زي شناورهای رزمی خيل درون خلیج ايران برحسب وظیفه ذاتی است/ ظرفیت‌سازی دفاعی خيل پاسداران درب داخله تحصيلات عالي حوزوي از مرزها

[ad_1]

به طرف اعلام گزارشگر دفاعی خبرگزاری تسنیم، باشي حسین سلامی جانشین سپهسالار جيش پاسداران اغتشاش اسلامی با برابر تو دستور كار تیتر گزارش قضيه دروازه اندر شبکه گزارش قضيه با رمز كنايه به منظور با دیدار فرماندهان فوج پاسداران با سلسله جنبان تحول و محورهای بیان‌شده دروازه اندر این دیدار اظهار داشت: من وشما درون قشون پاسداران سعی می‌کنیم كل دوازده ماه) كران چشم انداز‌های حرکت خويشتن را با نگرش پرستاري به مقصد براي شرایط متغیر كره ارض و صف تو دواج تفکر راهبر عظیم الشأن قيام تنظیم کنیم.

وی افزود: امروز درب راست لیلةالقدری برای دفتر گند پاسداران هستي و عدم و من وتو درون فضایی صمیمانه و جدی كران چشم انداز‌های نوین حرکت ذات را از سخنان حکیمانه راهنما شورش دریافت کردیم.

جانشین سردار لشكر پاسداران با بروز اینکه فرازهای سخنان مراد قيام مدخل سرپوش جماعت فرماندهان قشون پاسداران فروزنده و مشخص حيات، با علاقه به منظور با برخی از نکات مورد بحث موردتوجه طرح شده‌شده داخل این دیدار قول: این که جيش پاسداران پناهگاه جان پناه موضع مبارزه مستحکم تدافع از تنش اسلامی است و این گفتار ریشه درون حقایق و تدبیر قدوه خمینی(ره) دارد از نکات مهم دیدار امروز فرماندهان رژيمان پاسداران با مقتدا قيام حيات.

سلامی با یادآوری بی‌اعتمادی بوسيله سوگند به عدو و غيرعادي درب بیانات امروز سركرده ناآرامي حرف: بنياد بی‌اعتمادی به منظور با عدو و غيرعادي بوسيله سوگند به‌مورد بغاز آمریکا به مقصد براي‌شهرت مؤلفه اصلی توانايي نرم ديسيپلين آراستگي تعبیر شد، مطلب پرسش‌ای که محك آزمودگي تاریخی واقعیت لحظه را رمز داده است و گویای این است که آمریکایی که هویت ذات را از فریبکاری افسرده به هيچوجه كارآزموده ثقه نیست.

وی دروازه اندر استمرار سخنان ذات با تلويح به قصد گذشته ها فریبکاری آمریکا باب كارزار كشت وكار كاسبي با کشورهای مسلمان و ایجاد ۳۶ پایگاه نظامی داخل گرداگرد ایران یادآور شد، این رویکرد آمریکا نشانه می‌دهد که این کشور مجرب استواري نیست و نمی‌قابليت با ساعت از مسیر گفتار،‌ دیالوگ و روابط و مذاکره صفت کرد و باید طاقت بازدارندگی نفس را برپايه ظن مقايسه رويارويي با لحظه تنظیم کنیم.

جانشین سپهسالار ارتش پاسداران با اظهار اینکه قوت بازدارندگی و دفاعی کشور مورث بسط علمی، فرهنگی و پیشرفت اجتماعی کشور می‌شود، سخن: مقتدا شورش قشون پاسداران را از كاملاً استوانه‌های مستحکم امنیت و مدافعه و تك کشور تو اندرون و برون کشور عمداً معلوم‌اند و این که ارتش باید هميشگي تو كرانه بابت توسعه تاب دفاعی نفس باشد از كل دیگر نکات مهم دیدار فرماندهان خيل پاسداران با پيشوا قيام حيات.

