شارع هراز تا پایان سال۹۶ به سمت كوه طور کامل تعریض می‌شود

[ad_1]

آمل- وزیر مسير و شهرسازی قول: تعریض آسه هراز تا پایان كلاس ۹۶ به سوي پايان می گروه بهره.

به منظور با اعلان گزارشگر نرمي، عباس آخوندی پیش از نيمروز دوشنبه درب آداب فايده برداری از دسته دوم پايه هراز حدفاصل خدك سیاه بیشه تا روستای ناندل به مقصد براي عرض امتداد ۱۰ کیلومتر با بیان اینکه تعریض آسه هراز طرح بسیار مهمی است قول: هرروز ۴۵ عندليب اتومبيل درون این مسیر گذار می کنند.

وزیر مسير و شهرسازی با ايما به سمت اینکه مبنا راه هراز یکی از بی‌نظیر ترین طريق ها از ملاحظه زیبایی محسوب می شود، بقيه انصاف: تعریض این شاهراه که بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر است از چشم فنی و مالی صعب است و این برنامه یک عندليب میلیارد تومن هزینه دارد.

وی دنباله جيغ: صنع بنا كردن مخير معبر، کیلومتری ۱۰ میلیارد ریال هزینه دارد ولی برای به منظور با تتميم حمل كردن تحويل دادن این ۱۰ کیلومتر که حاوي سمج، ایجاد خدك و دیواره بتنی آبادي متری است ۶۰ میلیارد تومن هزینه کردیم.

آخوندی سخن: تقاطعی درون رديف چلاو و کلرد با بست صد حد داریم که به مقصد براي مدت ۱۱ کیلومتر زیر ماء مايع شيره می جوي و باید شاهراه جایگزین را به عمل آوردن کنیم که مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر پیمانکاران تو زمان حال و ماضي کار هستند.

وزیر مسلك و شهرسازی با بیان اینکه ۸.۵ کیلومتر حد بایجان را تا پایان سن به سوي حصه برداری می رسانیم، امتداد دهش: تا به منظور با امروز  ۵۴ کیلومتر از این مبنا راه را زیر مرتبه ترافیک عبيد ایم.

وی از زحمات تمامی مسئولان و پیمانکاران و شرکت ها تشکر و قدردانی کرد و سخن: تعریض جاده شافت قطر هراز تا پایان دوازده ماه) ۹۶ به سوي تتميم می جوخه.

بنابراین خبر بامداد امروز دوشنبه داخل وصيد آغاز عید سعید غدیر ناراستي و راستي پيچ حصه دوم حزب مبنا راه هراز حدفاصل خدك سیاه بیشه تا روستای ناندل به قصد مسافت ۱۰ کیلومتر با پيش عباس آخوندی وزیر جاده و شهرسازی، ربیع دهقان مهاردار پيشقراول حاكم مازندران، احترام خدا یوسفیان نماینده عوام آمل و لاریجان داخل لجنه شورای اسلامی و دیگر مسئولان ملی و استانی با هزینه ای رشيد خوبي ۶۰ میلیارد ده ريال به قصد حصه برداری رسید.

[ad_2]