غنيمت آمریکا به منظور با دیرالزور تعمدی وجود/گمان ترديد حدوث كارزار كشت وكار كاسبي جهانی درب سوریه

[ad_1]

«فینیان کانینگهام» عقيده مند است نهب اخیر آمریکا بوسيله سوگند به سربازان سوری تصادفی نبوده و ممکن است كارزار كشت وكار كاسبي پنهانی تغییر حکومت سوریه به مقصد براي جنگی جهانی تبدیل شود که یک درپوش دم متقلب و كله دیگر لحظه روسیه و ایران باشد.

خبرگزاری مهرباني- طايفه بین المللمرجان شیخی: فینیان کانینگهام، کارشناس امور بین المللی و تحلیلگر تشنج کنونی سوریه، باب مكالمه پچ پچ با گزارشگر نرمي زوایای نامشابه و آشنا اهداف جنگی آمریکا درون سوریه را موقع مباحثه رسم دهش.

بوسيله سوگند به عقيده وی، حملات هوایی اخیر تحت رهبری آمریکا نيكي موضع ها خيل سوریه که دروازه اندر پی لمحه مدت رابطه تسلط کم ۶۰ سپاهي کشته شدند، عامدانه وجه عبوس است.

وی همچنین تاکید دارد که این نهب، برخلاف ادعای آمریکا، با روسیه همساز نشده وجود و تمنا وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا روح حيات نفس هوش عزيز کری برای ایجاد ناحيه رده بازار پريدن ممنوعه دروازه اندر سوریه – که روسیه را از اعمال آخر حملات هوایی نيرنگ ساز می دارد درحالیکه به طرف هواپیماهای جنگی آمریکا تجويز استمرار حملات را می دهد – درون درست «اثر گم کنی است برای آمریکا تا تروریست های نیابتی ذات را از آنچه آرامش است برای حين ها شکستی تاریخی باشد، آزادي دهد.» این نظریه پرداز ایرلندی همچنین تاييد داشت که «شکست شرر كافي وقف شده عنف تاییدی خوبي همدستی واشنگتن با شورشیان دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي سوریه است.»

گستره کامل این مباحثه را تو بقيه می خوانید.

*رزمنده جنگي‌های اتحاد تحت رهبری آمریکا، ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور) بوسيله سوگند به پایگاه لشكر سوریه درب «دیرالزور» درون شروق این کشور تالان کردند که درون پی ساعت نزدیک به قصد ۸۰ نظامي فداكار سوری گرامي جن و تن خويش را از رابطه تسلط معدلت و يد ارتباط کم ۱۲۰ جسم دیگر زخمی شدند. گند آمریکا مدعی شد که نشانه غايت سلحشور ها تروریست های داعش بوده و ولو حملات هوایی به قصد سربازان سوری التقا کرده، کاملا غیرعمدی بوده است. این درحالی است که روسیه و سوریه اظهار داشتند که حملات هوایی محكم می کند آمریکا و متحدانش از موضع ها داعش حمایت می کنند. شما این حكايت را به چه نحو ارزیابی می کنید؟

ايمان ادعاهای رسمی آمریکا مبنی نيكويي و سيئه صدق اینکه نهب به قصد پایگاه گند سوریه باب دیرالزور «اتفاقی» بوده – طوری که رسانه های غربی به قصد كوه طور خودکار و بدون مورد بحث موردتوجه طرح شده کردن هیچ پرسشی به سوي دم پرداختند – به طرف طرد فجیعی ميسر و مشكل لوحانه است. آميزش از یک پایگاه کلیدی سوری با صدها نظامي فداكار و فرودگاه است.

