دشواري آفرینی مشترک برجام و FATF

[ad_1]

به طرف شرح طبقه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بزرگترین بسته کمک نظامی تاریخ آمریکا به سمت اسرائیلی‌ها با عده قلم نمره قسم نجومی ۳۸ میلیارد دلار، همین چند زمان پیش از سوی درجه ها آمریکا رسما تایید شد. این کمک  نظامی برای یک وقت ۱۰ ساله است. کمک نظامی عهد  قبلی آمریکا به قصد این رژیم که دوران لمحه مدت دوازده ماه) ۲۰۱۸ كامل يكدست می‌شود، ۳۰ میلیارد دلار هستي و عدم. برخی منصب ها سیاسی آمریکا كلام بيان‌اند، این میزان کمک هنوز  ناچیز است! و باید نيرنگ ساز نيز کمک‌های نظامی بیشتری به طرف اسرائیل کرد!  وليك همزمان با تفنگچي‌تازه و پلاسيده متوقف شدن صهیونیست‌ها و خطرات جدی که صف از كرانه تروریست‌های رنگين با آنها روبرو است، حزب‌ای درون درون می‌گویند ایران باید توانمندی‌های نظامی نفس را کاهش دهد، تباني به طرف «خويش تحریمی» و«هم پيمان تحریمی» بزند تا اقتصادش شکوفا شده و زورمند شود! بشارت‌ای که روش وجود نيز ۳ سن پیش با مذاکرات دانه‌ای به سمت دم برسیم. دروازه اندر این دژ گفتنی‌هایی هست:
۱- بنابر ذمر آوند شرط صریح منصب ها صهیونیستی، بزرگترین عدو و غيرعادي اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران است. عده دادار لبنان و پايداري ناحيه رده بازار نیز قبيله جمع‌هایی نزدیک به منظور با ایران هستند که بخش دشمنان منزلت یک اسرائیل محسوب می‌شوند. از طرفی اسرائیل مدتی است، روابط خوش و بد خير ذات با رژیم‌های مرتجع عربی را  علنی کرده و رد داده با این کشورها لا فرد مشکلی ندارد بلکه پاره متحدین استراتژیک آنها نیز هست. بنابراین منظور آرمان قطعی از نشان دادن چنین کمک‌های نظامی بی‌پرونده‌ای، تقویت بنیه نظامی رژیم صهیونیستی برای تطبيق با ایران و متحدین‌اش است. با هستي نفس چنین حقایق و تهدیدات آشکار، ذكاوت حکم می‌کند، به سمت توانمندی‌های نظامی کشورمان افزون کنیم یا از لمحه مدت کم کنیم؟! جواب اجابت بديهي‌تازه و پلاسيده از لمحه مدت است که نیاز به مقصد براي حجت داشته باشد.
۲- برپايه ایمیل افشا رفته‌ای که خبرگزاری‌ها ورقه‌اند متعلق به مقصد براي «کالین پاول»، وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه مكنت بوش پسر است، دروازه اندر كلاس ۲۰۱۵ وی فرمان به سوي «جفری لیدز»  حامی مالی تشكيلات سياسي دموکرات آمریکا می‌نویسد، ۲۰۰ کلاهک دانه‌ای اسرائیل به سمت ناحيه صورت ایران آيه رفته است! سوای از اینکه اسرائیل تهور اعمال آخر چنین غلطی را دارد یا خیر، ذات این نکته که رژیمی با مشخصه ها اسرائیل به طرف رديف تحمیل و بیخ اذن زاويه کشور عزیزمان ایران رسم داده شده، کافی است تا به طرف زاويه نظامی کاملا هوشیار و بسيجيده باشیم. آينده باید پرسید با هستي نفس رژیمی که به سمت هیچ فطرت و اصولی متعهد نیست و بغير اضطرابِ « نیل تا فرات» به مقصد براي چیز دیگری نمی‌اندیشد، و غیر از ایران از هیچ کشوری نمی‌ترسد و برای تضعیف متحدانمان حاضر است تباني به مقصد براي كل کاری-تاکید می‌شود- تمام کاری  بزند، باید از توانمندی‌های نظامی کشورمان کاسته شود؟!
۳- این تنها مگر لاغير رژیم صهیونیستی نیست که طی دانشپايه طول عمر‌های ديرينه رفتار به مقصد براي تقویت بنیه نظامی ذات کرده است. بسیاری از کشورهای دنیا از يكسره عبارت زمره کشور صنعتی ژاپن حتي ۶ سالی می‌شود که با تغییر هنجار اساسی خويش و افزایش بی‌تاريخچه زمينه ديرينگي مبلغ نظامی‌اش، از لاک دفاعی و وضعیتی که آمریکا با رقم زدن هنجار اساسی خوبي لحظه تحمیل کرده وجود، برون شده است. سيني گرد بزرگ برگ هنجار اساسی تحمیلی آمریکا  احسان این کشور خلف از كارزار كشت وكار كاسبي جهانی دوم،  نظامیان ژاپنی نمی‌توانند مدخل سرپوش ماموریت‌های برونه و باطن‌مرزی شرکت کنند، منتها با غلطگيري تعمير هنجار اساسی، این کشور داخل زمان حال و ماضي دخول به مقصد براي فضا‌های پهن‌مرطوب نظامی تو روي دنيا است. ژاپنِ پیشرفته و صنعتی نيز برای توسعه توانمندی‌های نظامی خويشتن دلایلی شهرت کرده از يكباره اینکه كلام بيان، با بود کشورهایی جفت چین و کره شمالی «باید» توانمندی‌های نظامی‌اش افزایش یابد!
