جابجایی سياح با بالگرد قشون مدخل سرپوش نهاد چهره خاور افغانستان/۸۰ دلار قیمت تمام بلیت

[ad_1]

به قصد خبر دفترمنطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به مقصد براي شيريني گزك از «روهی»، مكنت افغانستان مدخل سرپوش حالی از نيستي و بود تجهیزات هوایی شاکی است که درب ولایت بدخشان دروازه اندر خو شروق این کشور، بالگردهای قشون بجای ترابري مشمول جنگجو، جهانگرد عادی جابجا می‌کنند.

نيكي بالذات این خبر، این بالگردها از كل آدم ۸۰ دلار دریافت می‌کنند.

برخی تصاویر درون فضای مجازی منتشر شده است که تعدادی از مسافران عادی را مدخل سرپوش کنار این بالگردها داغ می‌دهند.

این تو حالی است که سركرده نیروهای هوایی فوج افغانستان داخل ولایت بدخشان این اعلام را شایعه عامدا است.

وی گفتار که این شایعات برای تخریب حيثيت نیروهای هوایی جيش افغانستان منتشر می‌شوند منتها برخی از اعضای مجلس و شغل ها برای نقل سرايت احاله افراد صلاح طاعت بخشش آنها ضيق اختناق كارشناس می‌کنند.

فرموده می‌شود که تو این بالگردها بیش از فراوان زياد استعاره سياح شواليه می‌کنند و حتی بارهایی را با این بالگردها نیز منتقل می‌کنند.

به طرف ورقه رسانه‌های افغانستان، داخل حالی از بالگردهای فوج دروازه اندر بدخشان استعمال شخصی می‌شود که درب بیشتر مواقع سربازان زخمی به قصد دلیل نيستي و بود بالگرد روح حيات نفس هوش عزيز می‌دهند.

انتهای پیام/.

[ad_2]