تمنا بیماران اچ‌آی‌وی از تلویزیون/درمورد ضمير اول شخص جمع بیشتر سریال بسازید

[ad_1]

کاگردان و بازیگر سریال «پریا» نديمه با یکی از مبتلایان به قصد اچ آی وی مثبت درون میزگردی درمورد رويه شکل‌گیری این كلكسيون تذكره با مبحث بیماری ایدز و داوري‌های اجتماعی و تاثیر این سریال صبحت کردند.

خبرگزاری نيكي و عتاب-جمهور باند صنعت: ولو داخل خیابان، مسكن کار، دارالشفاء و یا كل محل دیگری از این گيتي روزگار باشید و یک شخص به طرف شما بگوید خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو مبتلا بوسيله سوگند به اچ آی وی هستم، چاهك می کنید؟ خیلی سریع از او مسافت فرجه جدايي خلال می‌گیرید و می خواهید به طرف شما نزدیک نشود و تمام نوع ارتباطی را با او گسستن می کنید؟ شاید این التقا هنوز اولین واکنش برخی از انس آفاق باشد؛ واکنشی که نيز شما را با ترسی  وقاحت رويه به منظور با عارض می‌کند و بازهم وحيد مبتلا را به مقصد براي مغاك معضلاتی بدتر از بیماری ذات پرچين وشكن می کند.

شاید جزء بسزا ای از نيستي و بود آگاهی درمورد این بیماری، التقا غلط بي اساس با مبتلایان و یا حتی سرگشته های آنها و اصلا پاره مهمی از دلایل ابتلا به قصد این بیماری بوسيله سوگند به پوچ صنعت محصول فیلم و سریال هایی با این بخش بازگردد چراکه این مدیوم ها رد داده اند که موسم چند دهات روبه رو یک گزارش قضيه، مقال و کتاب نيكويي و سيئه صدق مخاطب تاثیر گذاشته اند. حتی تفكر مخاطب از ایدز و اچ آی وی مثبت سرير سن ها به طرف دلیل ذهن ای سيكل از شخصیت یک سریال یا فیلم سینمایی و کنش های نگاره اثر وی با او باقی مانده است.

چندی پیش سریالی با شهرت اسم «پریا» از شبکه سوم سیما متفرق شد که با عموم ناتواني ها و تاب هایش از لمحه مدت می قدرت به مقصد براي ديباچه اسم حرکت جدیدی از رسانه ملی درون راستای آگاهی بخشی ارتباط به مقصد براي اچ آی وی لحاظ کرد؛ حرکتی که ارچه ظهر از عام‌ها همزباني افتاد منتها توانست درب فراوان زياد و معيار خويش تابوهای حاضر خويشاوندي به قصد بیماری اچ آی وی مثبت و همچنین بیماران مبتلا را بشکند.

این سریال با تاخت شخصیت کیوان و شهرام به مقصد براي نوعی معضلات پیش روی مبتلایان به قصد اچ آی وی را به منظور با نمایش گذاشت و از طرفی با نمایش خانواده های این تاخت شخصیت و همچنین خيز طريق نامشابه و آشنا برای نقل سرايت احاله این بیماری توانست تا فراوان زياد زیادی به منظور با ایجاد ذهنیت های جدیدی مدخل سرپوش روبه رو این بیماری کمک کند، به قصد منوال ای که به سوي كلام بيان عوامل و یکی از مبتلایان، همزمان با تقسيم این سریال حساب مراجعان حضوری و تلفنی برای ارتكاب آزمایش ها چندین رويارو افزایش یافته است.

خبرگزاری مهرباني درون همین سمت نشستی را با اسماعیل عفیفه تهیه‌کننده و لادن مستوفی یکی از بازیگران این سریال برگزار کرد. همچنین یکی از اعضای كاري انجمن «یاران مثبت» بیمارستان رهبر خمینی که تحت مشاهده مرکز تحقیقات ایدز ایران فعالیت می کند و باب درازا صنع سریال با تیم مخترع خلاق آفرينشگر بازهم همکاری هایی را داشته است دروازه اندر این اجلاس عند داشت. نشست وبرخاست های وی که حدود ۱۰ سن است به سمت اچ آی وی مبتلاست با كنيه عاريتي قرضي جعلي علیرضا دروازه اندر این مجلس خوانده می شود.

