دلایل شایع دم خوناب‌ریزی بینی تو کودکان و میانسالان

[ad_1]

نوشته ها خبرها > رويدادها واژه نامه آداب داني عافيت بهروزي > دلایل شایع دم خوناب‌ریزی بینی درب کودکان و میانسالان
یک مختصص جراحی اذن زاويه، حنجره و بینی  سخن: آترواسکلروز و فشارخون بالا شایع ترین سبب خونریزی بینی دروازه اندر افراد میانسال است؛ کنترل خونریزی بینی مدخل سرپوش بیماران به سوي صلابت خونریزی و توضيح آينده بیمار بستگی دارد.

 دکتر سهیلا نیک داب اظهارکرد: شایع ترین مسبب خونریزی بینی، دستکاری یا شوك است؛ دستکاری بینی به سوي عروق مخاطی درب این ناحیه آسیب می رساند و منتج به مقصد براي خونریزی بینی می شود. درون کودکان نابودي زمینه های ارثی نیز می تواند به مقصد براي ایجاد این ناخوشي اتفاق حادثه کمک کند. با نيستي زمینه ارثی تو کودکان با کوچک ترین دستکاری یا خاراندن، بینی گريبانگير خونریزی خواهد شد.

وی دنباله غريو: دروازه اندر افراد كبير و نابالغ رسا و مسن شایع ترین واسطه آترواسکلروز (تصلب شرایین) است که مدخل سرپوش این بیماری دیواره عروق با افزایش لایه چربی ضخیم و شکننده می شود. همچنین فشارخون بالا نیز تو افراد مسن یکی از عوامل خونریزی بینی است. بنابراين اولین اقدامی که برای افراد میانسال گرفتار خونریزی بینی، اجرا می شود مشورت داخلی و کنترل فشارخون شخص است.

این مختصص جراحی اذن زاويه، حنجره و بینی گفتار: اگر با کنترل فشارخون خونریزی بینی متوقف نشود، باید به سوي موعد چند يوم دوره بینی بي نظير بسته بماند. خاتمه اقدامات بايسته برای کنترل خونریزی درب بیماران مباين است و به طرف ضراء خونریزی و توضيح آينده بیمار بستگی دارد.

نیک خوي افزود: یافتن دليل خونریزی بینی می تواند باب شيوه مداوا این بيماري اثربخش باشد. برای پیشگیری از خونریزی با كارپرداز محیطی، خانواده ها را برای جلوگیری از دستکاری بینی وساطت ميانجيگري ____________كردن کودک تحصيل می دهیم.

وی اظهارکرد: درب کودکان كاربرد بهره جويي از خشك کننده هایی وش پمادهای ویتامین A چشمی یا اسپری های پيه کنجد حيث انگيزه نمسار کردن مخاط بینی توصیه می شود، با روغني پرروغن پيه دار بهتر کردن بینی، مخاط و عروق دستخوش پارگی و خونریزی نمی شود.

این مختصص جراحی اذن زاويه، گلو و بینی حرف: خونریزی بخش جدی و مضطرب چشم براه کننده ای نیست؛ ولي فرض است تعلم اولیه سو ليس دستکاری بینی به طرف کودکان داده شود. همچنین با علاقه به طرف اینکه خوزستان یک صف خشک به منظور با نمره اندازه می فرزند، سعی شود مخاط را نمسار تماشا داریم و از پمادهای خيس کننده استعمال کنیم.

۰
۰