دسته‌آوری ۱۴ الف بلبل وصیت‌كاغذ از شهدای اصفهان/رونمایی از تاریخ شفاهی نگار خلق نجف‌مترقي تندرست درون تنش و پدافند باتقوا

[ad_1]

به قصد اعلام خبرگزاری تسنیم از اصفهان، جعفر عسگری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، بعدازظهر امروز تو انجمن خبری با دمسازان رسانه به مقصد براي بستگي هفته تدافع قدوس اظهار داشت: صمیمیت میان رزمندگان، یکی از ویژگی‌های ۸ كلاس پدافند قدوس است و انسجام و يكتايي اتحاد اجتماع جمعيت ویژگی دیگر این اوقات است.

وی افزود: پرجگري، درستكاري، توکل برخدا، کار برای خداوند، خودباوری و ولایت مداری از دیگر ویژگی‌هایی است که درون عصر مدافعه و تك اقدس بلورشده شد، باب این زمانه، آدمي بوسيله سوگند به امر قدوه خمینی(ره) مدخل سرپوش جبين‌ها مقابل داشتند و از میهن خويش تدافع کردند. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اعتراض از فقدان طرح ریزی و سازماندهی صحیح باب تدوین طرح‌های هفته مدافعه و تك قدوس سخن: فعالیت‌های متعددی داخل تمام استان پايان می‌شود منتها باید بازخورد این فعالیت‌ها را سنجید و ارزیابی کرد، باب زمانی که كامل يكدست کفر به سوي ثمن‌های من وشما يغما محنت شده بايسته است با ترویج مرجع ایثار و گواهي شهيدشدن، آینده گروه را بیمه کرد.

وی امتداد جيغ: عدو و غيرعادي بسیج شده تا جرقه شورش را ساكت کند، منتها زمانه مدافعه و تك منزه و ناپاك، روحیه انقلابی درب سازمان را بارقه شادي زا Ĥ سار :صفت سارنگ رنج کرد، من وشما هنگامی می‌توانیم درب جلو مستکبران بایستیم که روحیه انقلابی داشته باشیم و تباني‌یابی به سوي این روحیه وساطت كردن ازطريق ترویج واژگان ایثار و گواهي شهيدشدن، امکان پذیر است.  

عسگری نگار استان اصفهان درون پدافند متدين را بی نظیر دانست و افزود: نباید این تمثال داخل اصفهان حصاردار شود چراکه اصفهان از عنايت فرهنگی، علمی، صنعتی پيشه ها ابتدا داخل کشور را می‌زند و ملزم است تا مطالبات اصفهان، وساطت ميانجيگري ____________كردن رسانه‌ها پیگیری شود با نگاهی به منظور با مشاهیر و شهدای مهتر رهبر ممتاز این استان باید قول که براي اينكه یک پيشامد پرقيمت و قيمتي درمورد این شخصیت‌ها بوسيله سوگند به ویژه شهید بهشتی ساخته نشده است، براي چه حق استان اصفهان تو حوزه ایثار و تاييد ترتيب نشده است.

وی بقا جيغ: نشستی دروازه اندر چهل دسته برگزار شد و ساختن یک جنگ تلویزیونی نفيس باشكوه ماخوذ از شخصیت‌ها و شهدای ممتاز استان کلید می‌خورد که درب موعد ۵ عام با حمایت استان ساخته شود امیدوار هستیم تا تو اجرای دستور كار‌ها، افزون نيكوكاري جاذبه مخاطب اهتمام شود تا استان اصفهان را داخل کشور معرفی کنند تا با معرفی شخصیت‌های این استان، مرجع غنی ایثار و تاييد تعريض یابد. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با استعاره به سمت برخی افراد مجهول که داخل تدافع منزه و ناپاك عكس بسیار زیادی داشتند، قول: خانواده‌های شهدا و ایثارگران به طرف جای منزوی مماشات كردن باید درب ترویج واژگان ایثار و تاييد تأثیرگذار باشند.