سلامی تو بهره دیگری از سخنان ذات به سوي جاده شافت قطر دیگری از سخنان رهبری استعاره کرد و افزود: مغلوط مماشات كردن و غیرعقلانی سازش كردن این اعلام درمورد کشورهایی بودند که پشت از كارزار كشت وكار كاسبي سازماندهی نظامی نفس را بسط ندادند و به سمت موفقیت رسیدند و این که آنها باب درست دستخوش شکست و پيرو‌ماندگی شدند، واقعیتی که با بررسی اوضاع ژاپن و آلمان به منظور با‌خوبی معاينه می‌شود. این که تمام از چندگاهی مدخل سرپوش ژاپن آدمي این کشور به سوي نظامیانی که به طرف نوامیس آنها تجاوز کرده‌اند تعرض می‌کنند و یا این که آلمان دنبال از كارزار كشت وكار كاسبي جهانی دوم به قصد ۲ تكه تقسیم شد و مدخل سرپوش صحيح کمر لمحه مدت شکست، پیروزی و موفقیت برای این کشورها نیست و شکست است.

وی باب همین زمینه افزود: قطعاً نمونه اسوه‌های شکست‌خورده و ناكامروا رفوزه نمی‌توانند بالا ممر شما تو سامان اسلامی طمانينه آرام گیرند و جایی که عدو و غيرعادي من واو را تهدید می‌کند و مراقب وقت درنگ برای كاربرد بهره جويي از گزینه نظامی است، قطعاً عمران قدرت و توانايي نظامی و دفاعی ملزم است و عقلانیت حتی شمارش حساب كردن‌جرب اگر کنار نهادن وسعت بسط دادن نظامی و دفاعی را تأیید نمی‌کند.

جانشین سپهسالار قشون پاسداران همچنین قول: این نطق رهبری که ولو به قصد عدو و غيرعادي دلگرمي کنیم بوسيله سوگند به دنباله برمی‌گردیم از دیگر بیانات نفيس مغتنم و بي ارزش ایشان وجود که كتاب الله فرقان كلام الله نیز به سوي لمحه مدت ايما می‌کند و من وشما نیز دروازه اندر تاریخ هم عصر امروزين دروازه اندر مطلب پرسش نظام حكومتي مبتني برقانون اساسي و استبدادي و كردار انگلیسی‌ها با ساعت بوسيله سوگند به‌خوبی لمحه مدت را نظاره نظر کردیم.

سلامی تو امتداد این طرح تلویزیونی تو بازتاب به سوي سؤال مجری طرح مبنی نيكويي و سيئه صدق "راهبرد جند برای دفع تهدیدات فرامرزی چیست و آیا اساساً ایران را خطری تهدید می‌کند؟" حرف: این که تهدید نابودي دارد یا خير به قصد نوع سيره من وتو و کیفیت و کمیت استطاعت دفاعی و امنیتی کشور بستگی دارد.

وی با بیان "تهدیدات ایران وسیع، جوراجور، واقعی، جدی و نزدیکتر از دم چیزی است که عاطفه حس می‌کنیم"، افزود: دم چیزی که امروز درخشندگي مرگ اتفاق تهدیدات را از ذهن بدل تغيير داخل كره ارض اسلام یعنی ایران اسلامی چرخه کرده است قدرت دفاعی و امنیتی و تدبیر راهبردی ديسيپلين آراستگي برای دفع تهدید است، حتماً که تهدیدات علیه کشور هويت عرضه دارد ليك تجلي آنها و تبدیل لحظه به سوي واقعیت به مقصد براي میزان توانايي من وايشان درب حوزه پدافند، امنیت و بازدارندگی برمی‌گردد.

جانشین سالار خيل پاسداران متذكر کرد: آرزوی عدو و غيرعادي این بوده است که تمرکز قوه را درون یک آرایش ائتلافی و جهانی تو سرزمین ایران اسلامی متمرکز کند ليك نیروهای تفنگچي کشور و ملت درون سو تدبیر رهبری با اتفاق، همبستگی و ایمان این تمرکز را بوسيله سوگند به تشتت تبدیل کردند و درب اولین پا تمرکز عدو و غيرعادي را از سرزمین ذات گردش کردند.

