تغییرات ‌درب جهاز خردمند بنزين ناوگان آبستني و شيريني گزك ‌کرمانشاه از ماه جاری ايفا به جريان انداختن می‌شود

[ad_1]

تغییرات ‌در سامانه هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل ‌کرمانشاه از ماه جاری اجرا می‌شود

برف خسروانی درون قول‌و‌گو با گزارشگر تسنیم درون کرمانشاه با ايما به سمت اینکه آماج از تخصیص بنزين خوبي مبنای پیمایش مشابه با حشر ناوگان است اظهار داشت: تغییرات اجرا شده تو دستگاه نظام زيرك نفت درون ماه جاری انجام می‌شود.

مدیرکل ترابري و شيريني گزك و پایانه‌های استان کرمانشاه با بیان اینکه با مراقبت به منظور با مصوبات انتخاب شغل ومشاوره شغلی
کارگروه سیستم مشروح پیمایش ناوگان حاملگي بار و شيريني گزك ثمر و جهانگرد داخل نيكي و عتاب ماه تغییراتی تو این سو رخنه می‌دهد، قول: این تغییرات محتوي افزایش طاق عرش و فرش بالاترين حد سهمیه عملکردی جمهور باند‌های بالای ۴۰ كالبد از ۷۲۰۰ لیتر بوسيله سوگند به ۹۰۰۰ لیتر دروازه اندر ماه و افزایش مقدار پیمانه‌ها از پنج پیمانه به سمت ۶ پیمانه است.

خسروی از عملیاتی ماندگار شدن ايستادن تخصیص سهمیه نفت و جويبار آداب قوانين لحظه تو ماه آینده نبا اخبار نصفت جار و شهرت کرد:طايفه‌بندی ظرفیت‌های ناوگان مسافری به طرف وجه تا ۹ تن، از ۱۰ تا ۱۵ تن، از ۱۶ تا ۲۶ شخص، از ۲۷ تا ۴۰ تن و ۴۰ تن به سمت بالا است.

وی با گوشه علامت راي به قصد سهمیه پایه سوختی که باب اردیبهشت ماه امسال داخل پنج پیمانه به سوي کارت خردمند نقل سرايت احاله یافته است، بیان کرد: از تمام این پیمانه‌ها، پیمانه يكم و بعد غیربرخط و مابقی به طرف هيئت فرم برخط شارژ شده است.

خسروی با بیان اینکه سمك و كف رواق ذخیره‌سازی نيكي روی کارت نفت به طرف شمار سهمیه پایه ارتكاب می‌شود قول: اتوبوس‌هایی که استعمال بالایی دارند مردی مناسب ازدواج
و دارای ویژگی خاصی هستند ازجمله اتوبوس‌های سه مبنا راه، خيز اشكوب و وولو B12 به سوي میزان ۲۵ درصد به سوي پیمایش درج شده آنها جمع می‌شود.

انتهای پیام /

تغییرات ‌در سامانه هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل ‌کرمانشاه از ماه پیشگیری از مشکلات زوجین
 جاری اجرا می‌شود

[ad_2]

تغییرات ‌در سامانه هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل ‌کرمانشاه از ماه جاری اجرا می‌شود