وی گوشزد کرد: آلبوم‌هایی که باید از دستور كار‌های هفته تدافع اقدس، حمایت جدی داشته باشند، حمایت نکرده‌اند و گنج طرح‌های مدافعه و تك باتقوا باب اصفهان، شایسته این استان نیست و حمایت بايست از این مقر اركان حرب ركن رخسار نگرفته و تنها مگر لاغير ارتش، بسیج و جيش باید طرح‌ها را ايفا به جريان انداختن کنند. 

تولید ۵ عندليب دقیقه طرح به طرف ربط هفته مدافعه و تك منزه و ناپاك

رئیس کمیته شناسايي رسانی مقر اركان حرب ركن گرامیداشت هفته تدافع متدين استان اصفهان باب این گردهمايي اظهار داشت: تولید ۵ عندليب دقیقه طرح درب حوزه سیما، شرفه، تأمین، گسترده پاشيده و مقياس آگاهي با غرض نقل سرايت احاله دائره المعارف تدافع باتقوا وساطت كردن ازطريق بانگ و سیمای مرکز اصفهان درب گرامر کار رسم دارد.

خوشبخت خردمند با استعاره به طرف ویژگی دستور كار‌های امسال آواز و سیما دروازه اندر هفته پدافند قدوس افزود: تدوین دستور كار‌ها برای مطلق ابعاد سنی، مقابل كامل يكدست اقشار آدمي درب پروگرام‌ها، بررسی روبرو كاري زنان، خواهران و مادران شهدا درون طرح‌ها، زي فرماندهان رزمندگان و جهادگران دروازه اندر طرح‌ها، بهره گيري از نیروهای خلاق و مبتکر برای تولید طرح‌های دلپذير و منتشر نماهنگ‌های گيرا تودل برو و دیدنی از تمام ویژگی‌های طرح‌های تولید شده است. 

وی قول: ۸۰۰ دقیقه طرح رادیویی همچون ویژه پروگرام‌های شام‌های مبرهن، پروگرام قاف محبت، سلامت تعظيم اصفهان، توان روشنايي ماه، و یادگار ماندگار و یک عندليب و ۵۰۰ دقیقه دستور كار تلویزیونی با دستور كار‌هایی همچون دلاوري پایداری، پلاک سرافرازي، اینجا اصفهان و اصفهان امروز درون تماشا محزون شده است.

رئیس کمیته خبر رسانی مركز گرامیداشت هفته پدافند ديندار استان اصفهان تصریح کرد: فیلم‌های سینمایی احسان بالذات تمنا مخاطبان دروازه اندر باکس تماشاخانه فیلم سینمایی با بخش پدافند قدوس، متفرق مستندها و نماهنگ‌های گيرا تودل برو و دستور كار‌های کودک و نوبالغ، منتشر سریال‌های حافظه انگیز تدافع سبوح، متفرق پروگرام جادوی تصویر دربردارنده عقب پهنه فیلم‌های سینمایی، گسترده پاشيده طرح‌ بدن‌های ماندگار ویژه عکاسان كارزار كشت وكار كاسبي و فكاهي «خرجین» از دیگر پروگرام‌هایی صلا و سیمای مرکز اصفهان به طرف سبب هفته پدافند سبوح است.

حزب آوری ۱۴ الف بلبل وصیت عريضه از شهدای اصفهان

ياور فرهنگی، اجتماعی بنیاد شهید اصفهان داخل این انجمن با گرامیداشت یاد و حافظه شهدا به منظور با ویژه ۲۳ عندليب شهید استان اصفهان اظهار داشت: برخی از ایثارگران قسمتی از دار خويشتن را برای ترویج دائره المعارف ایثار و تاييد ثبات دادند و داخل این صوب و كجي كوشش می‌کنند و شما كمينه‌ خدمت ها را به قصد این پوست از سازمان نمايش می‌دهیم.

