سازش فیسبوک و رژیم صهیونیستی برای مواجهه ضديت با استواري

[ad_1]

به منظور با بيانيه طبقه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ژورنال ایندیپندنت وقت و شب چهارشنبه به طرف شيريني گزك از بیانیه کابینه رژیم متصرف خلوص نوشت: اسرائیل درپی ترويج موضوع ها گفته هاِ ناسازگار خصم اسرائیلی باب فیسبوک دروازه اندر ۱۲ ماه سابق که فلسطینی‌ها را به مقصد براي ستيزه جويي علیه اسرائیلی‌ها تحریک می کند، به منظور با فکر ويد راه حل تدبير ای برای مواجهه ضديت با این مطلب ها تحریک آمیز و تشدد طلبانه فروتن است.

این ژورنال انگلیسی افزود: نمایندگانی از شرکت فیسبوک با چند وزیر اسرائیلی از كاملاً گیلعاد اِردان وزیر امور داخلی و آیِلِت شاکِد وزیر امور قضایی (دادگستری) دیدار کردند و شاکد برای چندمین مره از مسئولان فیسبوک خواهش که به طرف جديت های خويشتن برای کنترل موضوع ها گفته ها صفحات این شبکه اجتماعی بیش از پیش بقا بدهند.

ایندیپندنت عهد اندازه کرد: حدود ۱۵۰ فلسطینی باب چند ماه ماسلف به مقصد براي افترا تحریک به سوي تندي دروازه اندر شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده اند که هیچ پشتوانۀ حقوقی برای توجیه بازداشت آنها و در مظان اتهام کردن آنان به سوي ارتکاب جرایم اینترنتی نابودي ندارد.

ایندیپندنت بوسيله سوگند به شيريني گزك از ستايش شده و نامحمود خوشگلي وکیل مدافعی که با مرکز حقوقی فلسطینی "الضمیر" همکاری می‌کند، خبر کرد: بسیاری از فلسطینی های بازداشت شده، موضوع ها گفته ها تحریک آمیز و تندخويي طلبانه منتشر نکردند بلکه از اسرائیل تنقيد کردند.

به طرف تفسير العالم، كتاب گیلعاد اردان ذمر آوند شرط کرد که نمایندگان اسرائیل و فیسبوک درمورد یافتن راهکارهایی برای خطزدن مطلب ها تندخويي طلبانه مدخل سرپوش صفحات این شبکه اجتماعی سازش کردند.

ایندیپندنت باب پایان تفسير ذات می‌نویسد: فلسطینی ها ادعای اسرائیل را نقش اعراض می کنند و می گویند که تندخويي ها ناشی از نوشته ها خبرها تحریک آمیز نیست بلکه انگيزه این تندخويي ها ۵۰ واحد زمان ( روز اشغالگری و بي نصيب کردن فلسطینی ها از حق تشکیل کشور خودمختار خويشتن است.

انتهای پیام/

[ad_2]