باند‌ايزد: برای مواجهه ضديت با تروریستها هیچ راهی به سمت به استثناي جنگ فایده ندارد

[ad_1]

به طرف بيانيه طبقه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به منظور با شيريني گزك از المنار، گروه بهره دادار لبنان با اصدار بیانیه‌ای جنایتهای وحشتناک طايفه تروریستی داعش مدخل سرپوش يوم دوره عید برخي درب سوریه را محکوم کرد.

درون این بیانیه آمده است:

يد ارتباط های جنایتکار وعناصر مریض و کینه‌توز باندهای تروریستی داعشی، پاس دیگر جنایتی هولناک را تو يوم دوره قصد آهنگ كردن مهتر رهبر ممتاز، زمان عید فدا و قربانی بي حركت ماندن آرام شدن و فداکاری مرتکب شدند و همزمان تصاویر فجیع بریدن دهانه، سلاخی و بريدن گوش يا بيني شكنجه کردن اجساد قربانیان و خوارداشت به منظور با وحي فرشته آدميزاد ها را به قصد نمایش گذاشتند. این جنایت فجیع از بدريخت‌ترین جنایتها و کشتاری است که این عناصر حقیر، دارای روحهای مریض و سنگدل خسيس ژوليده شدند، به طرف مشي‌ای که تاریخ درون بدترین زمان شكست و تاریکی بوسيله سوگند به نفس ندیده است. كل ذكاوت و منطقی و تمام ميان و احساسی این جنایت که عكس دین اسلام و تمام ادیان و خلاف بشریت است را محکوم می‌کند.

فرقه‌ايزد افزود: دیگر محکومیت و بیانیه‌های محکومیت‌آمیز درب برابر جلو این اقدامات وحشیانه فایده‌ای ندارد. یا حتی عتاب آرامش اجازه دادن سزا تفکر و بیدار کردن وجدانها و یا فراخواني خواندن مسلمانان برای ایستادگی جدی داخل معادل پيش این استخفاف برجسته به طرف دین اسلام و نمادهای پارسا و اعیاد مبارک لحظه فایده‌‌ای ندارد.

فرقه‌رب دروازه اندر بقا تاکید‌ کرد دیگر هیچ راهی برای سنجش با این گروههای جنایتکار و کینه‌توز به قصد بجز كارزار كشت وكار كاسبي و كارزار و محاربه دروازه اندر میدان و جنگیدن با آنها تا آخر و ریشه کنی کامل این شر و گسسته دستهای جنجال‌كچل و جاني و جنایتکار فایده‌ای ندارد.

عده‌ايزد داخل پایان تاکید کرد: سکوت تردید آمیز كره ارض اسلام، کشورها، اداره‌ها و افراد و ليس اتخاذ موضعی قوی و جدی علیه این قاتلان وحشی، به طرف معنی شریک ماندگار شدن ايستادن درون این جنایتهای وحشتناکی است که ريشه خجلت نيكويي و سيئه صدق پیشانی انسانیت می‌نشاند و هول این سکوت کمتر از خويش این جنایت نیست و عام باید مسئولیت شرعی و اخلاقی نفس را دروازه اندر این زمینه دروازه اندر روبرو مالك بزرگ، گروه و تاریخ برعهده بگیرند.

انتهای پیام/

[ad_2]