برون رفت سركشي ۲۵۰ مشمول جنگجو تیپ هوایی آمریکا از افغانستان

[ad_1]

به سمت خبر جنگ ناحيه رده بازار‌ای خبرگزاری تسنیم، ۲۵۰ نظامي فداكار آمریکایی ورا آنگاه از ۹ ماه از افغانستان به سمت مسكن حجره‌عظمت بازگشتند.

به منظور با شرح سایت نظامیان آمریکایی «استرایپس»، سربازان آمریکایی بازگشته از افغانستان، از تیپ چهارم رزمی هوایی این کشور بودند.

درون بيانيه آمده است که دروازه اندر تا ۸ هفته آینده بیش از ۲۰۰۰ نظامي فداكار آمریکایی از کویت و افغانستان داخله تحصيلات عالي حوزوي خواهند شد.

این داخل حالی است که درب كلاس جاری میلادی، آمریکا به سمت سيما پراکنده نیروهای نظامی کمکی و جایگزین به طرف افغانستان روانه کرده است.

به سوي شهرت هماننده حدود ۷۰ هوانورد ذخیره از تیپ هوایی ۴۱۹ و تیپ هوایی ۳۸۸ برای حمایت از عملیات «مراقبت از آزادی» و ماموریت «حمایت تند» متقلب به سوي فرودگاه بگرام فرستادن شدند.

۵۰۰ نیروی نظامی تازه خود نیز تحت طرح «جابجایی و دوران نیرو» دروازه اندر صيف و زمستان سنه پايه جاری به مقصد براي افغانستان سوق شدند.

حدود ۴۰ نظامي فداكار ذخیره از قبيله جمع ۶۴۵ حمایت تيمچه‌ای پایگاه جنوبی لشكر آمریکا به مقصد براي ميل حمایت و فعالیت مدخل سرپوش ماموریت «حافظ آزادی» به طرف افغانستان فرستادن شدند.

حدود ۳۰ نظامی مقياس مستحفظ ملی ایندیانا درون شهر «گری» آمریکا برای عاقبت ماموریت‌های پلیسی و امنیتی مدخل سرپوش ولایت‌های «قندهار» و «پروان» به سوي افغانستان ارسال شدند.

این جابجایی‌ها مدخل سرپوش حالی انتها می‌شود که برطبق مدل انگار اولیه اوباما برای عصيان بيرون آمدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، فراغت حيات تا پایان دوازده ماه) ۲۰۱۶ میلادی بي قيد این نیروها به سوي مسكن حجره‌هایشان بازگردند.

ولي ته از فشارهای بسیار نمایندگان پارلمان سنای آمریکا و سرتيپ‌های این کشور، پروگرام اولیه رئیس‌گروه این کشور برای بيرون رفت از افغانستان تغییر کرد و نزد نظامیان آمریکایی باب افغانستان تمدید شد.

انتهای پیام/.

[ad_2]