حداکثر دریافتی شهرداران، مدیران و کارکنان شهرداری مدخل سرپوش ماه تعیین شد

[ad_1]

به سمت اعلاميه خبرگزاری تسنیم،‌ محمد صباحت‌آبادی اظهار داشت: به مقصد براي سبب مصوبه شورای شهريه و اجر و بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، دریافتی تمامی شهرداران و مدیران و کارکنان شهرداری‌ها تحت تمام شهرت دنبال از کسورات قانونی و مالیات درون سنه پايه ۱۳۹۵، حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال به سوي كوه طور متوسط مدخل سرپوش تمام ماه خواهد هستي و عدم.

وی افزود: نيكويي و سيئه صدق بالذات بخشنامه وزیر کشور، رويه پاك بازدادن تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران ظهر از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه هم پايه اشكوب حداکثر راتبه و زبر و پايين‌العاده كسب تصويب شده هیئت وزیران دست اندازي حدشكني کند و متوسط این سمك و كف رواق به طرف كوه طور سالیانه ملاک شمارش حساب كردن خواهد وجود.

خوشگلي‌آبادی تصریح کرد: بنابراین نيكوكاري بالذات تصویب رقعه عده ۲۹۹۳۱/ ت ۵۲۹۸۲ ه تاريخدان ۱۳ خرداد ۹۵ هیئت وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت تمام كنيه بنابرين از کسورات قانونی و مالیات دروازه اندر دوازده ماه) ۱۳۹۵، به سمت استثنای عیدی، حق ماموریت هرروز و حق التدریس کارکنان دارنده توانگر شرایطی که بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از وقفه اداری با رعایت ضوابط وابسته منسجم اعمال آخر می شود، حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال معادل (۱۲ میلیون و ۶۰۰ الف بلبل تومن ) به سوي كوه طور متوسط باب تمام ماه خواهد هستي و عدم.

وی با رمز كنايه به منظور با اینکه بخشنامه ابلاغی مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می‌شود، افزود: نيكي بالذات مصوبه شورای مقرري و حق الزحمه حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز منصب ها مبحث جرم ۷۱ هنجار مدیریت فعاليت ها کشوری به سوي كوه طور متوسط مستمري ۱۰۰ میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری مانند سایر کارکنان شهرداری‌های کشور حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال خواهد حيات.

وی اظهار کرد: به طرف سبب این بخشنامه وزیر کشور که به سمت استانداران ابلاغ شده است، ادا هرگونه طريقه سكه یا غیر تمييز ارزش به منظور با لقب حق الجلسه و حق نزديك اعضای شوراها و اعضای هیئت مدیره اداره‌های خويش به سوي شهرداری که کارمند شهرداری‌ها یا یکی از اسباب‌های اجرایی جستار جرم ۵ هنجار مدیریت فعاليت ها کشوری هستند، احسان بالذات ضوابط ضبط دروازه اندر بخشنامه شماره۲۷۳۲۵ تاريخ نگار  9 خرداد ۹۵ با بخش «الگوی اساسنامه موسسه نظم و ترتيب‌های قوم به سمت شهرداری‌های مراکز استان‌ها» و بخشنامه تعداد ۳۹۲۸۴ ناقل تاريخ ۲ تیر ۹۵ با بخش «الگوی اساسنامه موسسه نظم و ترتيب‌های قوم بوسيله سوگند به مستثنا شهرداری‌های مراکز استان‌ها» غيرمجاز است.

وی جمع کرد: نيكوكاري بالذات بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران برون از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها نيكويي و سيئه صدق بالذات هنجار تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و گلچين برگزيدن شهرداران به تصويب رسيده قبول شده ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی لحظه بوده و شوراهای مذکور كنايه مزاج به منظور با اتخاذ تصمیم تو سروكار با ماهانه و حق الزحمه شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها نیستند.

وی افزود: داخل این بخشنامه تاکید شده که مستمري و مزایای شهرداران دروازه اندر چهارچوب آیین كتاب مواجب و مزایای شهرداران به تصويب رسيده قبول شده ۱۳۷۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی است و از این روی هرگونه وام گذاري آهار برون از قوانین و ضوابط مذکور فاقد قشنگي قانونی است.

نيكويي آبادی همچنین قول: بوسيله سوگند به سبب این بخشنامه، رستاد و مزایای کارکنان شهرداری و بنياد‌های قوم به منظور با لمحه مدت باب اجرای جرم ۱۲ هنجار انتظام سازگار بازدادن کارکنان طالع تمكن به تصويب رسيده قبول شده ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی لمحه مدت دروازه اندر چارچوب هنجار مذکور و همچنین ضوابط درج شده دروازه اندر بخشنامه سبب شهرداری های کشور ابلاغی اداره شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.

وی افزون کرد: احسان بالذات بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، بازدادن مواجب و مزایا به مقصد براي کارکنان صلاح طاعت بخشش بالذات رذل سازمانی است و هرگونه صيقل نيكوكاري بالذات ابلاغ آنان داخله تحصيلات عالي حوزوي از عناوین رذل‌های سازمانی به تصويب رسيده قبول شده داخل فرم سازمانی شهرداری و اداره‌های منسوب غيرمستقل بسته فاقد جمال قانونی است.

صلاح طاعت بخشش بالذات رپرتاژ روابط عمومی تشكيلات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خوشگلي آبادی درب فرجام متذکر شد که شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهردای‌ها از هرگونه وام گذاري آهار فاقد سازگاري شورای راتبه و اجر و برون از ضوابط یاد شده خودداری کرده و مقيد به منظور با رعایت سمك و كف رواق معلوم دروازه اندر این بخشنامه و مصوبه شورای ماهانه و اجرت هستند.

انتهای پیام/

[ad_2]