دستگیری بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی

[ad_1]

بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی دستگیر شد. یک بسته ۷ میلیارد تومانی دروازه اندر بوستان پرندگان چهارباغ ساوجبلاغ و بستان پرندگان تهران از وی کشف و تصرف شده است.

به مقصد براي شرح خبرگزاری نرمي، خشنود جزینی مولود مدیرکل محارست بنياد نگهداري محیط زیست با ذمر آوند شرط این گزارش قضيه قول: درنتيجه از یک زنجير رشته سري رديف عملیات شناسایی و با همکاری مستقیم مرجع ها منب عها امنیتی و قضایی و انتظامی استان البرز و تهران، طی كورس دور عملیات جدا، بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی دستگیر شد.

به سمت فرموده جزینی مولود، از این قاچاقچی بیش از۳ الف بلبل اقسام طاير وحشی، طير های آبزی و کنار آبزی هست و مرده و ۲۰۰  تروفه و حیوانات تاکسیدرمی شده به مقصد براي ثمن تقریبی هفتاد میلیارد ریال کشف و بايگاني ثبت شده است.

 مدیرکل پاسداري اداره محافظت محیط زیست ضمير مدال کرد: این بسته که درب گلستان پرندگان چهارباغ ساوجبلاغ و لاله زار پرندگان تهران کشف و بايگاني ثبت شده است، یکی از بزرگترین بسته‌های غيرمجاز پرندگان درون کشور بوده است.

[ad_2]