سلامی دنباله جيغ: برای دفع بيم و تهدید باید روي آيين اسلوب تأثیر خويش را انبساط نصفت جار و توانايي نفس را به قصد دیگر توان‌های كره ارض اسلام و سرزمین‌های اسلامی گره‌ زد. باید به منظور با این واقعیت پی سوز و حر پرنيان حجر که من وشما درب عالم اسلام كلاً داخل یک کشتی عند داریم و با گره ربودن قوت بازدارندگی و ظرفیت نفس می‌توانیم از این توان درب مسیر تضعیف عدو و غيرعادي بهره وري کنیم.

وی درون همین زمینه تأکید کرد: گند پاسداران امروز دروازه اندر داخله تحصيلات عالي حوزوي از مرزها توانسته ظرفیت‌سازی دفاعی روي دهد و از غور راهبردی و غور استراتژی از مکمل‌های نیرومند دفاعی سود‌مند شده است به سمت‌شکلی که امروز تشكيلات سياسي‌پروردگار دروازه اندر دنيا به طرف‌نام آدرس یک پیکره خودگردان با اهداف ايده‌های اغتشاش به قصد یک نیروی دفاعی قدرتمندی تبدیل شده که توانست لشكر به سمت‌پيدا شکست ناپذیر آمریکا و اسرائیل را شکست دهد و این یک توان دفاعی است.

جانشین سركرده جيش پاسداران دروازه اندر پتواز به طرف سؤال دیگر مجری پروگرام درمورد لزوم نبرد جنگيدن با تروریست‌ها درون برون از مرزهای کشور، گفتار: من وايشان راهکارهای مختلفی درون این زمینه داریم؛ یک منهاج این است که ضمير اول شخص جمع ارتباط به طرف تحولات ناحيه رده بازار و آفاق بی‌مبانيت باشیم و باب رويارو عدو و غيرعادي اتحادی نداشته به سمت‌شکلی که به مقصد براي‌تدریج احسان من وشما و کشورهای مسلمان دیگر فايق شده و قوه‌های اسلامی را هلاك کند.

سلامی حرف: یک ممر دیگر این است که سطح اندازه گيري تأثیرگذاری نفس را افزایش دهیم و با گره ضربه توانمندی‌های نفس به طرف کشورهای مسلمان گيتي روزگار استه‌های عدو و غيرعادي را درب دوردست بشکنیم، باب این قيافه سایر کشورهای اسلامی وش سوریه، لبنان، یمن، عراق و بحرین نیز پایدار خواهند حيات و امنیت من وايشان نیز تضمین می‌شود. عقلانیت درونی می‌گوید که من واو باید با كره ارض اسلام متفق شویم و تو معادل پيش عدو و غيرعادي آرایش‌یافته بسیج شده و با لمحه مدت بجنگیم، قطعاً من وآنها و آنها تو ایران اسلامی همچنان که داخل ماسلف دیده‌ایم با یک پشتكار قوی که از یک تحول شکوهمند به طرف تباني آمده است با عدو و غيرعادي سنجش خواهیم کرد و می‌توانیم با فايده ستاني و زيان از ظرفیت كره ارض اسلام را نیز از دوام و پایداری صرفه‌مند سازیم.

وی تأکید کرد: درصورتي كه ضمير اول شخص جمع تو برون از مرزها با عدو و غيرعادي نجنگیم باید مدخل سرپوش باطن با آنها بجنگیم زیرا عدو و غيرعادي من وايشان را وارسته بي بند پراكنده نمی‌کند یا باید داخل اندرون با دم جنگید یا درون داخله تحصيلات عالي حوزوي از مرزها.

جانشین سردار ارتش پاسداران درون بازتاب به منظور با سؤال دیگری درمورد ادعاهای اخیر رسانه‌های آمریکایی مبنی خوبي تناقض روبرو شدن نیروهای دریایی لشكر با ناوهای آمریکایی و زیاد ماندگار شدن ايستادن این رويارويي تضاد قول: این که آمریکا از هزاران مایل دم‌صوب‌پژمرده متبحر خلیج ايران و عرق‌های مخير ایران می‌شود و چنین ادعاهایی را مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌کند که "شناگرهای رزمی فوج پاسداران به سمت ناوهای من وايشان نزدیک شده است" از بالذات مضحک است.

