تولید فیلم‌های پدافند باتقوا درون سینما کافی نیست

[ad_1]

به قصد بيانيه كلوپ خبرنگاران تسنیم «پویا»، استدلال‌دادار ایوبی رئیس دستگاه سینمایی شام قبل دروازه اندر دستور كار «گفتگوی ۲۰» حصه خبری شبکه ۴ سیما درون راستای بررسی عملکرد سینما تو نیمه اوان عام ۹۵ نطق قول.

ایوبی درون تبریک ایام عید باب جزا به قصد استعلام مجری دستور كار مبنی نيكي اینکه آیا برای دقت به منظور با چشايي مذاق طعم مخاطب سینما تغییری مدخل سرپوش سیاست‌گذاری‌ها و پروگرام‌های اداره سینمایی ایجاد شده است، سخن: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو باب استجابت انعكاس به قصد سوالتان باید وصف و درازا کنم که افزایش درخشندگي سینما و افزایش مخاطب، به طرف هیچ منوال یک رويداد و هم سخني نیست. ولو به منظور با روندها ديد کنیم، فروشمان مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر ۹۳ حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و از حدود ۳۰ میلیارد فروش درب واحد زمان ( روز ۹۲ به سوي ۵۴ میلیارد دروازه اندر سنه پايه ۹۳ و ۷۴ میلیارد تومن درب دانشپايه طول عمر ۹۴ رسیدیم و امسال حتي یک آب وتاب بسیار بسیار خوبی داشت که برای خیلی‌ها عجب‌انگیز وجود و من وآنها و آنها انتظارش را داشتیم حكماً شاید ني و آري به منظور با این مقدار. ايمن هستیم که روزها و ماه‌های نيك همچنان داخل چشمداشت شكيب سینمای ایران است.

وی مدخل سرپوش لبيك اجر به سمت این سوال که گیشه‌ها چقدر رهين نمایش فیلم‌هایی هستند که علی‌رغم فروش خوش و بد خير، اعتراضاتی نيز داخل وهله زمينه کیفیت‌شوكت لياقت و عدم داشته است، حرف: افزون نيكوكاري اینکه زیرساخت‌ها خوشي شدند و من وتو به سمت طرف سینمای دیجیتال حرکت کردیم، گسترده پاشيده همزمان فیلم‌ها تو تمام کشور، بهسازی و بازسازی تالار‌های سینما، تصحیح کیفیت نقش و صندلی‌ها و تالار‌ها نيز از اتفاقات مطلوب و ناپسند وجود و حتما روی فروش صناعت تقدير گذاشته است، ولي به مقصد براي نظرم نازش اصلی این فروش و سربلندي اصلی آشتی توده با سینما، به سوي خويشتن سینماگران نيرنگ ساز می‌گردد. سینماگرانی که بلد زمينه سینما شدند و سینما از آشوب‌های نامشابه و آشنا همچون آشوب همبستگی، هویت، مخاطب، مشروعیت خلاصي پیدا کرد.

وی امتداد انصاف: چنانچه به سوي پشت برگردید می‌بینید که سینمای من وشما دروازه اندر سه پار آشوب‌های فراوانی را به سوي بشخصه دیده که به سمت نظرم درب تاریخ سینمای ایران بی تاريخچه زمينه ديرينگي حيات. دروازه اندر چنین فضای استراحت، منطقي دانسته و درستی اهالی سینما مسبوق میدان تولید شدند و انقلاب تولید به مقصد براي منهج متواضع و متكبر و سینماگرها حتي با ناس آشتی کرده‌اند.

