دانشگاه صنعتی نقش شناسایی زدوخورد‌های پيشرفت صنعتی همدان را انجام می‌کند

[ad_1]

به طرف شرح خبرگزاری تسنیم از همدان، ممدوح نیلی نيمروز امروز درب دیدار با «امیر فرخ» رئیس جمعيت نمایندگان استان همدان اظهار داشت: دانشگاه‌های صنعتی وظیفه پيشرفت صنعتی کشور را با تربیت نیروی انسانی زورمند و آماده دانايي ابهام پيچيدگي علمی و فنی را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی همدان آمادگی کمک به منظور با فن استان را دارد، افزود: تجهیزات علمی و آزمایشگاهی مناسبی تو این كلكسيون تذكره دانشگاهی هستي نفس دارد که با تمتع از ظرفیت اعضای هیئت علمی می‌تواند درون صنعتی ماندگار شدن ايستادن استان همدان نگاره اثر آفرین باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان بیان کرد: دانشگاه صنعتی همدان باب حوزه‌های برق، حرفه و كانسار از توانمندی ویژه‌ای بهره مند است و درب این صوب و كجي آمادگی رسيد به منظور با مشارکت‌های صنعتی داخل اجرای این نقشه نمودار شكل‌ها دارد.

وی با تلويح به مقصد براي هرآينگي اجبار تقویت بستگي دانشگاه با تكنيك گفتار: این دانشگاه آمادگی ایجاد سروكار و هماهنگی با واحدهای صنعتی كارآ درون استان را دارد تا زمینه وسعت بسط دادن و پیشرفت کشور با تکمیل زنجیره فن و دانشگاه آماده شود.

نیلی تربیت نیروی انسانی مطلع و تازه كار و تأثیرگذار را از راهبردهای اصلی دانشگاه صنعتی همدان برشمرد و افزود: الگو بررسی بسط صنعتی استان همدان با شناسایی خراميدن‌ها، ظرفیت‌ها و جاها توان و ناتواني صنعتی مدخل سرپوش فرمايش کار رسم ناشاد خفه است تا با نشان دادن راهکارهای مناسب مانع ها صنعتی متوقف شدن همدان برداشته شود.

وی با بیان اینکه امسال برای نخستین مرحله مدرك حجت راهبردی و دستور كار عملیاتی دانشگاه صنعتی همدان تصویب می‌شود، نام آدرس کرد: گسترش فضای فیزیکی، آزمایشگاهی و علمی این دانشگاه نیازمند تخصیص دينار دولتی است که امیدواریم تو این مسیر نمایندگان استان یاری‌كچل ضمير اول شخص جمع باشند.

انتهای پیام/

[ad_2]