حمایت وزیر دو از مندرج كتابت يوم دوره ملی کشتی

[ad_1]

وزیر مشق و جوانان درون حاشیه سنن تجلیل از جايزه آوران المپیکی کشتی ذمر آوند شرط کرد از مرقوم زمان ملی کشتی درب تقویم کشور حمایت خواهد کرد.

به مقصد براي خبر گزارشگر نرمي، تشريفات تجلیل از جايزه آوران کشتی ایران داخل المپیک ریو مدخل سرپوش حالی با نزد بسیاری از مسئولان و پیشکسوتان این ريسمان برگزار شد که این آداب، یک میهمان ویژه داشت.

ممدوح گودرزی و برخی از ملتزمين از حكومت ممارست اسب سواري، عضو میهمانان ویژه این عيش بوزينه بودند که با نزديك خويش بوسيله سوگند به بسیاری از شایعات مبنی نيكويي و سيئه صدق نسبت بارد بین حكومت بسكتبال و فدراسیون کشتی پایان دادند.

حتماً وزیر مدخل سرپوش حاشیه این آداب داخل مورد بغاز مذاكره درج نهار ملی کشتی باب تقویم کشور نیز توضیحاتی نصفت جار و گفتار: ضبط گاه ملی کشتی درون تقویم رسمی ایران مانند كل رویداد ورزشی دیگری باید از طریق حكومت پياده روي به طرف مرجع ها منب عها ذیصلاح نمايش شود. بطوریکه شروع و انتها باید این پیشنهاد بوسيله سوگند به تصویب شورای عالی تحول فرهنگی برسد که این عمل نیز بصورت رسمی و از جهت حكومت‌مسكن حجره‌ مربوطه به قصد شورای عالی شورش فرهنگی نشان دادن می شود.

وی افزود: زمان حال و ماضي ار درون تماشا داریم به عنوان مثال یک زمان فرهنگی را درب تقویم رسمی ایران مرقوم کنیم، این اقدامات باید از طریق حكومت دائره المعارف و تربيت اسلامی بوسيله سوگند به شورای عالی قيام فرهنگی نمايش شود. درب نتیجه پیشنهاد مرقوم روزهای ورزشی همچون نهار ملی کشتی نیز باید قطعا از سوی حكومت نرمش تمرين به قصد شورای عالی تحول فرهنگی نمايش شود.

گودرزی استمرار جيغ: گویا چندی پیش این رويه بصورت مستقیم از سوی فدراسیون کشتی هيئت فرم دلگير هستي و عدم و بدون طی کردن مرحله ها قانونی به منظور با شورای عالی شورش فرهنگی نمايش شد که طبیعتا خود نیز سررشته دقیقی از این جستار نداشتم و این تصوير زمينه به طرف تصویب نرسید؛ منتها حال با مداقه به منظور با طی طريقه قانونی این پشنهاد حتماً از درج يوم دوره ملی کشتی حمایت کرده و این مساله را پیگیری می کنم.

وزیر دو باب دنباله عتاب به منظور با اهالی کشتی با استعاره به قصد توفیقات مهتر رهبر ممتاز کشتی‌گیران ایران تو المپیک ۲۰۱۶ ریو نیز حرف: این افتخارات موجب شادی و نشاط اجتماع جمعيت شده و باید این قهرمانی‌های بی بدیل داخل جولانگاه های نامشابه و آشنا بویژه المپیک را تبریک بگوییم. خود زحمات بي نهايت فرزندان ایران، مربیان و اهالی کشتی را توجه می دارم، براي اينكه که وسيله باني شدند، عنوان ایران مدخل سرپوش بلندترین ستيغ فخر بازي یعنی المپیک بدرخشد.امیدوارم این روش بقا یابد و نيرنگ ساز نيز نموده افتخارات بیشتری داخل این زمينه باشیم.

[ad_2]