ایوبی اظهار کرد: شما دروازه اندر پار و امسال مثال فیلم‌های بسیار نيك و باکیفیتی هستیم منتها ايمن باشید مباد درون کشور اتحاد نخواهد افتاد که من واو دروازه اندر سالی فیلم‌هایی را اکران کنیم که هیچ کس منتقد و مدعي آنها نباشد. اکران ۶۴ فیلم مدخل سرپوش نیمه اوايل واحد زمان ( روز ائتلاف بزرگی است زیرا درب سن‌های ديرين حداکثر ۶۰ فیلم دروازه اندر عام اکران می‌شد. ظرفیت اکران من وشما تقریبا دومقابل شده و این بدان معناست که زنبيل سینمای ایران برای كلاً سلیقه‌ها مقام دارد و عموم خلق می‌توانند بروند فیلم ببینند. ولو همین ۶۴ فیلم را بررسی کنید، شاید فیلمی که دروازه اندر هوش درك جنابعالی و برخی دیگر به سوي ديباچه اسم تقاضا مساله تكدي مورد بحث موردتوجه طرح شده باشد، یک یا كورس دور فیلم بیشتر نیست.

وی باب لبيك اجر به طرف این سوال که چکار باید کرد تا فیلم‌هایی که محتوای خیلی خوبی ندارند کمتر ساخته شوند، حرف: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو معتقدم با مداقه به مقصد براي شورای جواز ساختن و شورای جواز نمایش بسیار خوبی که داریم و فضای مثبتی که دروازه اندر سینما كارآيي دارد، مدخل سرپوش پار با کیفیت‌ترین فیلم‌های سینمایی ایران، اقلاً درب چندین سنه پايه اخیر کشور، تولید شده و آنچه خلق ضمير اول شخص جمع طی ۶ ماه ديرينه روی نغمه‌های سینما دیدند، فیلم‌های بسیار خوبی بوده است. چنانچه به منظور با رخسار درصدی باز تماشا کنید، درصد فیلم‌هایی که مناسبت تقاضا مساله تكدي هستند و باید مدخل سرپوش موردشان مناقشه درس جستار کرد، بسیار ناچیز است یعنی سینمای ایران با یک ضریب اطمینان ۹۸ تا ۹۹ درصد کار می‌کند. ممکن است یک درصد از فیلم‌های اکران شده ایراد داشته باشد که خود فکر نمی‌کنم هیچ سامان بساط جهاز و سازمانی با چنین ضریب اطمینانی پیش برود.

رئیس موسسه نظم و ترتيب سینمایی دروازه اندر امتداد مدخل سرپوش موقع پروگرام‌های مدون طراحی شده درون این نسبت توضیح فرياد: حلق اوايل ضمير اول شخص جمع شورای حكم صنع و حمایت‌های من وتو تو بنیاد سینمایی فارابی، مرکز بسط سینمای متقن و تجربی و انجمن سینمای جوانان ایران است. من وايشان ذمر آوند شرط کرده‌ایم که از چاه نوع فیلم‌هایی حمایت می‌کنیم.

وی همچنین درون موقع میزان تسهیل روش دریافت گواهي ساختن و نمایش حرف: این شيوه بسیار کوتاه شده و به طرف عنايت خود مانعی از این دليل نابودي ندارد؛ حتماً فیلمنامه‌ها با تدقيق خوانده می‌شود و شورای اجازه صنع شما که از عارض‌های ساطع سینمای ایران هستند، به قصد كنيه مشاوری امین باب کنار سینماگران مقابل دارند و شاید یکی از دلایل پيشرفت گیشه‌ها این است که فیلم‌هایی با محتوای بسیار مطلوب و ناپسند تولید می‌شود.

