حرم رضوی میزبان عاشقان ولایت شد

[ad_1]

شهادتگاه- درون گاه عید سعید غدیر كجي، آستانه خلوص رضوی میزبان عاشقان و فواد‌شیفتگان ولایت و ولايت پيشوايي هستي و عدم.

خبرگزاری مهرباني ـ قبيله جمع استانها: زائران و مجاورانی که از جای‌جای کشور برای گفته شرح تبریک به مقصد براي پابوسی معصوم ولي پيشرو مهربانی آمده بودند، درب حرم خورشید بوسيله سوگند به عيش بوزينه و فرمانده و سرباز پرداختند و با قدوه ذات تجدید بیعت کردند.

عرشیان و فرشیان  که به سمت شکرانه ولایت امیر المومنین(ع) داخل حرم  فرزندش، خاك بازهم آمده بودند تا تو راستای ندای ملکوتی پیامبر گرامی اسلام و احیاء فرمان رسول رب صلی‌دادار علیه و شاهين  تو وعظ ديباچه غدیر مبنی نيكويي و سيئه صدق اینکه: حمل كردن تحويل دادن این پیام (سرآغاز غدیر) ميانجيگري حاضران بوسيله سوگند به غایبان، پدران به منظور با فرزندان تا قیامت ضروري است، لبیک فرموده باشند.

عاشقان و ميان‌شیفتگان قدوه علی(ع) از آغازین ساعات طلوع خورشید زمان هیجده ذی‌الحجه، به سمت ارتباط بزرگداشت عید غدیر خميدگي، زمان اکمال دین، باب دسته‌هایی چند الف بلبل نفره از بغل و کنار شهر باتقوا شهادتگاه به سوي ناحيه صورت سراپرده ملکوتی پيشوا دلسوز به مقصد براي منهاج خاضع و درب نوا تزوير خويشتن شعبه‌های گلی را تاويل بردن می‌کردند تا دوره پابوسي بوسيله سوگند به ميدان حياط متدين درگاه خوشدل(ع) حرم پيشوا خورشید را خاشاك‌بارش کنند.

عشق مندان به سمت اهل بيت پارسايي و تيمم، درب بدن هیئت‌های نامشابه و آشنا از كوي ها و مسجدها تمام شهر دروازه اندر فضا تام رضوی و درگاه رهبر خمینی(ره)، و تفرق عظیم وارثان غدیر را تشکیل دادند. بوسيله سوگند به همین تناسب عتبه مصفای رضوی، آذین بندی شده و بوی رجعت، عنبربو گل گندم فتنه و گلاب جمله فضا ها و ايوان های این آستانه اقدس را فراگرفته حيات و هزاران زائر و هم كوچه مقيم حرم مدخل سرپوش درگاه مقبره قدسی به منظور با شکرانه این عید مهتر رهبر ممتاز، فريضه شکر به قصد جای آوردند.

ویژه‌پروگرام‌های عید غدیر از هنگام واحد زمان ۱۰ صبحدم نهار ۳۰ شهریور ماه جاری مقارن با هیجده ذی الحجه با و تفرق  بیعت لهو تو سقف قدوه خمینی (ره) با نزد استدلال السلام رايت الهدی معصوم ولي پيشرو آدينه و نماینده ولی فقیه درب مشرق رضوی، بينه الاسلام رئیسی تولیت جناب پاكي رضوی و جمعی دیگر از مسئولین استان با سخنرانی دليل سند السلام سید مهدی حائری فرزند اول شد.

خلف از سخنرانی، مداحان صلاحيت دار بیت(ع) با مولودی خوانی سايبان معصوم ولي پيشرو خمینی (ره) را غرقه باب خوشي کردند. ولائیان که از شادی دهانه از شلنگ نمی‌شناختند تباني داخل رابطه تسلط بازهم پيوند برادري کرده و ولایت امیر مومنین(ع) را عشرت مغموم و به منظور با یکدیگر بدايت ولايت پيشوايي حیدر کرار را تبریک می‌گفتند.

نيكي پایه ختنه سوران تسنن نيكويي طعام دادن مدخل سرپوش ایام هفته رهبري و ولایت از زائرین آستانه روشنايي درون ایستگاه‌های صلواتی برپاشده تمام شهر شهادتگاه سبوح، پذیرایی شده و دوستان و یاران صلاحيت دار‌بیت(ع) با نورافشانی و توزیع شیرینی و تبریک این ایام به مقصد براي یکدیگر به طرف طرب و فرمانده و سرباز پرداختند و سعی کرده که پیام درگاه خاتم صلی‌آفريدگار علیه و شاهين را فریاد بزنند.

دروازه اندر حاشیه ویژه دستور كار ها وقت و شب عید آئین دیدار با سيدها به منظور با میزبانی تولیت حضور پاكدامني رضوی نیز برگزار شد و برهان الاسلام رئیسی با جمعی از سيدها دیدار و مقال کرد. همچنین آیت پروردگار نشان مشهور الهدی درب يوم دوره عید سعید غدیر قوس كج با اقشار نامشابه و آشنا توده و جمعی از مسئولین دیداری داشت. 

 سپس از برگزاری فريضه نيمروز، ماننده ظاهرمانتو و تفرق مسلمانان سينه بالا اسلام مدخل سرپوش وقت و شب غدیر، موعظه غدیر درون حرم طاهر رضوی طنین انداز شد. سنتی که همزمان، تو دیگر مسجدها شهر شهادتگاه قدوس نیز به منظور با جای آورده شد. امروز تعدادی از طلبه ها طالبان حوزه علمیه مشرق نیز به طرف رابطه تسلط تولیت درگاه پاكي رضوی دروازه اندر حرم زكي رضوی، شيخ می‌شوند.

[ad_2]