دروازه اندر نزد ضد شهدا خجل هستیم

[ad_1]

به مقصد براي خبر خبرگزاری تسنیم از رشت، محمد باقر نوبخت امشب درب انجمن صمیمی با خانواده‌های سترگ شهدای جانبت دار حرم استان گیلان که داخل تالار شهیدانصاری استانداری برگزار شد اظهار داشت: هنگامی که تصوير‌های قشنگ و نورانی شهدای حامي حرم به سمت نمایش گذاشته شد عاطفه حس قلبی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو درك شرمندگی وجود.

مواسات رئیس همگي با بیان اینکه  به سمت نوعی از شهدا پيرو ماندیم و توفیق تاييد دربردارنده زمان حال و ماضي ضمير اول شخص جمع نشد افزود: نموده گواهي شهيدشدن جمعی از عزیزانی بودیم که برای پیروزی تنش اسلامی تقلا کردند.

وی با ايما به طرف اینکه گويا همین دیروز وجود که داخل قبر شهدا برای شهدای شورش می‌گریستیم گفتار: بعد از پیروزی ناآرامي، رخساره‌های فرزندان شایسته‌ای که تو شهریور عام ۶۰ نبا اخبار شهادتشان به منظور با رابطه تسلط منافقین به طرف شما می‌رسید هنوز دروازه اندر نظرمان است.

سخنگوی طالع تمكن با بیان اینکه مدخل سرپوش حملات بزرگی که درب خوزستان و کردستان هيئت فرم می‌گرفت خاك‌های پرپر را بوسيله سوگند به شهر رشت می‌آوردند، حرف: ‌من وآنها و آنها ديد‌جرب اگر تشییع آنها بودیم و بی‌توفیقی نصیب امثال عبد وجود.

نوبخت با بیان اینکه فرزندان، پدران و همسران شما کاری را اجرا دادند که دروازه اندر تاریخ مرقوم خواهد شد افزود: وظیفه شما وجود که احسان دروازه اندر مسكن حجره‌های شما می‌آمدیم و از شما قدردانی می‌کردیم.

این شايعه مدخل سرپوش زمان حال و ماضي تکمیل است…

[ad_2]