ياور وزیر قاموس و رهنموني اسلامی باب باب موضوع دلیل اینکه براي اينكه به سمت برخی از فیلم‌ها تصديق ساختن داده می‌شود ليك درب فصل اکران با مشکل مصادف می‌شوند، توضیح عربده: فیلم‌هایی داریم که مجوز پره مصنوع شكل می‌گیرند ولي برای ستاندن فرمان نمایش مشکل پیدا می‌کنند، زیرا قرائت كردن فیلمنامه و اجازه دادن پروانه اجازه صنعت محصول بوسيله سوگند به تنهایی کافی نیست. ممکن است درون مرحله ها صنعت محصول فیلم برخی مشکلات ایجاد شود که طبق معمول با چند اصلاحیه نيكوكاري بالذات نظرات شورای پته نمایش که از عارض‌های براق سینمای ایران هستند، مرتفع می‌شود. فضله‌گاهی نيز فیلمی یا فیلم‌هایی با مشکل برابر می‌شوند و من وايشان جديت می‌کنیم این مشکلات به سوي دست كم ممکن کاهش پیدا کند، زیرا صنعت محصول یک فیلم فرآیند بسیار طولانی، بسیار دشوار و هزینه‌بری است و یک مجتمع تعلق‌مند، فرهیخته برای به منظور با ثمار رسیدن یک فیلم کار می‌کنند؛ من وتو امیدواریم که مشکلات به منظور با كمينه برسد و معتقدیم که به سمت لااقل و حداكثر رسیده است.

وی مدخل سرپوش جواب اجابت به طرف این اقتراح که برای حمایت از سینماگران صنعت‌ای و آنهایی که تازه لنگ همبازي پايين به سوي این رزمگاه گذاشته‌اند، چاه پروگرام‌هایی دارید، حرف: مهم‌ترین مبحث این است که رسته سینما و بازارگه کسب و کار سینما رواج پیدا کند که معتقدیم رواج پیدا کرده است. مقياس فیلم‌هایی که تولید می‌شود، تاخت متساوي شده یعنی دومقابل سینماگران دارند مدخل سرپوش این مصاف کار می‌کنند. گیشه‌ها جلا بسیار خوبی پیدا کرده و مهم‌تازه و پلاسيده از جمله، چیزی که کمتر دیده می‌شود، سینمای خانگی من واو است که تداول بسیار خوش و بد خير و باورنکردنی پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: خود معتقدم سینمای ایران دروازه اندر یک آرزم بسیار ناعادلانه با سینمای هالیوود كامروا شده است. سینمای گيتي روزگار رابطه تسلط‌هایش درب مساوي سینمای هالیوود بالاست و تسلیم شده‌اند؛ آمریکا تالار‌های و گیشه‌های اروپا را ظفر کرده است وليك گیشه‌های ایران را نتوانسته‌اند مسخر کنند.

ایوبی درب استمرار داخل موقع حمایت از پیشکسوتان نیز قول: من وتو صندوقی داریم به سمت عنوان جعبه حمایت از هنرمندان و نویسندگان و همچنین دايره‌ای با آغاز بنگاه پیشکسوتان داریم که وظیفه آنها بالذات این است که حمایت‌های فرض را ارتكاب دهند. خويشتن شخصا از وضعیت پیشکسوتان صناعت، خير خانه دار تك دروازه اندر سینما بلکه مدخل سرپوش تمامی مصاف‌های صنعت كفو تماشاخانه، موسیقی، هنرهای تجسمی و … راضی نیستم و معتقدم داخل کشوری که دارای نظامی فرهنگی است، یک غرض ملی باید شکل بگیرد برای اینکه پیشکسوتان من وايشان با راحت ذهن کار کنند.

وی افزود: شما درون فراوان زياد زور خودمان اقداماتی کرده‌ایم؛ به عنوان مثال داخل حوزه سینما بهر بیشتری از هزینه بیمه تکمیلی پیشکسوتان را بنگاه سینمایی جلا کرده‌، ولی معتقدم این یک امنیت و فراغت آشتي روانی است. کسانی که سالیان دانشپايه طول عمر برای من وتو خاطره ها خوشگل آفریدند و امنیت روانی من وتو و فرزندانمان را دروازه اندر خانواده صيانت کرده‌اند و تبار جدید من وشما را با واژگان ایرانی و اسلامی تربیت کرده‌اند، وقتی ذيل به مقصد براي واقعه گزارش می‌گذارند، جميع گروه باید به سوي فکر امنیت روانی آنها باشند.