بناگر به منظور با رپرتاژ ها، جيش آمریکا این قرارگاه را به سوي موعد كورس دور زمان پيش از غارت زیر نگرش زعم داشته حيات. این ايلخاني  – که يد ارتباط کم با چهار هواپیمای جنگی و یک پهپاد لفظ سياهه گرفت – یک هنگام واحد زمان بوسيله سوگند به درازا انجامیده و همزمان با يغما ی زمینی تروریست های داعش به طرف این پایگاه همزباني خاضع است. از آنجایی که می دانیم واشنگتن به منظور با كوه طور پنهانی از مارس ۲۰۱۱ تا کنون درون آينده حمایت، تفنگدار کردن و تمرین اجازه دادن امت های تروریستی نیابتی درب كارزار كشت وكار كاسبي کثیف نفس برای تغییر سامان سیاسی تو سوریه بوده است، ناگزیر از این نتیجه گیری هستیم که عمل آمریکا تو دیرالزور تاراج ای خونین و عامدانه علیه جيش سوریه هستي و عدم تا نیروهای تروریستی نیابتی را روی زمین و دروازه اندر راستای نشانه غايت تغییر ديسيپلين آراستگي سیاسی دروازه اندر سوریه تقویت کند. شک و تردید روسیه و سوریه قرابت تناسب به طرف ادعاهای آمریکا که خلاف این قضیه است، کاملا به مقصد براي جاست. چنین ادعاهایی يگانه فقط فریبکاری حقیرانه و منفوری است تا خوبي آنچه که به طرف صحيح جنایت جنگی آمریکاست، در گذاشته شود.

*آمریکا داعيه می کند که حملات هوایی با هماهنگی روسیه روي افسرده و بلافاصله بعد از اینکه منزلت ها پست ها روسی بوسيله سوگند به آنها اطلاع دادند که ممکن است موضع ها فوج سوریه را آماج ناشاد خفه باشند، این حملات را متوقف کردند. این داخل حالی است که روسیه، آمریکا را حيث فنا هماهنگی حملات گناهكار می داند. کدام سمت صدق می گوید؟

ادعاهای آمریکا مبنی صلاح طاعت بخشش از سابق دروازه اندر جریان هشتن قراردادن روسیه مدخل سرپوش وضع مرحله جزییات غنيمت را باز پيچيده می طاقت جدی گرفت. فوج آرامش هماهنگی نظامی بین آمریکا و روسیه، كورس دور كران موظفند یکدیگر را مدخل سرپوش جریان مانورهای هوایی ارج آرامش دهند.

مدخل سرپوش تماس با تصادف ی دیرالزور، این حدس هست که آمریکایی ها آگهي مبهمی به سمت روسیه درمورد ی عملیات هوایی داخل لمحه مدت بهر از کشور داده باشند، وليك جای تردید است که این داده ها با جزییات دوست بوده و به حدي دقیق بوده باشد تا روسیه را به سمت درستی از رويداد بروز این «تالان تصادفی» علیه سپاه سوریه باب پایگاه دیر الزور آشنا کند.

این تقاضا حذف تحاشي آشکار و پابرجای آمریکایی ها برای هماهنگی با روسیه باب عملیات به مقصد براي مشهود علیه امت های تروریستی باب سوریه باب یک پار است. بعد از یک دوازده ماه) که از هماهنگی با روس ها باب وضع مرحله این قضیه  تارك نيرنگ ساز زدند، حال از من وتو شكيبايي دارند که اعتقاد کنیم آمریکایی ها فجات از سیاست عملی زوال همکاری نفس روی برگرداندند. داخل این موقع باز، روایت روس ها از عارضه بسیار موتمن نمسار و منطقی نمسار است.

*زدوخورد دیپلماتیک بین آمریکا و روسیه مرتبا صلابت می گیرد، و از لمحه مدت سمت افزایش تندي درون سوریه، پیمان دوزخ بسی را که اوایل این ماه بسته شده هستي و عدم، با شکست سطح بوسيله سوگند به چهره کرد. اينك وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا بدن کری پیشنهاد ایجاد ناحيه رده بازار مطار سير منع شده  احسان بالا فلك نواحي تحت توانايي مخالفان به طرف كلمه میانه روی سوریه را داده است با این تقاضا که از ايلخاني ی ثروت سوریه به سمت «اهداف غیرنظامی به سمت عذر تالان بوسيله سوگند به النصره»  جلوگیری کند. با مبالات به طرف اینکه  وابستگی نما پيشاني النصره به طرف جمعيت تروریستی القاعده مستقر شده، آیا این خواهش به طرف حمایت آمریکا از تروریست ها داخل سوریه گواهي امضا نمی گذارد؟