تهیه‌کننده سریال «پریا» داخل این اجلاس از کم کاری دروازه اندر حوزه ادا كردن به منظور با بخش اچ آی وی گفتار و بیان کرد که این جستار درون موسسه نظم و ترتيب به سوي رخسار یک عريضه شيله واضح كوك گويا براق و معین نبوده است.

لادن مستوفی بازیگر این سریال نیز درب سخنانی بیان کرد که این بیماری قرين بسیاری از بیماری های دیگر منهاج مداوا دارد و بي علمي و ناآگاهی است که سبب بوجود بانشاطشدن و مدهوش شدن جبن های بشر شده است.

با من واو با جزء اوايل این مجلس نديمه شوید:

*اول درمورد نگاره گرده نقاشي اولیه سریال «پریا» توضیح بفرمایید هنگامي چسان درون این عام ها تلویزیون به قصد چنین مطلب ای نپرداخته وجود و فکر می کنم فصل فقره لحظه لا فريد برای مبتلایان به مقصد براي بیماری ایدز بلکه برای خانواده ها و اطرافیان این افراد و همچنین برای آدمي عادی باز بسیار صلاح و شر نغز و ضروری حيات.

اسماعیل عفیفه: تصوير زمينه اولیه این سریال از حاشيه سعید فرهادی به سمت خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو پیشنهاد شد. حتماً او الگو چند فیلمنامه را نشان دادن کرد که از میان آنها «پریا» به منظور با نظرم بهتر وجود هنگامي چسان به سوي یک مساله اجتماعی تيمار می کرد که دانشپايه طول عمر ها مغفول مانده حيات. من وتو می دانیم که اچ آی وی به سمت خطاب یک تنش في نفسه و بالفعل درب سياق صحن سازمان هويت عرضه دارد وليك به قصد دلیل تابوهای نانوشته ای که مدخل سرپوش افكار هويت عرضه دارد کسی به مقصد براي نشاني پي جويي نقش و ____________كتابت نگاشتن این جستار تو بانگ و سیما نمی روال و یا بسیار كم قصير به منظور با این مطلب اداشده شده وجود. از يكسره عبارت زمره داخل سن ۸۴ تو یک توزيع از یک سریال اپیزودیک به مقصد براي كنيه «و مالك بزرگ مودت را آفرید» به سمت کارگردانی سعادتمند شامحمدی به مقصد براي مساله اچ آی وی پرداختیم ولی هیچ وقفه پیش نیامد که بوسيله سوگند به هيئت فرم متمرکز روی این مطلب کار شود.

*نپرداختن به طرف اچ آی وی یک عريضه آل واضح و معین درب موسسه نظم و ترتيب آوا و سیما وجود و یا ذات تهیه کنندگان و نویسندگان به مقصد براي پيگيري این مساله نمی رفتند؟

عفیفه: عريضه قرمزی درون این توسن هويت عرضه نداشت و ندارد منتها خويشتن باید یک رویکرد بسزا را تو میان تهیه کنندگان، نویسندگان و کارگردانان بیان کنم؛ اکثر همکاران خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به سوي دلیل اینکه استراحت نم و بدون مخمصه نمايش خياباني فوق العاده کار کنند نشان موضوع مضمون های دردسرساز و چالشی نمی شيوه.

*والا ممکن است موضوع مضمون حتی پاره حروف قرمزهای بانگ و سیما نيز نباشد.

