تباني‌اثر :شهادتگاه پتانسیل بسیاری دارد

[ad_1]

به سمت تفسير تسنیم شهادتگاه سبوح، طرفه تباني‌رمز سرمربی صناعت نفت پررونق باب گردهمايي خبری پیش از بازی با پدیده که مدخل سرپوش هیئت كشتي مشرق رضوی برگزار شد اظهار داشت: پدیده یکی از تیم‌های مطلوب و ناپسند لیگ اولي است که دلیل ساعت بازهم پايداري مربی و تغییرات کم تو تیم آنها است و با تيمار به سوي شکست هفته  ديرينه آنها به سوي نفخه دمش پیروزی هستند و فردا وقت و شب سختی خواهیم داشت و امیدواریم کیفیت تیمی را افزایش داده و بازی خوبی را بوسيله سوگند به نمایش بگذاریم.

وی داخل بستگي با عملکرد نفت قول : نفت مطمئنن این هنگام انفصال باب لیگ خواهد ماند چراکه همدلی و همراهي بسیاری درب تیم داریم و بوسيله سوگند به دلیل مغايرت کم قیمت مقاوله نامه بین بازیکنان, خانه دار تك کیفیت بازی برای بازیکنان من وآنها و آنها مهم است و آدم شيدا كشتي نفت مدخل سرپوش استادیوم و تو کل شهر انرژی مثبت هستند.

سرمربی صناعت نفت پررونق درب سروكار با مصدومان و محرومان تیمش گفتار:  ITC بازیکن کلمبیایی من واو هنوز نرسیده و از نگرش ديدگاه بدنی نیز هنوز پرداخته نشده و زخمي و نااميد دیگری نیز نداریم.

وی درون نسبت با تجربت باب واليبال استان مشرق گفتار: به مقصد براي آغاز کسی که درب مشرق و شهر رهبر خوشدل زندگی ورزشی کردم, مشکلات و مسائل را می‌دانم و فکر می‌کنم با نگرش پرستاري به سوي پتانسیل كشتي مشرق همچنان میتواند کیفیت بهتری داشته و رويه بام و عمق مساحت و حجم حد واقعی حين بهتر از این است و امیدوارم همچون تراکتورسازی تیمی كامكار باب سياق صحن یک کشوری داشته باشد و امیدوارم دستور كار‌ریزی بوسيله سوگند به نحو‌ای باشید تا ورزشکاران بتوانند به سوي موفقیت‌های بهتری برسند.

انتهای پیام/

[ad_2]