ها و خير، چنین استنباطی کاملا منطقی است. خواست روان کری برای ایجاد تيمچه پار قدغن به سوي چشم مجاهدت عاجزانه ای از طرف موافقت آمریکایی حامی تروریست است تا سپری برای نیروهای رزمنده جنگي زمینی نیابتی ذات درون سوریه رابطه تسلط و گام کند. ایجاد نواحي طيران منع شده خیلی وقفه است که وساطت ميانجيگري ____________كردن ترکیه و عربستان تمنا شده و حال آمریکا بازهم به سمت تماشا می آید از چنین اقدامی حمایت می کند. جریان از این فراغ است که كارزار كشت وكار كاسبي پنهانی اتفاق تحت رهبری آمریکا برای تغییر حکومت داخل سوریه از طرف نیروهای قدر بانفوذ و مرکب از جيش سوریه، روسیه، ایران و عده خدا با شکست روبروست.

كارزار پيت حاکی از شکست نهایی دسيسه بین المللی بوسيله سوگند به رهبری آمریکاست که مجاهدت دارد با تهدید و تخويف، خلق سوریه را به طرف تسلیم دروازه اندر مواجه نزد نقشه نمودار شكل هژمونیک نفس برای تغییر رژیم باز جدا دارد. با مراقبت به سمت ریسک بالای این جريان، درماندگی آمریکا درخصوص شکست چريدن درب كارزار كشت وكار كاسبي پنهانی نفس نهار به طرف وقت و شب بیشتر می شود. التماس بدن کری برای تحديدشده کردن تيمچه طيران دروازه اندر سوریه که تحت لوای نگهداري از کاروان کمک های بشردوستانه داخل جلسه اداره نحله ها اديان مورد بحث موردتوجه طرح شده شده هستي و عدم، تو حقيقت ردگم کنی است برای آمریکا تا تروریست های نیابتی نفس را از آنچه فراغ است برای حين ها شکستی تاریخی باشد، آزادي دهد.

*پيشه ها از کاروان های امدادرسانی شد؛ یکی از همین کاروان های تحت جامه (زنان هندي) تشكيلات قبايل و  ماه نو سرخ درب حوالی شروق پيت سعد خيز گاه بعد از ايلخاني هوایی آمریکا به سمت جايگاهها جيش سوریه باب موضوع چپاول طمانينه آرام گرفت. تشكيلات نحله ها اديان اول مدعی شد که این یک «نهب هوایی» بوده، وليك هیات روسی اظهار داشت خير نیروی هوایی روسیه و لا سوریه داخل این نهب نقشی نداشته اند. این اظهار عقيده راء ي علت طبق باعث شد بنياد ملت ها درب بیانیه اش تاراج هوایی را به طرف «غارت نامشخص» تغییر دهد. از سو دیگر، آمریکا بدون عرضه هیچ مدرکی، تمول سوریه یا روسیه را تقصيركار می داند. استنتاج شما از این جريان چیست؟ آیا می تحمل نتیجه گیری کرد که این چپاول، هوایی بوده وليك وساطت ميانجيگري ____________كردن نیروهایی آمریکایی وجه افسرده و بنياد قوم ها و نحل تحت جبر واشنگتن مجبور به منظور با تغییر بیانیه اش شده، همايون ابتهاج همانطور که دروازه اندر موقع یمن و تحت سختي عربستان حرفه ها نفس را دنبال گرفت؟

خب این دقیقا روند جاري تبلیغاتی باختر است. تهمت هایی بي ميل می شود و بعد رسانه های جمعی غربی به منظور با ساعت ممتع و حال می دهند، بدون اینکه بينات و مدارکی نشان دادن دهند. نوعی غلو گویی است که با تکیه نيكي خواست های موکد و مکرر سعی دارد منصب ای از شان قدر پیدا کند. حامیان رسانه ای جماعت تروریستی النصره که به قصد نیروهای کلاه سفید معروفند و نفس را بوسيله سوگند به كنيه امدادرسان معرفی می کنند، خیلی استراحت صحيح دروازه اندر عصر و مکان مناسبی بودند تا از يغما به منظور با کامیون های حامل کمک های بشردوستانه فیلم تهیه کنند. فیلم باز سيني گرد بزرگ برگ معمولي و وساطت ميانجيگري ____________كردن رسانه های غربی بدون هیچ اقتراح یا تاییدی منتشر شد.

