حریفان رحیمی و زيبايي یزدانی واضح شدند/ پشك غامض سبک‌وزن ایران

[ad_1]

حریفان رحیمی و حسن یزدانی مشخص شدند/ قرعه سخت سبک‌وزن ایران

به سمت اعلام گزارشگر اعزامی تمرین های خود شناسانه
خبرگزاری تسنیم از ریو،‌ وزن‌کشی اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم آزمون ها کشتی خلاص المپیک ۲۰۱۶ ریو اعمال آخر شد. دروازه اندر وزن ۵۷ کیلوگرم، زيبايي رحیمی داخل نوبت اطراف يكم و بعد استراحت می‌کند و داخل بار دوم با «گارنیک ناتساکانیان» از ارمنستان محاذي می‌شود. او درون کشتی بعدی خويش به طرف رزم تيز قاطع و كند موثر کنترل وزن
«ویکتور لبدف» از روسیه و «ساندیپ تومار» از هند قبال می‌شود. سهم رحیمی را می‌رمق تا حدودی پيچيده محسوب کرد.

خوشي یزدانی درون یک سهم نيك تو موسم دربدوامر آغاز استراحت می‌کند و باب چرخه دوم با بران دیدار «اونوربات پونرجاو» از مغولستان و «سونر دمیرتاس» از ترکیه پيش مثبت نگری اصلی
رو می‌شود. جردن باروس، کشتی‌گیر زبانزد آمریکایی داخل این وزن زي دارد.

انتهای پیام/ 

 

 

 

حریفان رحیمی و حسن یزدانی مشخص شدند/ قرعه سخت سبک‌وزن ایران

[ad_2]

حریفان رحیمی و حسن یزدانی مشخص شدند/ قرعه سخت سبک‌وزن ایران