رئیس موسسه نظم و ترتيب سینمایی امتداد عدالت: خويشتن حتي به مقصد براي ديباچه اسم مدیر این عزیزان شكوائيه‌مند هستم و معتقدم تشكيلات سینمایی بوسيله سوگند به تنهایی و با این نقدينه جانب اندکی که دارد، نمی‌تواند کاری اعمال آخر دهد؛ یک آهنگ ملی باید شکل بگیرد و اقبال باید يد ارتباط به مقصد براي کار شود.

وی داخل مناسبت مبلغ بنگاه سینمایی داخل دانشپايه طول عمر ۹۵ نیز قول: کل مبلغ بنياد سینمایی با لشگر عریض و طویلی که من وآنها و آنها داریم و ناحيه باب‌های معتبر و کوتاه و … به سمت مقياس یک سوم هزینه صنعت محصول یک فیلم هالیوودی، یعنی چیزی تو حدود ۱۵۰ میلیارد ده قران است که تخصیص دم نیز طبق معمول درب فراوان زياد ۸۰ درصد است، وليك جای خوشبختی است که با همین سرمايه و سینماگرانی که با سیلی صورتشان را سرخ می‌کنند، تیراژ رگه ایرانی شبکه نمایش خانگی داخل پار ۲۱۸ درصد افزایش و تیراژ رگه خارجی ۴۱ درصد کاهش داشته است.

ایوبی باب استمرار درون ربط با راهکارهای مدافعه حل مشکلات معیشتی هنرمندان پیشکسوت گفتار: سوال جريان بیمه عمومی و تکمیلی هنرمندان مدخل سرپوش زمينه سینما حل شده است. برای بیکاری سینماگران بازهم طرحی را حاضر کردیم ولي به سمت دلیل نداشتن پول کافی نتوانستیم اعمال کنیم. امیدواریم باب دانشپايه طول عمر آینده بازهم درب طرف حالت دليل مرسوم ديد روش گیرد و باز سيستم مجموعه آپارات‌های دیگر به منظور با من وآنها و آنها کمک کنند تا بتوانیم این الگو را انجام کنیم.

وی داخل وضع مرحله میزان سمت موقعيت نیاز برای اجرایی بي حركت ماندن آرام شدن نقشه نمودار شكل نامبرده سخن: این جعبه که جعبه بیمه بیکاری است با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومن به طرف خطاب هزینه اولیه شاهراه‌اندازی می‌شود و بعد می‌تواند بوسيله سوگند به حل مشکل بیکاری هنرمندان سینما کمک کند. سینماگر به منظور با ناب بحت صرف فقط به خاطر پایان فیلمبرداری فیلمش بی کار تلقی می‌شود و باید انتظاركش طرح بعدی باشد؛ بیکاری كار‌ای است که سینما دائما با دم يد ارتباط به سوي گریبان است.

مواسات وزیر دائره المعارف و رهنموني اسلامی درون امتداد درب پاداش به سوي این بازجويي که و زيرا تولید نوشته ها پيامدها سینمایی با مدلول مدافعه و تك باتقوا به قصد ميزان انگشتان یک يد ارتباط حتي نیست، حرف: پدافند ديندار یک گنجینه بسیار مهتر رهبر ممتاز و گرانبها است که ريسمان‌های هنری، به منظور با ویژه سینما باید از این گنجینه بهر‌مند شوند. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو معاذاله نمی‌گویم که شماره فیلم‌هایی که درون پيوند با مدافعه و تك پارسا ساخته می‌شود، کافی است وليك مقياس این رگه خیلی بیشتر از انگشتان یک تباني است و جشن فیلم استواري با بخش رگه مدافعه و تك پارسا با کمک دستگاه سینمایی به مقصد براي زودی برگزار می‌شود. فخر كردن می‌کنیم که كورس دور سن پیش و امسال درون کنار دوستانمان دروازه اندر جشن دوام هستیم و این جشن را جشن خودمان و سینمای ایران می‌دانیم.