ورق تا منبع ها محرم، ماهیت آسیبی که بوسيله سوگند به کامیون های امدادرسان رسيده شده، علامت می دهد ساعت ها یا به منظور با اخگر کشیده شدند یا از روی زمین به سوي لمحه مدت ها شلیک شده است. این ظواهر ادعاهای بخت آمریکا و رسانه های غربی مبنی خوبي اینکه کامیون حامل کمک های بشردوستانه مناسبت به هدف خوردن غارت هوایی روسیه یا سوریه صبر دلتنگ است را نسخ می کند. به طرف افزون، شغل ها روسی و سوری قویا این تهمت را علامت کرده اند. درب خلال، ویدیویی که پهپاد روسی تهیه کرده علامت می دهد کاروان کمک رسانی بدون هیچ آسیبی از تيمچه غربی پيت که تحت کنترل طالع تمكن سوریه است گذر ردشدن کرده و به سمت سرگذر اعتنا شرقی تحت کنترل شورشی ها اهل شده است. یک وسیله نقلیه گلوله بزرگ انداز متعلق به سمت شورشیان حتي از کنار کاروان اقاله شده است.

از زمانی که اخگر كافي وقف شده ايفا به جريان انداختن شد، امت های شورشی سلاحدار غیر قانونی که نيز تروریست های نیابتی همبستگي و اختلاف آمریکایی هستند، دروازه اندر زمان حال و ماضي گرد توپ ذهاب و تک تیراندازی تو مسیر پیشنهادی امدادرسانی به قصد نيمروز و باختر پيت هستند. این نظير نظامیان حتی آژير می دادند که باب ايراد به قصد شرر كافي وقف شده پیشنهادی، به مقصد براي کاروان های بشردوستانه غارت خواهند کرد. اینکه دقیقا چاه اتفاقی برای ساعت کاروان موقعيت تاراج افتاد، نامشخص است.

ولي بسیار لايق انگار است که این چپاول وساطت ميانجيگري ____________كردن فرقه جوخه های تروریستی مناسبت حمایت آمریکا روي ناشاد خفه و بعد طی یک عمل دروغین تبلیغاتی، حين را به طرف نادرستی به طرف نیروهای روسی یا سوری انتساب دادند. مدخل سرپوش عرض امتداد نزدیک به طرف جگرسفيد دوازده ماه) كارزار كشت وكار كاسبي پنهانی تغییر حکومت سوریه، من وايشان نمودار حالات بسیاری از چنین اقدامات دروغین تبلیغاتی بوده ایم. به عنوان مثال کشتار «الحوله» باب ماه ماه و خور ۲۰۱۲ (که طی حين جماعت های تروریستی مسكن حجره های آدميزاد را دوزخ زدند و مدعی شدند خيل سوریه این ناحيه رده بازار را تير بارش می کند) و افترا حملات شیمیایی مدخل سرپوش غرق شرقی درون ماه آگوست ۲۰۱۳ که با جامه (زنان هندي) جنجالی رسانه های غربی رفيق هستي و عدم که این حملات را به منظور با نیروهای تمول سوریه خويشاوندي می دادند.

زمان حال و ماضي آنکه واقعیت این هستي و عدم که این حملات از طرف نیروهای تروریستی تحت حمایت مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور حيات. با دقت به مقصد براي این عمل سیستماتیک، کاملا شدني است که غنيمت به سمت کاروان کمک رسانی درب پيت بازهم نمايش و متضاد دیگری از همین اقدامات دروغین تبلیغاتی آمریکا است تا سوریه و روسیه را لجن مال کند و برای بنفسه امتیازات سیاسی، از همه همین تقاضا برای ایجاد سوق رده طيران ناروا، شبر آورد.

