داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت فقدان

[ad_1]

داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت درگذشت

داوود رشیدی ستاره پیشکسوت تماشاخانه و سینما دار فانی را بدرود حرف.

لیلی رشیدی صبيه باكره داوود رشیدی طي بين تایید این روايت مسند و مبتدا نقل به قصد گزارشگر عنف گفتار: بدبختانه این گزارش قضيه راستي دارد و پدرم فجر امروز آدينه ۵ شهریور فوت.

آرایش تابستانه

خبرهای تکمیلی از سنن تشییع پیکیر وی متعاقبا ذمر آوند شرط خواهد شد.

داوود رشیدی ستاره پیشکسوت تماشاخانه سینما و تلویزیون دارای مرتبه حد یک هنری وجود. وی با بازی درب فیلم سینمایی «اکباتان» آخرین بازی داخل سینما را محك آزمودگي کرد و ديوان مجموع و پريشان دسته «کلاه پهلوی» و جال فیلم «رویا» آخرین روبرو او باب تلویزیون حيات.

خبرگزاری نرمي موت این هنرپيشه قيمتي را به منظور با خانواده ایشان و گروه هنری کشور تسلیت می‌گوید.

داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت خیانت چیست
 درگذشت

[ad_2]

داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت درگذشت