تیم ملی فوتسال ایران هم پايه تایلند شکست خورد

[ad_1]

تیم ملی فوتسال ایران برابر تایلند شکست خورد

ملی پوشان فوتسال کشورمان دومین دیدار خويشتن داخل تورنمنت چهارجانبه تایلند را مقابل تیم میزبان با شکست ظهر سرگذاشتند.

به سوي شرح خبرگزاری نرمي،  تیم ملی فوتسال ایران که تو تورنمنت چهارجانبه تایلند شرکت کرده است عهد امروز درب دومین دیدار خويش به سمت رزم تیم ملی میزبان شيوه و با نتیجه ۷ نيكي ۵ شکست خورد.

مدخل سرپوش این دیدار احمد اسماعیل‌آقازاده، فرهاد توکلی، محمدرضا سنگ‌سفیدی، مهدی جاوید و عالیقدر طين‌های شاگردان محمد معاون شاعر‌الشریعه را مدخل سرپوش این دیدار به سوي بر رساندند.

تیم ملی فوتسال ایران تو اولین دیدار خويشتن مدخل سرپوش این تورنمنت چهارجانبه معادل پيش قزاقستان با نتیجه ۳ نيكويي و سيئه صدق ۳ متوقف شد.

همچنین تیم قزاقستان نیز با نتیجه گردش از توقع  ۹ برصفر از بند مسدود ژاپن بخشايش.

تیم ملی فوتسال ایران برابر تایلند شکست خورد

[ad_2]

تیم ملی فوتسال ایران برابر تایلند شکست خورد