سید علی قریشی افزود: شهید شهبازی که باب استان همدان فرماندهی کرده است به قصد تازگی به سوي آدمي این استان معرفی شده است بنابراین عموم من واو تو معرفی شخصیت شهدا مسئول هستیم و می‌توانیم دروازه اندر این حوزه فعالیت‌ داشته باشیم، از سوی دیگر ۱۴ عندليب وصیت كاغذ از شهدا جماعت آوری شده و هنوز كامروا به منظور با نشر باسمه دروغ لمحه مدت نشده‌ایم. 

وی استمرار عدالت: استان اصفهان تو مجال كارزار كشت وكار كاسبي، ۶ درصد از جمعیت کشور را داشت ليك ۱۰ درصد از اجتماع جمعيت ایثارگری متعلق به سوي این استان است، بیشترین ارسال خواهندگان دانش ها دینی و گواهي شهيدشدن ۵۶ بابا از كل ویژگی‌های استان اصفهان مدخل سرپوش زمانه پدافند منزه و ناپاك است.

همراهي فرهنگی، اجتماعی بنیاد شهید اصفهان سخن: رايحه افشانی و شكوفه باران حرم شهدا، بازدید از مراکز توانخشی جانبازان، برگزاری آزمون رالی اتومبیل با شرکت ۱۱۰ آلت اتومبيل ویژه جانبازان و خانواده آنان، برگزاری ۳ الف بلبل اردوی یک صوم امساك، بیان خاطره ها وساطت ميانجيگري ____________كردن راویان، اجرای نمایش‌های خیابانی درب مراکز و اماکن تاریخی، رونمایی از ۴۰ آغاز کتاب از ۴۰ اميرالجيش شهید استان، اجرای نگاره گرده نقاشي قدرداني از خانواده‌های ایثارگران و تولید ۲۰ نماهنگ از جلمه پروگرام‌های بنیاد شهید استان اصفهان دروازه اندر هفته پدافند باتقوا است.

برپایی فريضه يكتايي اتحاد خيل و گند دروازه اندر اصفهان

مسئول کمیته مارش مقر اركان حرب ركن هفته مدافعه و تك قدوس استان اصفهان داخل این جلوس با حكم بوسيله سوگند به دستور كار‌های جند به مقصد براي بستگي هفته مدافعه و تك باتقوا بیان کرد: برپایی مارش نیروهای تفنگدار استان اصفهان با روبرو یگان‌های همسان تعزيه استان داخل میدان جند تو شهرهای ‌اصفهان، کاشان، شهرضا و شاهین شهر، برپایی نمایشگاه هفته مدافعه و تك پارسا درون شاهین شهر و برپایی فجر مشترک درون مرکز تعليمات توپخانه شهید صیاد شیرازی درب زمان ۲۹ شهریور از كاملاً طرح‌هایی است که وساطت ميانجيگري ____________كردن بزرگ نظامی جيش درب اصفهان برگزار می‌شود. 

استدلال‌الاسلام سید عباس قریشی گفتار: دیدار با نماینده ولی فقیه باب استان نديمه با برپایی دعا اتفاق جيش و قشون درون حسینیه سیدالشهدا(ع) گند دروازه اندر سوم مهر، برگزاری ندوه موانست با كتاب الله فرقان كلام الله، برگزاری گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع گفتار خانواده و پدافند پارسا و برگزاری عيش بوزينه نظامي فداكار و تقدیر از سربازان اوقات تدافع پارسا از دیگر پروگرام‌های سپاه به منظور با تناسب هفته پدافند متدين باب اصفهان است.

زمانه پدافند سبوح، عصر كولي اسلام

راهنما آدينه بتستان دروازه اندر این مجلس با استعاره به طرف اهمیت گرامیداشت هفته تدافع پاك اظهار داشت: ایامی که بلورشدگي بندگی بشر‌ها و عنایات اهورامزدا است باید به منظور با انس یادآوری شود چراکه این رفتار، مقرون زندگی معنوی است.

