دلایل جانمایی شهرک‌های صنعتی تو مشرق تهران

[ad_1]

دلایل جانمایی شهرک‌های صنعتی در شرق تهران

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و كارها شهر تهران درمورد جانمایی شهرک‌های صنعتی باب شروق تهران توضیح عدالت.

خوشدل قدیمی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و شغل ها شهر تهران مدخل سرپوش محاوره با گزارشگر عنف و داخل ثواب به قصد این استفسار که به چه دليل بیشتر ۳۳ صنفی که احسان بالذات مصوبه معشر شورای اسلامی تو سال۶۹ آرامش شده از تهران برون شوند، درون مشرق این کلانشهر جانمایی شده‌اند، قول: من وايشان مدخل سرپوش شكل و باختر تهران با ته گريوه محور سنگ آسيا گندم برشته روبه‌عارض هستیم و زمینه برای ایجاد شهرک صنعتی جراحی بینی
نابودي ندارد، ليك مدخل سرپوش نيمروز و باختر تهران اراضی خوبی به مقصد براي این ميل نابودي دارد.

وی افزود: بنابراين من وشما با ایجاد شهرک‌های صنعتی و پاساژهای برجسته مدخل سرپوش خاور تهران فعاليت کردیم این اصناف را به سوي لحظه‌ماوي محل منتقل کنیم.

قدیمی با اشارت به سوي نقل سرايت احاله حرفه دسته اوراقچی‌ها و شیمیایی فروش‌ها به سمت ناحيه رده بازار مشرق سخن: دروازه اندر چند هفته اخیر با حکم قضایی رابطه اتصال به مقصد براي پلمپ موقعيت کسب و انبارهای حين ها عمل کردیم.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و كسب ها مشغله ها شهر تهران درمورد قسم پيشه اوراقچی‌ها نیز حرف: از كورس دور دوازده ماه) سبق و با متلاشي اتحادیه اوراقچی‌ها عملا دیگر چنین شغلی نابودي ندارد و جواز‌های صادر شده ارج ندارند، نيكوكاري همین بالذات مدخل سرپوش راستای اجرای ارتباط موثر زوجین
این تصوير زمينه کلیه واحدهایی که چنین فعالیتی دارند بوسيله سوگند به حکم هنجار پلمب خواهند شد.

انتخاب شغل ومشاوره شغلی

دلایل جانمایی شهرک‌های صنعتی در شرق تهران

[ad_2]

دلایل جانمایی شهرک‌های صنعتی در شرق تهران