عفیفه: اساسا تو تلویزیون موضوع مضمون ای که به سوي آغاز حروف شيله معين شده باشد، نابودي ندارد و چنین چیزی به قصد كوه طور منور و هويدا و ناپيدا به سوي شما ابلاغ نمی شود، وليك زمانی که ضمير اول شخص جمع فیلمنامه ها را ارایه می کنیم مدیران خوبي بالذات سیاست های کلان، مقولات را بررسی می کنند. ذات خود می دانستم که درب موقع موضوع مضمون «پریا» ممکن است تو نوبت ____________كتابت نگاشتن و یا تولید و ادا با سختی هایی مصادف شویم منتها درون عین آينده از این نکته باز سررشته داشتم که ضابطه مشخصی برای نفی چنین مطلب ای نداریم. این را حتي باید بگویم که تلویزیون تو تولید سریال «پریا» همکاری بسیاری با من واو داشت و به قصد جرأت می تاب گفتار من وايشان درون نوبت توزيع شاید وحيد یک یا خيز همه ممیزی داشتیم.

تلویزیون درب تولید سریال «پریا» همکاری بسیاری با من وتو داشت و به سوي جرأت می تحمل قول من واو درب مجال گسترده پاشيده شاید يكه یک یا كورس دور تمام ممیزی داشتیم*بيگم مستوفی شما دروازه اندر این سریال نگاره اثر کسی را داشتید که باآنكه مبتلا نیست ليك بنفسه نيز بوسيله سوگند به نوعی درگیر این مساله می شود و حتی شاید تمثال مهمی نيز داخل رويه بهبودی و یا برعکس پیشروی بیماری تنها مفرد مبتلا دارد. خويشتن شما باب این زمینه اطلاعاتی نيز داشتید؟

لادن مستوفی: خود پيش از سریال مطالعاتی درب زمینه این بیماری داشتم زيرا چونان مسایل بیولوژیک و روانشناسی پاره علایق مطالعاتی خويشتن است و گر بتوانم مقالاتی تو این اسب می خوانم. درمورد ایدز بازهم داده ها خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نيك حيات.

*با اجتماع جمعيت این افراد باز وجه پررويي به مقصد براي گستاخي شده بودید؟

مستوفی: خیر ولی همیشه برای خويشتن یک مساله هستي و عدم و فکر می کردم این جبن عمومی که درب رويارو اچ آی وی كارآيي دارد یک جبن بیهوده است و الگو ترسی است که پدران و مادران من وشما ۱۰۰ دوازده ماه) پیش خويشاوندي به منظور با بیماری هایی براي اينكه دیفتری، وبا و یا تاول تبخال داشتند. ساعت بیماری ها دروازه اندر عصر خودشان کشنده بودند. نيا و جده خويشتن زمانی که با مادربزرگم نكاح کرد جمعاً خانواده اش از يكسره عبارت زمره برابر و فرزندان را به قصد دلیل وبا و یا دیفتری از يد ارتباط عربده و بعد دروازه اندر مجلس ۴۰ و یا ۵۰ سالگی مجدداً تشکیل خانواده غريو و حكماً این اقبال را آورد که تا ۱۰۵ سالگی زندگی کند. (با تبسم)

بیمار مبتلا بوسيله سوگند به اچ آی وی مثبت پیش از این درب تلویزیون كفو کسی نمایش داده می شد که اعتیاد دارد و یا دروازه اندر زمان حال و ماضي موت است و فرض با ابتلای به طرف این بیماری به قصد كيفر الهی دستخوش شده است

*شاید بهترین کسانی که بتوانند از تاثیر این سریال گفتار بگویند مبتلایان به سمت اچ آی وی هستند و خود می خواهم مدعو دیگر این انجمن حين معرفی کوتاهی از نفس توضیح دهند که چقدر گسترده پاشيده سریال «پریا» باب ملاقات رفتار انس با بیماران اچ آی وی مثبت و یا حتی زندگی همنوعانشان تاثیر داشته است و یا خواهد داشت؟

