دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری درون باختر کشور

[ad_1]

دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور

حكومت معلومات طی اطلاعیه ای ذمر آوند شرط کرد: با پیگیری های اطلاعاتی به سوي حرفه آمده عناصر متواری جمهور باند تروریستی تکفیری، شناسایی و باب تاریخ ۹۵/۵/۲۸ دستگیر شدند.

به سوي بيانيه خبرگزاری عنف،  حكومت دانسته ها با اصدار اطلاعیه‌ای از شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری دروازه اندر مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور کشور گزارش قضيه غريو.

گستره این اطلاعیه به سمت تاويل زیر است:

با توفیق الهی و عنایت قرب بقیه پروردگار الاعظم (عج)، متوالي زدن به سمت تیم تروریستی تکفیری مدخل سرپوش باختر کشور دروازه اندر تاریخ ۲۵ و ۲۶ مرداد ۹۵، با پیگیری های اطلاعاتی به طرف پيشه آمده سایر عناصر متواری طبقه، شناسایی و تو تاریخ ۹۵/۵/۲۸ دستگیر شدند.  

همچنین درون رفتار مشترک سربازان غيرمعروف راهنما عهد (عج) و نیروهای روان نيكي کف مقر جايگاه نجف قشون پاسداران ناآرامي اسلامی، سایر مخفیگاه ها و دپوی جماعت شناسایی و مقادیر برازنده توجهی کیت و ریموت های الکترونیکی، جنگ افزار کلاش، تفنگ والده اصل ۶ آمریکایی، نارنجک، کمربند و جلیقه انفجاری، چاشنی الکتریکی و وسایل صنعت محصول مواد منفجره و وسایل پيوسته که برای اقدامات تروریستی درب در کشور مخفی شده وجود کشف شد.

میگرن
لذت بردن از زندگی
انتخاب شغل ومشاوره شغلی

دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور

[ad_2]

دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور