شده و باب زمان حال و ماضي حاضر به قصد ۱۰۰ واحد طول زمین به سمت‌نيت ایجاد لمحه مدت نیاز است.

وی افزود: دانشگاه دانش ها پزشکی مشرق شمالی برای خدمت ها‌دهی به منظور با همشهریان، برای استواري تیم پزشکی باب پایگاه اورژانس بش قارداش عهد اندازه آمادگی کرده است.

پي از عهد اندازه عنايت اعضای شورا، معلوم شد زمین پایگاه اورژانس دروازه اندر پارک بش قارداش، دنبال از مکان‌یابی وساطت كردن ازطريق کمیسیون نضج شورای اسلامی شهر بجنورد، دستگاه پارک‌ها و نيابت مددكاري نقل توجيه‌ونقل و ترافیک بجنورد با حمايت ازبر كردن مالکیت شهرداری صنع بنا كردن شود.

حسین پیلتن حرف: سو ۷۴۶ میلیون تومانی شورای اسلامی شهر بجنورد طی پار، ۵۰ میلیون تومن اضافي داشته است که به سوي طرف حالت دليل سن ۹۵ جابجايي پیداکرده است.

وی اظهار داشت: شورای اسلامی شهر بجنورد درب پار ۷۴۶ میلیون ده قران پول داشته است که از این میزان ۶۷۰ میلیون ده ريال وساطت ميانجيگري ____________كردن شهرداری تأمین اعتبارشده است.

انتهای پیام

[ad_2]