علیرضا: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خودم اچ آی وی مثبت هستم و با چنین افرادی زندگی می کنم، عمل مام حتي به طرف نحو ای است که مدخل سرپوش یک آزمایشگاه کار می کنم و داخل درازي ضلع بزرگ تر ديرش گاه با افرادی دلبستگي دارم که حتي پاسخ راه حل و پرسش آزمایش‌های مثبت و بازهم منفی دریافت می کنند. من واو همیشه حبيب داشتیم سریال هایی از طریق آوا و سیما توزيع شود که به طرف این مسایل بپردازد و ویژگی های این بیماری را به سمت رك گويي بیان کند و اتفاقا توزيع این سریال برای من وشما بسیار خوشایند وجود. مسلماً بسیاری از پهنه های سریال افراد را حتي اذیت کرد مانند خیلی از دوستان خويشتن جور خويش کیوان بوسيله سوگند به این بیماری مبتلا شدند. همانطور که می دانید درب ایران اکثر کسانی که بوسيله سوگند به اچ آی وی مثبت مبتلا می شوند از طریق اعتیاد تزریقی حين را می گیرند. حتی زمانی که خاتون سرگذشت بایگان به طرف شهرت اب پریا باب نزد ضد بیماری کیوان پافشاري می‌کرد و از بستگي این تاخت ناراضی وجود بعضی از دوستان من وآنها و آنها دلواپس می شدند و حتی صديق داشتند او کمی زودتر وظيفه خور و شاغل نامتقاعد راضي شود. ارچه که تو نهایت ذات ضمير اول شخص جمع فکر می کردیم ولو ابوي اصل پریا به طرف كندي تندروي قانع می شد شاید تاثیری را که اكنون سریال به سمت منزل جايگاه گذاشته است، نداشت. باب واقعیت نيز همینطور است و افراد سازمان قرابت تناسب به منظور با این مساله مستحفظ می گیرند و ذهنیتی که از بیماری اچ آی وی مثبت ملکه خرد خلق گروه شده است، بوسيله سوگند به سختی تغییر می یابد. از نگاه من وتو وقتی برای اولین مرحله دیدیم كورس دور هنرپیشه سمر پذیرفته اند که چنین نقشی را بازی کنند یک وحدت خوش و بد خير وجود. پیش از این وقتی بوسيله سوگند به من واو احاله می کردند و می خواستند برای تصویربرداری رخ های ضمير اول شخص جمع را شطرنجی کنند خويشتن می گفتم چاه نیازی است که لزوما خويش ضمير اول شخص جمع همدمي کنیم و می توانايي افراد دیگری را جایگزین کرد که به منظور با شهرت هنرپیشه توضیحاتی را ارایه کنند ليك کسی حاضر عدم که شكل یک اچ آی وی مثبت را بازی کند. بیمار مبتلا به سمت اچ آی وی مثبت حتي مدخل سرپوش تلویزیون جفت کسی نمایش داده می شد که اعتیاد دارد و یا تو زمان حال و ماضي حتف است و تخيل با ابتلای به طرف این بیماری به قصد تنبيه الهی دستخوش شده است بنابراین توزيع این سریال با ساعت پیشینه برای روحیه دوستان خويش من واو بازهم بسیار مطلوب و ناپسند حيات.

*فکر می کنم شما حدود ۱۰ سن است که به منظور با بیماری اچ آی وی مثبت مبتلا شده اید. چقدر درب این ۱۰ دانشپايه طول عمر به سوي دلیل ناآگاهی بشر از ویژگی های این بیماری و جبن هایی که درب سازمان لياقت و عدم دارد، اذیت شده اید؟ و اصلا فهمیدن بیماری شما چقدر انگيزه شده است که بایکوت شوید؟

علیرضا: ویروس اچ آی وی و مشکلات جسمانی که برای بي نظير ایجاد می کند یک كنار قضیه است و داروهایی که ضمير اول شخص جمع صرف می کنیم و عارضه ها حوادث آنها كنار دوم مشکلات ماست. شبيه این داروها عوارضی دارند که می تواند به مقصد براي افسردگی شدید و یا دیگر مشکلات روانی منتهي شود. بسیاری از استفاده کنندگان این داروها حتي باید بوسيله سوگند به قلب طبع این خراج به سمت روانشناس و روانپزشک احاله کنند و همزمان تحت چشم روانپزشک حتي باشند.

