تعطیلی ميانجيگري قنسولگري انگلیس تو آنکارا به طرف دلایل امنیتی

[ad_1]

ته از عمل آلمانها دروازه اندر تعطیلی ميانجيگري قنسولگري و کنسولگری های خويشتن تو ترکیه، انگلیس نیز ايلچيگري رسالت خويشتن را درب آنکارا، امروز، به طرف دلایل امنیتی تعطیل کرد.

به سمت رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از گاردین، منصب های حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه بریتانیا از تعطیلی ميانجيگري قنسولگري این کشور درون آنکارا، پایتخت ترکیه باب نهار آدينه اطلاع دادند. دلیل انتها این کار مسائل امنیتی لقب شده است.

آلمان نیز گاه چهارشنبه به سوي دلیل آنچه مكنت این کشور، تهدیدات امنیتی و امکان غنيمت تروریستی مسلمانان درب حاشیه عید برخي علیه دفاتر خارجی آلمان خطاب کرده، ايلچيگري رسالت و کنسولگری های ذات درب آنکارا را تعطیل کرد.

جنگ امور برون مرز و درون مرز بيگانه بریتانیا داخل ناحيه باب توصیه های مسافرتی به سمت شهروندان این کشور مدخل سرپوش وبسایت رسمی نفس عهد اندازه کرده است: ميانجيگري قنسولگري بریتانیا باب آنکارا به منظور با دلیل مسائل امنیتی مدخل سرپوش نهار آدينه، ۱۶ سپتامبر تعطیل خواهند حيات.

رساله امور برون مرز و درون مرز بيگانه و کشورهای مشترک المنافع این کشور نیز به قصد شهروندان این کشور توصیه کرده که باب قيافه مهاجرت بوسيله سوگند به ترکیه به منظور با درخشندگي ۱۰ کیلومتری حد ترکیه و سوریه دروازه اندر شهر دیاربکر نزدیک نشوند.

[ad_2]