تیم ملی والیبال ایتالیا فینالیست شد

[ad_1]

تیم ملی والیبال ایتالیا فینالیست شد

تیم ملی والیبال ایتالیا با قهر احسان آمریکا فینالیست المپیک شد. لذت بردن از زندگی

بوسيله سوگند به تفسير گزارشگر اعزامی مهرباني از ریودوژانیرو، تیم ملی والیبال ایتالیا داخل دفعه نیمه نهایی رقابتهای المپیک متساوي آمریکا به قصد میدان روال و این تیم را ۳ نيكوكاري ۲ شکست انصاف تا فینالیست شود.

ایتالیا دست سري گيم های اوايل، چهارم و پنجم را با امتیازات ۳۰ احسان ۲۸، ۲۵ نيكي ۲۲ و ۱۵ خوبي ۹ تند شد و دست سري گيم های دوم و سوم را ۲۶ نيكي ۲۸ و ۲۵ خوبي ۹ به طرف حریف صرفنظر کرد.

تیم ملی والیبال ایتالیا فینالیست شد

[ad_2]

تیم ملی والیبال ایتالیا فینالیست شد