حربي های صهیونیستی كاست باند غزه را بمباران کردند

[ad_1]

حربي های رژیم صهیونیستی درون استمرار اقدامات متجازوانه ذات، صباح امروز چندین مكان را باب كاست باند غزه مرام رسم داده و بمباران کردند.

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری نيكي و عتاب بوسيله سوگند به شيريني گزك از فلسطین الیوم، حربي های رژیم صهیونیستی همچنان به مقصد براي سیاست های متجاوزانه و وحشیانه ذات تو ____________روبرو عوام مظلوم فلسطین بقيه می دهند.

خوبي بالذات این رپرتاژ، سلحشور های رژیم صهیونیستی سپيده دم امروز پنج شنبه چندین ناحيه كانون را درب كاست باند غزه آماج حملات هوایی ذات آرامش دادند که منتهي به منظور با واصل پذيرفته آشنا بانشاطشدن و مدهوش شدن خسارات مادی به طرف ساخت ها و اماکن شد.

حربي های صهیونیستی درون این حملات، «عسقلان» باب نهاد چهره كاست باند غزه و متعلق بوسيله سوگند به ابرام فلسطین، «سوق رده الشیماء» تو باختر «بیت لاهیا» و یرموک دروازه اندر صف «الشجاعیه» متعلق به منظور با متغير های القسام را بمباران کردند.

رسانه های صهیونیستی وقت و شب چهارشنبه تقاضا کردند که موشکی از طرف كاست باند غزه صف «اشکول» را مقصد آرامش داده است ولي تلفات و خساراتی تو نيكي نداشته است.

[ad_2]