دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان البرزی از ۱۰ عنف به طرف اردوی راهیان تابش داخل مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور کشور فرستادن‌ می‌شوند

[ad_1]

یدالله لک درب گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم داخل کرج اظهار داشت: هنگام دنيا آموزشی بصیرتی و ولایتی با پيش ۱۲۰ دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز مدخل سرپوش کانون شيخ حسین (ع) کرج برگزار شد.

مسئول بسیج دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزی استان البرز با بیان اینکه باب هفته پدافند قدوس، بسیج دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزی داخل نمایشگاه هفته تدافع منزه و ناپاك نزد می‌یابد، افزود: ۲ اطاقك از این نمایشگاه برای به منظور با نمایش هشتن قراردادن صنایع دستی دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان بسیجی مدخل سرپوش اختیار بسیج دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزی فراغت می‌گیرد.

وی با اشارت به سوي اینکه درب هفته مدافعه و تك باتقوا دستور كار صبحگاهی مشترک دروازه اندر بي قيد مدرسه ها اجرایی می‌شود، سخن: درب این هفته داراي تناسب با فضای حاضر باب مدرسه ها، یادگاران و راویان تدافع اقدس برای بیان خاطره ها درون دبستان ها نزديك می‌یابند.

لک با بیان اینکه سخنرانان با محوریت تدافع منزه و ناپاك به سمت بیش از ۷۰ آموزشگاه روانه می‌شوند، دنباله انصاف: از ۱۰ نيكي و عتاب ماه عام جاری اردوی راهیان تابش به منظور با فرم مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اول می‌شود.

وی با رمز كنايه به قصد نقشه نمودار شكل بهسازی دبستان ها درون تموز دوازده ماه) جاری حرف: بیش از ۵۰ دانشكده مشمول این نگاره گرده نقاشي شده‌اند.

لک افزود: با هماهنگی تدريس و پروراندن خوراك بخشی از بهسازی دبستان ها استان البرز با کمک خیرین ادا شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]