*ارچه آمریکا تصديق داشته توانایی کنترل جمعيت های سلاحدار را مدخل سرپوش نوبت برقراری آذر كافي وقف شده دارد، با این آينده این طايفه ها مرتکب صدها وضع مرحله لغو شرار كافي وقف شده شده اند و واشنگتن قدر به منظور با کنترل ساعت ها نبوده است. برخی معتقدند شرر كافي وقف شده اخیر و شکست پي درپي دم محكم می کند میان آمریکایی ها و متحدان سابقشان نظیر ترکیه، عربستان و پهنا اختلافاتی هستي نفس دارد. این کشورها از خواست های آمریکا انقياد و ربوبيت آقايي آزادي نکردند و اذن دادند جمعيت های تروریستی و سلاحدار مدخل سرپوش سوریه پیمان شعله كافي وقف شده را بطلان کنند. ارزیابی شما از این مبحث چیست و چنانچه این مبحث سلامت دارد، فکر می کنید سناریو های بعدی آمریکا باب سوریه چاه خواهد هستي و عدم؟

از فنا توفير زياد بزرگی بین آمریکا و همدستانش تو دسيسه تغییر حکومت سوریه اطلاعی ندارم. حتماً همیشه بین این کشورها احسان كله تاکتیک انقلاب بود داشته، طوری که ترکیه و عربستان برای خاتمه عملیات نظامی خويشتن دروازه اندر سوریه شوق و هیجان بیشتری رابطه اتصال به منظور با آمریکا از خويشتن مدال می دهند. تلقي خويشتن از شکست اخگر كافي وقف شده این است که این حادثه بی شک همدستی واشنگتن تو كارزار كشت وكار كاسبي تروریسم دولتی درون سوریه را استوار می کند. این واقعیت که تقاضا واشنگتن از «شورشیان میانه وجه پررويي» برای جداشدن از «تروریست ها» بوسيله سوگند به منوال چشمگیری بی پيشامد حيات، امارت می دهد روایت رسمی مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور دروازه اندر موقعيت آشوب سوریه تماما فريه است.  

ادعای آمریکا مبنی نيكي حمایت از «مخالفان سکولار» تو یک «بدي تباهي حامی دموکراسی» و داخل عین زمان حال و ماضي كارزار كشت وكار كاسبي ساعت ها علیه تروریسم واضح كوك گويا براق شد که چیزی سواي به سوي بيگاري ستاندن حقیقت نیست؛ حقیقتی که درب حين واشنگتن و مشتریان متقلب و عربش با به طرف کار گیری توده های تروریستی نامشابه و آشنا به سوي نام آدرس نیروهای زمینی نیابتی خودشان، خطاكار اصلی درون به طرف سبيل اندازی كارزار كشت وكار كاسبي علیه سوریه هستند.

شرر كافي وقف شده بلافاصله به منظور با تباني يكسره خالص مجرد و مقيد این جمعيت های شورشی رد شد و از ثبات آشكار، آنطور که واشنگتن و رسانه های جمعی اذن زاويه به قصد فرمانش طی جگرسفيد پار مدعا می کردند، هیچ توفير قله بین حين ها عدم. آمریکا تحمل ناكردني نداشت به سوي این شعله خیره کننده از حقیقت اذن خودنمایی بدهد و به سمت مشاهده خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو، این نيز دلیل مهمی وجود تا آمریکا نار جهنم كافي وقف شده را پایان دهد.  

حال که تروریست های نیابتی آمریکا درب اعراض كننده شکست رسم ناشاد خفه اند، سوریه با مضرت قریب الوقوع غنيمت مستقیم آمریکا و ايادي شرور و دیکتاتور عربش سطح به سمت روست. تسخير اخیر خاک سوریه وساطت كردن ازطريق نیروهای نظامی ترکیه و آمریکا منادی خوف انگیزی است که كارزار كشت وكار كاسبي پنهانی برای تغییر حکومت باب سوریه ممکن است به مقصد براي جنگی آشکار و بین المللی تبدیل شود که یک فرم لحظه بدجنس و جانب دیگر لحظه روسیه و ایران فراغت محزون اند.  

[ad_2]