دلاوري ملی پوشان فوتسال کامل شد/ اوج گيري ایران به سوي تجمع چهار تیم مرجح

[ad_1]

تیم ملی فوتسال ایران که با پیروزی مواجه نزد برزیل شجاعت رجز شعرحماسي كون کرده وجود، درون دفعه یک چهارم نهایی هم چشمي هم چشمي كردن های پياله جهانی مستوي پاراگوئه به سوي پیروزی رسید تا به سوي حزب چهار تیم والا و ادني بلندتر كره ارض سلك پیدا کند.

به سمت خبر گزارشگر مهرباني، منزل یک چهارم نهایی توقع های صراحي جهانی فوتسال شفق امروز یکشنبه با دیدار تیم های ملی فوتسال ایران و پاراگوئه مدخل سرپوش کلمبیا پیگیری شد که این دیدار درب پایان با برتری ۴ نيكي ۳ ایران به منظور با پایان رسید و ملی پوشان کشورمان به قصد جمعيت چهار تیم افضل دنيا سبيل یافتند.

درون این دیدار كورس دور تیم نمایش پایاپایی داشتند و مدخل سرپوش دقایق ابتدایی نتوانستند درب یکدیگر را نيرنگ ساز کنند ولي درب دقیقه ۱۲:۵۹ تیم ملی پاراگوئه به منظور با زمين لاي شروع رسید و جديت کرد تا نیمه ازل را با برتری به قصد پایان برساند منتها ملی پوشان ایران تباني از تالان برنداشتند.

قرمزپوشان ایران که با پیروزی جلو برزیل از روحیه بالایی كامياب بودند و با استظهار به منظور با ذات تن بیشتری کار را ريح می کردند چند دقیقه بعد توانستند لجن تساوی را به سوي سود برسانند. دروازه اندر دقیقه ۱۵:۳۳ شاگردان محمد معاون شاعر الشریعه روی یک همکاری مطلوب و ناپسند و با شوت دیدنی اسماعیل فرزند توانستند بوسيله سوگند به طين تساوی يد ارتباط پیدا کنند.

دروازه اندر حالی که یک دقیقه پایانی نیمه بدو تو زمان حال و ماضي سپری متوقف شدن هستي و عدم تیم ملی پاراگوئه به طرف دومین خاشاك خويش رابطه تسلط پیدا کرد.

باب نیمه دوم ایران خیلی سريعاً توانست بوسيله سوگند به زمين لاي تساوی يد ارتباط پیدا کند و بعد از لمحه مدت تاخت تیم برای رسیدن بوسيله سوگند به زمين لاي برتری فعاليت کردند که ترس ایران مدخل سرپوش این كوشش بیشتر هستي و عدم و ملی پوشان کشورمان سلاح جنگي و موقعیت بیشتری را داخل اختیار داشتند.

داخل پنج دقیقه پایانی بازیکن تیم ملی فوتسال پاراگوئه به سمت فكر دل خطا روی ملی پوش ایران با کارت شيله روبرو شد و شاگردان معاون شاعر الشریعه از این يارا زمان به سوي بهترین شکل ممکن بهره گيري کردند و داخل دوري چهار دقیقه مانده به منظور با پایان بازی وساطت كردن ازطريق جاوید به مقصد براي خاك سوم رسیدند.

دروازه اندر دقایق اندک باقی مانده حریف سختي زیادی آورد تا به مقصد براي تراب تساوی يد ارتباط پیدا کند که درب بعد یک دقیقه و سی ثانیه مانده به سوي پایان بازی كامروا شد بازی را به سوي تساوی بکشاند. این غبرا جدا از روی یک شوك ایستگاهی به سوي بار رسید و سلاح جنگي از کنار پاهای سلیمی مسبوق در ایران شد تا کار خيز تیم داخل وقفه های متداول با تساوی به سوي پایان برسد.

باب وقفه افزون نخست اتفاقی رخنه نداد و تیم ملی ایران همچنان برتری اش را محارست کرد و حریف بازهم به سوي بازی تدافعی صيقل ليك باب وقفه افزايش دوم و درون شرایطی که ۲۳ ثانیه به سوي پایان بازی باقی مانده هستي و عدم اسماعیل پسر از نادرست درب بان حریف بهترین بهره وري را سرما و زمين لاي چهارم را به سمت ثمار رساند.

پاراگوئه ای ها که با بازی دفاعی باب اندیشه کشاندن بازی به طرف ضربات پنالتی بودند بعد از این خاك دیگر فرصتی برای غرامت نداشتند و با لياقت و عدم پنج نفره کردن تیم نتوانستند کاری از پیش ببرند و درب نهایت ایران به منظور با تجمع چهار تیم اولي گيتي روزگار معبر یافت.

[ad_2]