سلامی این سيره آمریکایی‌ها را آماج خوی برتری‌طلبی آنها دانست و قول: واقعیت این است که عند نیروهای دریایی خيل پاسداران درب ماء مايع شيره‌های مستقل و محلول ذوب خوي بزاق‌های سرزمینی ایران پدیده جدیدی نیست و برپايه وظیفه نگهباني و نگهداري تمامیت ارضی و مواظبت جاودان مرزهای آبی، عصير حل‌های مخير و تدافع از حریم ملی محلول ذوب خوي بزاق‌های زمینی و همچنین سیادت دریایی ایران درب هم پايه عدو و غيرعادي از يكسر وظایف نیروهای دریایی جند پاسداران است.

وی گفتار: من واو این عملکرد را تحریک کننده و تهدید کننده نمی‌دانیم بلکه ساعت را وظیفه صنعت‌ای خويش می‌دانیم که از باريكه هرمز به طرف خلیج ايران و از خلیج ايران تا دریای عمان را نظردوختن مراقبت کنیم، که فیلم‌های این مبحث نیز بود دارد.

جانشین سالار قشون پاسداران درب لبيك اجر به منظور با اینکه به چه علت مدخل سرپوش چند وقفه اخیر ادعاهای آمریکایی‌ها باب این زمینه زیاد شده است، سخن: این كار ناشی از بيقراري و ترسی‌ است که آمریکایی‌ها از پار پي از دستگیری اسلحه‌داران آمریکایی دروازه اندر جزیره فارسی کسب کرده‌اند و بخشی از دم باز به منظور با عملیات روانی تحت لقب جيش هراسی و ایران هراسی برمی‌گردد زیرا آنها همیشه علاقمندند سلاح جنگي تهدیدات را بوسيله سوگند به سرزمین‌های دیگری غیر از سرزمین خويش بیندازند و از طریق ایجاد رعب درب فواد شرکای خويش سوق و ميدان معامله فروش تفنگ خودكار‌ها و تولیدات کارخانه جنگ افزار‌سازی ذات را نیز سخت كوش کنند.

سلامی داخل فقره اینکه توانايي دفاعی و بازدارندگی کشور چطور است، قول: نيرو استطاعت دفاعی من وشما به طرف‌قدر‌ای است که بشقاب درخلال ۳۸ دانشپايه طول عمر پیش معاينه کرده‌اید، آمریکا طی واحد زمان ( روز‌های ديرين به سمت ۱۴ کشور اسلامی بوسيله سوگند به‌نديمه صهیونیست‌ها غارت کردند و داخل صف ۱۲ كارزار كشت وكار كاسبي شاهراه انداختند منتها مدام انتساب به مقصد براي ایران با احتیاط و پاس و از روی دلگراني و نگرانی حركت کردند. قطعاً چنانچه توانايي نظامی و دفاعی کشور نيستي و بود آمریکایی‌هایی که برای حل موضوع قضيه لاينقطع به مقصد براي گزینه نظامی متوسل می‌شوند تو تلاقي با ایران پای میز مذاکره نمی‌آمدند و قدرت قوت و نظامی ضمير اول شخص جمع توانسته است بازدارندگی دفاعی ایجاد کند که آنها مسیر مذاکره و مباحثه را درب روبرو ایران گزينش کرده‌اند.

وی درمورد طاقت بازدارندگی و دفاعی ایران گفتار: امروز کشور به مقصد براي لحظه مرتبت از طاقت دفاعی و بازدارندگی رسیده است که درون عام حوزه‌ها مصالح حیاتی دشمنان را دروازه اندر تيمچه چاه از مبدأ ایران و چاهك از مبدأ بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از مرزهای جغرافیایی با تمام توانايي دلخواهی دروازه اندر كل مجال و تمام مکانی وهله زمينه تهاجم نهاد استقرار می‌دهد، این راهبرد تهاجم عدو و غيرعادي باب كل نوبت و تمام موقعیت استراتژی دفاعی امروز من واو است و جهتگیری رژيمان پاسداران محسوب می‌شود. حكماً قوت دفاعی و بازدارندگی مثل رکاب‌ربودن دوچرخه است که علي الاتصال باید داخل سمت حرکت و عمران حرکت کرد، که درون این مسیر حرکت می‌کنیم و قطعاً تمام تهدیدی را تو تمام نشانه جا‌ای به سمت تمام شکل و كل سطحی می‌توانیم موقع مرام طمانينه آرام دهیم، كار‌ای که دشمنان نیز امروزه به قصد‌خوبی لحظه را درک کرده‌اند و با دم خويشاوند هستند.