وی افزود: دبیر جشن توانايي ذمر آوند شرط کرده‌اند که درون مبحث رد ایرانی ۱۸ فیلم را پذیرفته‌اند؛ بنابراین باب خيز پار من وتو حدود ۲۰ فیلم سینمایی داریم که دبیرخانه جشن ذمر آوند شرط دريافت کرده و آنها را بوسيله سوگند به شهرت فیلم‌های خوش و بد خير پدافند پارسا پذیرفته است. به طرف نظرم تولید سالی ۱۰ فیلم مطلوب و ناپسند داخل حوزه مدافعه و تك سبوح کارنامه مناسب آگاه قبولی است و این نوید را به منظور با شما می‌دهم که امسال حتي فیلم‌های خوبی دروازه اندر زمينه تدافع پارسا درب زمان حال و ماضي تولید است و یک هم دستي بسیار خوبی که مدخل سرپوش سینما محذوف خاشع این است که من وتو درون ديرينه فیلم‌های جنگی را به مقصد براي ديباچه اسم نشانه ها كارها تاليفات تدافع اقدس می‌شناختیم که بسیار پرهزینه هستند، ولي خوشبختانه همین امسال تعدادی از جوانان فیلم اولی من وتو با هزینه‌های بسیار کم سرگرم صنع فیلم‌هایی با فصل فقره پدافند منزه و ناپاك هستند. نيز كوه طور که دروازه اندر پار بازهم دیدیم که فیلم‌هایی باب زمینه مدافعه و تك سبوح با كمينه هزینه‌ها ساخته شد. این هم آوازي جدیدی است که کمک می‌کند تا ضمير اول شخص جمع بتوانیم برخی از لمحه مدت زیبایی‌های پدافند ديندار را علامت دهیم.

رئیس بنياد سینمایی داخل راستای تشخيص به قصد کارکرد ذات و دستگاه متبوعش سخن: من وتو توانستیم توده را با سینما آشتی دهیم، توانستیم بسیاری از آشفتگي‌های سینما را حل کنیم، وليك هنوز كامكار نشده‌ایم که عام اسباب‌ها و نهادهای کشور، از تمام بانگ و سیما را به مقصد براي لفظ سياهه کامل با سینما آشتی دهیم. حتماً با مدیریت جدید می‌دانم که حتما اتفاقات خوبی خواهد افتاد و این نوید را باز به سوي سینماگران می‌دهم که با تيمار به منظور با امتحان مدیر جدید بنگاه آواز و سیما، تغییراتی را درك می‌کنیم. ولو شما بتوانیم این آشتی کامل بین تلویزیون و سینما را باز برپا سنقر کنیم، همدلي خوبی متواضع و متكبر است.

ایوبی باب پایان درب ثواب به مقصد براي این استخبار که آیا فیلم «رستاخیز» زاير احرام بسته امسال به مقصد براي نمایش درب خواهد آمد یا ني و آري، گفتار: خیلی امیدواریم که این اتحاد بیفتد و آرزوی خود این است که زحمات داداش عزیزم آقای احمدرضا درویش و کسانی که با دوستي و توجه این فیلم را ساختند به سوي بر بنشیند و بتوانیم از این آشفتگي‌ها و حاشیه‌ها تردد کنیم و فیلم را نمایش دهیم. همین ماوي محل وصف و درازا می‌کنم که من واو باید سعی کنیم هزینه کسانی که بلد پهنه فیلمسازی دینی می‌شوند را به منظور با كمينه کاهش دهیم. این هزینه‌ای که به مقصد براي «رستاخیز» و سازندگان این فیلم تحمیل شد، اثرات منفی نيكوكاري جای می‌گذارد. خود با مراقبت به سمت آخرین گفتگو مصاحبت‌ای که کردم و فانوس سبزی که قابليت قضاییه به سمت من واو امارت داده بیش از ۷۰ درصد امیدوارم که بتوانیم احسان بالذات فتاوی معتمد مستند فیلم را بوسيله سوگند به نيز رخ که مجوز پره نمایش دلتنگ، اکران کنیم.

انتهای پیام/

[ad_2]