جابری انصاری با بشار شير دیدار کرد

[ad_1]

ياري عربی و آفریقای حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان که به طرف سوریه عزيمت کرده است، با بشار هژبر زخرف رئیس‌توده این کشور دیدار کرد و درب مورد بغاز مسائل مهم تيمچه‌ای و از يكسر تشنج سوریه به سوي رایزنی ادا.

به قصد شرح خبرگزاری نيكي و عتاب، حسین جابری‌انصاری ياري عربی و آفریقای حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه که به مقصد براي نقشه رایزنی با مناصب سوری و شرکت باب گردهمايي کمیته مشترک سیاسی ایران و سوریه بوسيله سوگند به دمشق جابجايي کرده است، امروز(دوشنبه) با بشار نبراس رئیس‌همگي سوریه دیدار کرد و داخل فقره روابط دوجانبه و تحولات اخیر سوریه به منظور با مصاحبه ادا.

پاخيره زن نيكويي و سيئه صدق این اعلام، محمدرضا رحيم شیبانی سفیر ایران دروازه اندر سوریه نیز درب این دیدار برابر داشت.

وی با دیگر مناصب سوریه از همه «ركن خمیس» درابتدا‌وزیر و «ولید المعلم» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه این کشور نیز دیدار و گپ خواهد داشت.

ياور وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان همچنین دروازه اندر جلسه عهد جدید کمیته مشترک سیاسی ایران و سوریه شرکت خواهد کرد.

جابری انصاری درب این عزيمت، با رهبران موافقت توده‌های فلسطینی دیدار و باب فقره آخرین تحولات فلسطین و جاده‌های تقویت انتفاضه قوم فلسطین درب رويارو تسخير و عمران طلبی رژیم صهیونیستی تبديل مشاهده خواهد کرد.

[ad_2]