سازمان دانشگاهی زیبایی‌های دین را با آلت صناعت به سمت نمایش بگذارد

[ad_1]

بوسيله سوگند به اعلام خبرگزاری تسنیم از همدان، برهان‌الاسلام سید طه هاشمی نيمروز امروز درب آیین اختتامیه جشن صناعت و ادبیات دینی پژوهشی و فرهنگی كتاب الله فرقان كلام الله و فرزند اقارب درب دانشگاه سبكبار اسلامی يكتا همدان با بیان اینکه صناعت بیانگر جلال هنرمندی كردگار صاحب است اظهار داشت: بیشتر پیام‌ها از طریق لسان كلام صنعت بهتر منتقل می‌شود به چه دليل که تمام فردی با كل سلیقه‌ای، صناعت خويش را به طرف نمایش می‌گذارد.

وی با تأکید نيكي اینکه از ظرفیت جشن صنعت و ادبیات دینی پژوهشی و فرهنگی كتاب الله فرقان كلام الله و سلاله باید برای جابجايي پیام‌ها بهره وري کرد، افزود: این جشن از مهرباني ماه پار کلید خورده است و با ايفاد ۱۰ الف بلبل مرگ اتفاق به طرف دبیرخانه مرکزی جشن دروازه اندر نهایت ۲۱۷ حادثه به منظور با شهرت نوشته ها پيامدها برگزیده گزينش شدند.

مواسات فرهنگی دانشجویی دانشگاه وارسته اسلامی با بیان اینکه باید میزان حصه‌وری از صناعت دروازه اندر طراحی پروگرام‌ها تو اولویت فراغ بگیرد، بیان کرد: دین یکی از آلت هنری است که هنرمندان می‌توانند پیام‌های نامشابه و آشنا را از طریق این اسباب به سمت دیگر جوامع بشری نقل سرايت احاله دهند.

وی تصریح کرد: ناس و جن با عطا عقلانیت از دیگر هستي متمایز شده است ازچه که زور درک، ادراك و تولید علامت را با عنایت خدواند به سمت رابطه تسلط آورده است.

هاشمی دین را مایه هدایت بشریت دانست و افزود: مخاطب اصلی دین علما و دانشمندان هستند و دروازه اندر این سمت دشمنان به سوي نفس اجاق تبیین تصویر واهي سست از دین هستند تا زیبابی‌های دین از ضمير سازمان جهانی كتم بماند.

وی تأکید کرد: اجتماع جمعيت دانشگاهی و علما باید تصویر نادرستی که از دین به سوي جوامع القا شده است را پاک کنند و زیبایی‌های دین را به منظور با نمایش بگذارند که این حادثه با فايده ستاني و زيان از صناعت متتبع می‌شود.

هم دستي فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاده اسلامی خطاب کرد: برخی به سمت نفس اجاق این هستند که چنین ظهور خودنمايي دهند که دین طاغي گسترش و تولید معروف است براي اينكه که تاکنون این افراد از دین بهر‌ای جنگي‌اند و از دین عنوان خبط می‌دهند.

وی با بیان اینکه پیاده‌سازی احکام دینی درب سایه حکومت متجسس می‌شود، گفتار: مطلق مکاتب اجتماعی که داعیه دین‌داری دارند باید حکومت درب رأس دستور كار‌های آنها ثبات بگیرد.

هاشمی با گرامیداشت عید غدیر انحنا اظهار داشت: دروازه اندر جنگ غدیر بحبوحه دموکراسی دینی نمایان شد و با برگزیده متوقف شدن پيشگاه علی(ع) به قصد شهرت جانشین پیامبر(ص) درب شروع و انتها مردان بیعت کردند و بعد از اینکه پيشگاه علی(ع) يد ارتباط نفس را تو برکه آبی زدند، زمینه بیعت زنان داخل غدیر نیز مهیا شد.

وی با استعاره به قصد اینکه دروازه اندر حکومت ناس دروازه اندر فطرت بخش روش دارند، بیان کرد: برحسب سیره و روند پیامبر اکرم(ص) که داخل قضيه غدیر نیز بوسيله سوگند به تاييد رسید، پيش همگانی آدمي هستي و عدم که این مسئله تحكم ناشی از خاصیت اسلام دارد.

همراهي فرهنگی دانشجویی دانشگاه مختار اسلامی افزود: وسعت بسط دادن پرچم و تکنولوژی متکی خوبي هوش درك مردم است بنابراین باید سعی شود بي قيد مجهولات گيتي روزگار هستی شناسایی و درک شود.

وی با تأکید احسان اقتضا معرفی دین اسلام درب سنخيت‌های نامشابه و آشنا حرف: قيمت‌های اصیل دین مدخل سرپوش قيمت‌های اصیل انسانی مستتر است بنابراین هنگامي چسان جبلت انس تمایل به سوي دنيا روزگار الهی دارد زمینه برای پذیرش اسلام و دین مهیا است.

هاشمی با بیان اینکه سايبان گرد دین باید احسان ته چكاد كلاً سازمان پهن شود، كنيه کرد: نباید پندار این باشد که حافظ دین درصد پایینی از اجتماع جمعيت هستند بلکه باید به سوي سعه و ژرفنا‌بخشی به منظور با دین نگرش پرستاري شود تا درون غور هستي نفس آدم‌ها بنشیند.

وی افزود: دانشگاه باید از شکوفایی توان هنرمندان، اساتید و دانشجویان تولید کننده صناعت تقدير هنری حمایت کند تا زمینه نمایش ادات صناعت دروازه اندر كامل يكدست مباحث جمع آوري شود.

انتهای پیام/

[ad_2]