جانشین سالار ارتش پاسداران تو فصل دیگری از این مقال درب فقره اظهارات سردار گند پاسداران درمورد اینکه خيل پاسداران دستور رخنه بوسيله سوگند به دشمنان را نخواهد دهش، سخن: آمریکایی‌ها درون آهنگ هستند علیه ایران رابطه تسلط به منظور با اقداماتی زنند، ۱ ــ این که بتوانند درون سيستم مجموعه آپارات محاسباتی مسئولان سامان تغییراتی خاتمه دهند و آنها را از عقلانیت وحیانی و  معنویتی و دینی بوسيله سوگند به یک عقلانیت احتساب‌ای تغییر دهند و بوسيله سوگند به‌شکلی تشك وهله زمينه تمايل خويشتن درب زمینه پشتگرمي به طرف عدو و غيرعادي را درب این میان ایجاد کنند.

سلامی با استعاره به سمت تعریفی از رسوخ قول: ایجاد میدان تأثیر داخل اندیشه و عزم مسئولان انضباط که من وآنها و آنها با روشنگری و تذکر از كل طریقی حتی با افشای رفتارهای اطلاعاتی و جریانی فعاليت کردیم مسیر عدو و غيرعادي را نيكوكاري جميع منور کنیم تا عدو و غيرعادي نتواند خانه پایی برای خويشتن نيرنگ ساز کند و درب این میدان با لمحه مدت سنجش خواهیم کرد.

وی سخن: عدو و غيرعادي دروازه اندر این مسیر می‌خواهد از یک سو با تهاجم فرهنگی بشر را از ایمان و ايقان و استواري به مقصد براي ترتيب عهد کند و از حاشيه دیگر به سمت‌نفخه دمش ایجاد توكل به سمت عدو و غيرعادي بین مسئولان است. حكماً این مبحث تعمدی نبوده بلکه با تأثیرگذاری روی تفکر افراد فعاليت می‌کند نظاره آنها را به مقصد براي عدو و غيرعادي تغییر دهد. ار تفکر ضمير اول شخص جمع با تفکر عدو و غيرعادي باز‌صوب و كجي شد باید بدانیم این مسیر، مسیری است که عدو و غيرعادي می‌خواهد و این مبحث جمله مسئولان کشور از نفس خديو مالك تا دیگران را تهدید می‌کند، بنابراين باید بوسيله سوگند به‌ريح جايگيري فکری و حرکت داخل رخت خواب یک تفکر ملی بدون پشتگرمي به طرف عدو و غيرعادي حرکت کرد. حكماً آيين ایران اساساً تطور فکری به سمت کسی نداده و نخواهد فرياد.

جانشین سپهسالار رژيمان پاسداران داخل بهره پایانی سخنان نفس تو پاداش به مقصد براي "مهمترین خطری که امروز جند پاسداران را تهدید می‌کند، چیست؟" قول: من واو از تهدیدات خارجی هیچ نگرانی نداریم و مهمترین خطری که آگاه جيش است، تهدید داخلی نیز نیست، ليك نگرانی این است که گند از هویت خويشتن بعد گیرد و همین مهمترین تهدید برای من وايشان محسوب می‌شود.

سلامی گفتار: جند پاسداران مادامی که توده و شريعت عظیم‌الشأن کنار ساعت روش دارد و از تدابیر رهبری اندیشمند سود می‌گیرد از هیچ تهدید خارجی نمی‌ترسد زیرا ظرفیت‌سازی زیادی را درب كره ارض درب این زمینه لفظ سياهه داده است.

وی درمورد مهمترین مؤلفه نيرو استطاعت دفاعی ایران نیز گفتار: لياقت و عدم رهبری نیرومند، باجرات، حکیم، ملتی بيدار و ایمان مهمترین مؤلفه‌های زور قوم ایران محسوب می‌شود.

انتهای پیام/*

 

[ad_2]