۴- هیچ کس منکر این نیست که جمهوری اسلامی ایران داخل ميان پرآشوب‌ترین تيمچه کره زمین یعنی سوق رده باختر آسیا آرامش افسرده و مقصود جميع این ناامنی‌ها نیز همین ایران است. مراکز اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به منظور با کمک برخی کشورهای غربی جور آمریکا و چند کشور مرتجع عربی، با سلك نارايج كردن قائله داعش و برای تطبيق با ایران است که سوق رده را به مقصد براي دوزخ کشیده‌اند. صدها عندليب تن طی ۵ پار به منظور با يد ارتباط تکفیری‌های آدمخوار، به طرف فجیع‌ترین شکل‌ها سلاخی شده و می‌شوند و عام این جنایات فراغ هستي و عدم درون ایران لفظ سياهه بگیرد تا اسرائیل دروازه اندر حاشیه امنيت آرامش داشته باشد!  سيني گرد بزرگ برگ خستو منصب‌های سیاسی و نظامی سابق آمریکا و بوسيله سوگند به گواه مسیری که تحولات به سوي طرف ساعت هدایت می‌شود، مرام نهایی و اصلی از منهاج‌اندازی قائله تکفیری‌ها عراق یا سوریه نیست. تو چنین شرایطی نباید بزرگترین مانع مدخل تکفیری‌ها به منظور با ایران یعنی توانمندی‌های محير نظامی‌مان را بوسيله سوگند به مقدر توانمندی‌های بذر‌ای خويش مقيد برخورد کنیم. ساعت نيز با این ظن که کاهش قابليت نظامی به مقصد براي افزایش آسودگي اقتصادی منتهی می‌شود!
۵- می‌گویند دلیل بی‌خاصیت متوقف شدن برجام، عاطفه حس «ناامنیِ احتمالی» است که شرکت‌های خارجی از توانمندی‌های نظامی ایران درك می‌کنند و تلويح نمی‌کنند به منظور با این که، جبن از عود تحریم‌های آمریکا مورث واهمه شرکت‌های غربی از مدخل به طرف سوق و ميدان معامله ایران شده است. درصورتي كه آزمایش موشکی گند و رژيمان علت جبن شرکت‌های خارجی از مدخل به سوي ایران می‌شود، تضعیف توانمندی‌های نظامی کشورمان درب فراوان زياد اولی مورث ایجاد ناامنی درون کشور و تبدیل ماندگار شدن ايستادن ایران عزیز به سوي افغانستان یا سوریه‌ای دیگر خواهد شد. درون این روي دم یکی خيز شرکت کوچکی حتي که سپس از برجام یکی تاخت كنترات غیرالزام‌آور با ایران امضاء کرده‌اند نیز حاضر بوسيله سوگند به همکاری با شرکت‌های ایرانی نخواهند شد.
۶- یکی دیگر از مباحثی که توانمندی‌های نظامی و توانايي رديف‌ای کشورمان را آماج رفته،  موضوع قضيه    (Financial Action Task Force) FATFیا نيز «طبقه ویژه رفتار مالی» است. این اظهارات که باید با کاستن از توانمندی‌های نظامی، قناعت را شکوفا کنیم، نيز کارکرد را دارد که FATF دارد. این بنگاه که ایران را باب لیست سیاه ذات رسم داده، کارویژه خويشتن را «پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای نبرد جنگيدن با پولشویی» خصوصا درب هيئت دادوستدها ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده و ص فآرايي با تامین مالی تروریسم عهد اندازه کرده است. غربی‌ها می‌گویند ایرانی‌ها برای اینکه بتوانند از شر تحریم‌هایی که رسم وجود با برجام خلاص شوند! خلاص گردند، باید به قصد سازوکاری که آنها تعریف می‌کنند، شغل کنند. به طورمثال انگار درون تعریف این اداره به طرف كلمه ناوابسته رژيمان پاسداران، نیروی خلوص، حكومت تدافع، صلا و سیمای جمهوری اسلامی و نیز انصارالله یمن و تشنج تشكيلات سياسي رب تروریست است؛ جنبشی که بطور همزمان، با اسرائیل و داعش و النصره می‌جنگد و از داوري امر اوقات عموماً آنها را بازهم سیاه کرده است! این یعنی تا زمانی که شما با داعش و النصره و اسرائیل و امت‌های وحشی دیگر می‌جنگیم، از لیست سیاه آنها برون نخواهیم شد! ص فآرايي کردن با جنبشی که برنامه داعش برای رسيد به مقصد براي ایران را ناکام گذاشته منفرد یکی از خروجی‌های FATF  است. بااخلاص کلام این که، طايفه ویژه عمل مالی نهاد استقرار نیست سدها شکوفایی اقتصادی را از جلوی طريق ایران بردارد، بلکه رسم است جلوگيرها مدخل تکفیری‌ها به قصد ایران عزیز را از جلوی پای داعش بردارد.
۷- تضعیف توانمندی‌های بذر‌ای ایران را درصورتي كه نتیجه تحریم‌های مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور بگیریم، نابودی امنیت بی‌نظیر کشورمان را باید نتیجه پذیرفتن FATF و پیشنهاد کاستن از توانمندی‌های نظامی‌مان بگیریم. با این مبانيت که باب برجام مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور من وتو را تحریم کرد منتها دروازه اندر FATF سكون است خودمان خودمان را تحریم کنیم!

انتهای پیام/

[ad_2]