جزئیات پانزدهمین رويداد تكنيك پتروشیمی دروازه اندر دوازده ماه) ۹۵ / كل ۱۲ نهار یک تصادف +طرح

[ad_1]

به قصد تفسير گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وقت و شب چهارشنبه نشتی دندان باب مسیر دانه ۳ نقل سرايت احاله نيش كلبتين به سوي پتروشیمی مبین تو عسلویه، سبب شکستگی حروف استوانه و شرار سوزی شد. این نشتی نيش كلبتين که بوسيله سوگند به دلیل سختي بالای دندان رخنه داده حيات، به طرف ایجاد اشکال درون ایستگاه تضييق تنگي شکن باانسجام صحيح می شد.

ایستگاه زور شکن که می بایست سختي دندان را از ۶۰ مره به مقصد براي ۲۴ ثمره کاهش دهد، بوسيله سوگند به دلیل ناخالصی دندان ارسالی از فارس عوعو جنوبی دستخوش آسیب شده حيات و دندان با تنگي ۶۰ وهله بر از ایستگاه فشارشکن می گذرد.

نيش كلبتين ترشح کرده دروازه اندر مسیر عده ۳ جابجايي دندان به سمت پتروشیمی مبین حدود ۶ وقت نفت تا اینکه مسئولان HSE صف با وا كردن گشودن ورودی و خروجی دندان تو این مسیر، كامروا به سوي بي نور خموش کردن شرار شدند.

بوسيله سوگند به ريح ایجاد نشتی و جوشش نيش كلبتين دروازه اندر این الفبا استوانه، تولید پتروشیمی مبین که تأمین کننده سرویس های جانبی، عرق، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای مجمل متراكم محكم و تصفیه کننده پساب های صنعتی گروه های پتروشیمی رديف واق واق جنوبی (عسلویه) است متوقف شد و این مساله سبب شد تا تولید درب تمامی واحدهای پتروشیمی عسلویه متوقف شود.

از شام چهارشنبه با مسدودسازی مسیر آسیب دیده نقل سرايت احاله نيش كلبتين، مجاهدت برای گازرسانی از تاخت مسیر دیگر به منظور با پتروشیمی مبین و ____________برگردانيدن برگشت دادن این مفرد به طرف گرد تولید مطلع شده است.

بررسی رخدادها صنع پتروشیمی امارت می دهد که از ابتدای سن جاری تا امروز (حدود ۱۸۰ وقت و شب) ۱۵ رويداد دروازه اندر صنع پتروشیمی ایران رخنه داده که به قصد كوه طور متوسط كل ۱۲ نهار یک رخداد درب این فن درج شده است.

دروازه اندر جويبار زیر رويدادها این حرفه دروازه اندر كلاس ۹۵ آمده است.

انتهای پیام//

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*