سبب‌الاسلام ابراهیم صادقی افزود: زمان پدافند اقدس، دوره لولي و انس اسلام است چراکه انسان ایران اسلامی دروازه اندر ابتدای ناآرامي اسلامی، درب آينده چشیدن طعم چاشني لذت ذائقه لوس گزك اسلام بودند که كارزار كشت وكار كاسبي مبدا شد و بشر متدین و نیروهای تشكيلات سياسي‌اللهی به مقصد براي ویژه عوام اصفهان درون کنار سایر رزمندگان حاضر شدند و از این قلمرو و ناحيه زمينه مدافعه و تك کردند بنابراین وظیفه داریم که از سنديت استحقاق‌های مدافعه و تك متدين پدافند کنیم و دم را گرامی بداریم.

وی حرف: داخل اجرای طرح‌ها باید دلسوری کرد تا کارها بهتر اعمال آخر شود چراکه دروازه اندر زمانی طمانينه آرام داریم که دشمنان من وايشان به قصد اعتقادات من وايشان نهب کرده‌اند و ضرور است ارتباط به سمت بی طناب و باری‌های اعتقادی و عملی درامان شویم و به طرف عدو و غيرعادي يورش سلطه بریم چراکه آنان پروا دارند ديسيپلين آراستگي اسلامی را ناکارآمد مدال دهند.

رونمایی از تاریخ شفاهی ترسيم آدميزاد نجف سالم بسامان دروازه اندر پدافند قدوس

مسئول مرکز محارست نوشته ها پيامدها و ترويج مظنه‌های تدافع باتقوا فوج معاشر‌الزمان(عج) درب این مجلس بیان کرد: برپایی نمایشگاه فرهنگی دروازه اندر نارنج زار بتخانه و مسكن حجره اصفهان، حرکت کاروان نمادین سوق رزمندگان به قصد نما پيشاني با ديباچه اسم «آسمانی‌ها خاکی» كل وقت و شب زمانه داخل شهر اصفهان، برپایی ۳۰۰ نمایشگاه عکس و پوستر باب پایگاه‌های پايداري بسیج، هماهنگی برای ۳ الف بلبل مكان روایتگری دروازه اندر مسجدها، مدرسه ها، دانشگاه‌ها و یادواره شهدا از همه دستور كار‌های این هفته است.

سرهنگ منوچهر معتمدی افزود: برگزاری دعای کمیل تو زینبیه و دعای تضرع مدخل سرپوش جنب شهدای مجهول ايوان، ابتدا روانه اردوهای راهیان تلاء لو دانايي ابهام پيچيدگي آموزی مدخل سرپوش هفته پدافند ديندار و برپایی ۲۶ اطاقك‌ نمایشگاهی تو بستان غدیر از ۲ نيكي و عتاب تا ۱۰ عنف از دیگر دستور كار‌های ارتش و بسیج استان اصفهان دروازه اندر هفته پدافند پاك است. 

وی افزود: برگزاری ۱۴۰۸ یادواره شهید برای سن ۱۳۹۵ دستور كار ریزی شده که ۱۵۰ یادواره داخل هفته پدافند ديندار باب تمام استان برگزار می‌شود، همچنین درون راستای برگزاری کنگره ملی ۲۳۰۰ شهید كوره خمینی شهر درون آبان ماه امسال، ویژه پروگرام‌ای محتوي اجرای رزمایش طریق القدس، برگزاری ۵ آیتم نمایشگاهی یک ساعته از سقوط تا هويدايي و پوشيدگي و با سخنرانی سخنرانان کشوری از ۳۰ شهریور تا ۳ مهر درب قرب شهدای بي نام ونشان شهر درچه برگزار می‌‌شود.

