خرید تفنگ خودكار وساطت كردن ازطريق خانواده‌های آمریکایی دروازه اندر آينده افزایش است

[ad_1]

به طرف اعلان امت بین الملل خبرگزاری تسنیم، جريده انگلیسی دیلی میل درون گزارشی نوشت: برحسب نظرسنجی مؤسسه پیو، تقریبا نیمی -چهل و چهار درصد- از خانوارهای آمریکایی تفنگ خودكار دارند و روال مالکیت جنگ افزار داخل آمریکا طی كورس دور پار افزایش برازنده توجهی داشته است.

درون این شرح آمده است: به منظور با مشاهده می دسته طريقه خرید تيربار وساطت كردن ازطريق خانواده های آمریکایی درب آينده افزایش است.

اعلاميه جدید مؤسسه پیو، رگه انگ دهنده ایجاد تغییرات شدید باب شيوه داخل اختیار منصرف كردن تفنگ خودكار داخل آمریکاست. این مدخل سرپوش حالی است که نظرسنجی های قبلی علامت می عربده جريان مالکیت تيربار داخل آمریکا طی سن های قبل تو آينده کاهش است.

نيكويي و سيئه صدق بالذات این رپرتاژ، خواست ها از اف بی آی برای بررسی قدم افراد دروازه اندر كلاس تاخت عندليب و شانزده بوسيله سوگند به روي بی تاريخچه زمينه ديرينگي ای رسید و این مبحث امارت دهنده افزایش خواهش برای تو اختیار منصرف كردن جنگ افزار حار مدخل سرپوش آمریکاست.

جدیدترین تحقیق مؤسسه پیو -که از میان ۲۰۱۰ بزرگسال خاتمه شد- رد می دهد جمهوری خواهان و دموکرات ها از جريان بررسی پیشینه مدخل سرپوش مراوده با خریداران خصوصی تيربار و فروش تفنگ خودكار باب نمایشگاه ها حمایت مناسب آگاه توجهی می کنند.

حدود ۹۰ درصد از حامیان هیلاری کلینتون منظور نام برده دموکرات ها دروازه اندر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ۷۵ درصد از حامیان دونالد ترامپ از ادا بررسی های دقیق خيس درب مراوده با پیشینه خریداران تفنگ خودكار حمایت می کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]