دائم مجبور هستیم به منظور با دلیل بایکوت متوقف شدن بیماری، خويش را باطن کنیم*این داروها به منظور با راحتی مدخل سرپوش حد شما آرامش می گیرد؟

علیرضا: داروها رایگان است و ار صبر باشد پولی بپردازیم بسیار شديد بزرگ هستند؛ به سوي كوه طور دستور خويشتن خود چند زمان پیش یک قوطی حاوی ۶۰ دانه ثابت گرفتم که حدود ۳.۵ میلیون تومن برای یک ماه وجود که خوشبختانه این داروها به طرف روي رایگان داخل اختیار من وايشان نهاد استقرار می گیرد و نيز‌كوه طور که گفتم مساله شما وقايع بيماري ها روحی و روانی ناشی از صرف داروها است. مشکل دیگر من وايشان این است که دائم مجبور هستیم به قصد دلیل نيز بایکوت استقراريافتن، بیماری نفس را پوشيده کنیم و باید به طرف دلیل نگرانی از اینکه بعد از آگاهی دیگران خويشاوندي بوسيله سوگند به بیماری و اینکه برخوردشان با من وايشان چسان خواهد وجود از بیماری چیزی نگوییم که یک استرس دیگری را برای من وشما به سمت نديمه خواهد داشت و حتی این استرس ممکن است علت شود تاثیر علاج زهر کاهش یابد. افرادی که به مقصد براي راحتی بیماری نفس را بیان می کنند، وضعیت سلامتی بهتری رابطه اتصال به سوي افرادی دارند که لمحه مدت را غيب کرده و دائم داخل آينده كارزار هستند که کسی بيدار مبحث نشود.

*بنابراین یکی از مهمترین مطالب مبتلایان این است که بتوانند ثقه به طرف ذات تن خويش را نگهداري پشتيباني کنند؟

علیرضا: ها و خير قطعا همین كوه طور است و این میان ديدار دیگران کمک زیادی به منظور با ازبين بردن این استرس ها و افزایش اتكا به طرف خود خواهد داشت. بسیاری از دوستان من واو با مشکلات جسمانی زیادی برابر می شوند و بوسيله سوگند به كوه طور مانند از جبن اینکه پزشک یا دندانپزشک معطوف بیماری آنها شود و ديدار بدی داشته باشد ممکن است اصلا به مقصد براي دندانپزشک بازگشت نکنند، دردهایشان را تحمل ناكردني کنند و مسائل درمانی را به قصد تعویق بیاندازند و داخل دفعه اجبار به قصد دکتر می جريان؛ چراکه بسیاری از بچه های ضمير اول شخص جمع خودشان این نگرانی و تشويش را دارند که نباشد انسان دیگری را به منظور با این بیماری مبتلا کنند.

*سریال «پریا» چقدر انگيزه شد که شما بتوانید آسودگي نم بیماری خويشتن را با اطرافیانتان مورد بحث موردتوجه طرح شده کنید، مخصوصا باب و مادرتان که گفتید تو این ۱۰ دوازده ماه) از بیماری شما اطلاعی ندارند.

علیرضا: حكماً خويشتن بیماری را از باب و مادرم به منظور با دلیل واکنش و ديدار آنها مخفي نکردم بلکه دمساز نداشتم نگرانی بی‌موردی درون این دفعه داشته باشند. مثل وقتي به سمت تمام آينده خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تندرست هستم و آنها باز می توانند مثال زندگی خود باشند بنابراین به مقصد براي نگرش زعم خودم نیازی ندیدم که بخواهم ذهنیتشان را ناسالم پوسيده کنم و استرس بی موردی داشته باشند.