مسئول مرکز نگهداري پشتيباني رد و طبع اشاعه قيمت‌های تدافع منزه و ناپاك جيش مولا خداوند‌الزمان(عج)  با بیان اینکه ۱۴۰ لقب هنر ساخت وساطت كردن ازطريق توزيع انتشار ستارگان فروزنده با بخش تدافع پاك نشر باسمه دروغ می‌شود، حرف: این کتب دروازه اندر نیمه دوم دانشپايه طول عمر جاری رونمایی می‌شود و ۱۰۰ خطاب کتاب نشر باسمه دروغ امسال، تو نمایشگاه‌های نامشابه و آشنا تمام استان به سوي ارتباط هفته پدافند ديندار نمودن اظهار می‌شود، همچنین از پوست پوشش اوايل تاریخی شفاهی شمايل انس نجف سالم بسامان باب قيام اسلامی و مدافعه و تك باتقوا و لشکر ۸ نجف داخل این هفته رونمایی می‌شود.

رونمایی از بانک اطلاعاتی زنان علامت اصفهان

مدیرکل امور بانوان استانداری اصفهان درب این جلوس با حكم به سوي پروگرام‌های کمیته بانوان مركز گرامیداشت هفته مدافعه و تك باتقوا استان اصفهان بیان کرد: برگزاری انجمن تخصصی سبک زندگی شهدا با مرام الگوگیری برای تربیت فرزندان، برگزاری گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع متنبه بخشی باب بازداشتگاه زنان، برپایی نمایشگاه عکس و فیلم با مبحث زنان تو تدافع منزه و ناپاك، برگزاری پیاده روی ویژه خانواده‌ها، برگزاری آزمايش ویژه بانوان کارمند تحت ديباچه اسم قدح مدافعه و تك اقدس از همه پروگرام‌های کمیته بانوان مركز گرامیداشت هفته پدافند سبوح تو اصفهان است.

سهیلا اثنی عشران افزود: برگزاری مجلس ویژه خانواده جانبازان برای بررسی مسائل و مشکلات آنان، برپایی شام زلف بانوان، اهداء جايزه فخر تدافع سبوح به مقصد براي تعدادی از مادران و همسران مهم پايه شهدا و دستور كار ریزی برای ایجاد کانال، وبلاگ و برابر كاري مدخل سرپوش فضای مجازی از دیگر طرح‌های این کمیته است.

وی با ايما به مقصد براي رونمایی از بانک اطلاعاتی زنان نماينده مشخص استان اصفهان تو هفته تدافع پاك حرف: این بانک اطلاعاتی، پار، تصویب شد و دربردارنده ۳ قسم شناسایی زنان معلوم برجسته، تفحص‌های حوزه زنان و احصائيه آسیب‌های زنان است. 

فرستادن ۶۰ عندليب نیروی مردمی وساطت كردن ازطريق غزا سازندگی اصفهان

مسئول روابط عمومی موسسه نظم و ترتيب غزا کشاورزی استان اصفهان درون این انجمن با بیان اینکه تشكيلات غزا کشاورزی درب سابق با لقب بنگاه غزوه سازندگی فعالیت داشته است، اظهار داشت:  60 عندليب نیروی مردمی وساطت ميانجيگري ____________كردن غزا سازندگی استان اصفهان درب زمانه قدوس سوق شدند که از این شماره، ۶۳۷ شهید تقدیم شورش اسلامی شده است و بیشترین شهدا وابسته منسجم به سوي شهرهای نجف داير، اصفهان و کاشان است.

سیدمحمد موسوی اعلام کرد: سرکشی از ۵۰ خانواده شهید داخل استان، عند درون تشريفات گردوخاك روبی و شرکت كاري درون آيين‌های ویژه هفته پدافند منزه و ناپاك از جلمه اقدامات موسسه نظم و ترتيب غزا کشاورزی استان اصفهان درب هفته مدافعه و تك اقدس است.  

انتهای پیام/

[ad_2]