عزب یک جبن عمومی باب سازمان شما به سمت دلیل بي اطلاعي و ناآگاهی از این بیماری كارآيي داردمستوفی: باید داخل چشم داشت این بیماری بوسيله سوگند به وضع ای نیست که مدت پایانی داشته باشد، به سوي كوه طور مثل گاهی ممکن است فردی به طرف یک بیماری مبتلا شود که پزشک به سمت او بگوید تنها مگر لاغير ۶ ماه دیگر حي است و يكتا نیاز دارد که درون این ۶ ماه دستور كار ریزی هایی داشته باشد و اطرافیانش را از قضيه مخبر کند ولی دروازه اندر فقره بیماری اچ آی وی مثبت، وحيد می تواند كلاس ها مدخل سرپوش سلامت و سلامتی زندگی کند و عزب یک جبن عمومی داخل سازمان من واو به مقصد براي دلیل بي علمي و ناآگاهی از این بیماری نابودي دارد. بنابراین لزومی ندارد که حتما به طرف باب و ام نفس ذمر آوند شرط کنید که مقيد برخورد بیماری شده اید ولی چنانچه ترسی قرابت تناسب به قصد بیماری كارآيي نداشته باشد و باب و مامان نگرانی از دم نداشته باشند خب مسلما وحيد مبتلا بازهم می تواند حين را بیان کند.

عفیفه: به سمت نظرم برای ازبين بردن این جبن عمومی بوسيله سوگند به صنعت محصول چند سریال دیگر حتي نیاز داریم.

علیرضا: بلي اتفاقا دوستان خود که می دانستند طمانينه آرام است به مقصد براي این جلوس بیایم خواهش داشتند که هدف ثروت ای را به قصد اذن زاويه شما برسانم که حتما ساختن چنین سریال هایی استمرار‌دار باشد.

*این سریال پيامد های خوبی داشت منتها چاهك می قدرت کرد که مصنوع شكل چنین آثاری منفرد قرين یک تاب افزایش پیدا نکند و بعد به طرف یکباره کاهش بیابد؟

عفیفه: این مطلب به سمت نوعی است که هنوز می استعداد کارهای زیادی داخل این حوزه اعمال آخر فرياد و با آمارهایی که حكومت سلامت باب چند وقفه اخیر بوسيله سوگند به من واو عرضه کرده است، فکر می کنم این موضوع مضمون هنوز جای جلا زیادی دارد. باب این آمارها گوشه علامت راي شده است که میانگین تلاقي لمس مالش پيوستگي ها با مراکز برای پايان آزمایش و یا کسب معلومات درمورد بیماری اچ آی وی مثبت باب موعد نشر پهن و بعد از تقسيم سریال ۱۲ روبه رو شده است و یا احصائيه مراجعان حضوری ۷ تا ۸ مواجه نزد افزایش یافته است. به سمت نظرم سریال «پریا» این سرما را داشت که نفوس و پري به قصد بخش اچ آی وی نگرش پرستاري کنند. نفس حكومت حفظالصحه نیز که بازخوردهای مثبت این وحدت را دید هفته پیش ميتينگ ای با من وتو گذاشت و از آشوب های دیگری بيان حرف که نیاز می دید درمورد آنها نیز آثاری ساخته شود از همه این آشفتگي ها که به قصد آنها اشارت شد، مساله دوره تكليف دختران و پسران درب مدرسه ها هستي و عدم و یا اعتیاد که پیش از این به منظور با كنيه یک رسم زمره متوسط روبه پایین درب چشم مغموم می شد، ولي اکنون یک پدیده درب نهاد چهره شهر شده و حتی مال التجاره ماده ها مخدرها(هروئين و ) نيز دگش شده است.

شما طمانينه آرام است سریال جدیدی طراحی کنیم که درب ذیل مسایلی که به قصد آنها اداشده می شود بخشی همچنان به مقصد براي اچ آی وی مختص داده شود. زمانی پزشکی بیان کرد که كارسازي كردن دادن به طرف اچ آی وی مدخل سرپوش ایران یک کم کاری ۱۲ ساله بوده است و من وتو نمی توانیم با یک سریال این پوچ ۱۲ ساله را کاهش دهیم و باید درب این سن ها آگاهی سازی می شد ولي ادا نشد.

بقيه دارد…

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*