دلجویی رئیس دانشگاه حر از بهداد سلیمی

[ad_1]

دلجویی رئیس دانشگاه آزاد از بهداد سلیمی

درون پی دنبال افتادن بهداد سلیمی يل برنده وزنه برداری از کسب گردن آويز طلای المپیک ریو به سمت دلیل ناداوری بدخواهانه، دکتر میرزاده رئیس دانشگاه مختار اسلامی با اصدار پیامی، از این دانشجوی دانشگاه دلجویی کرد.

به مقصد براي خبر خبرگزاری نيكي و عتاب، حمید میرزاده تو پی عقب ماندن بهداد سلیمی يل برنده وزنه برداری کشور از کسب جايزه طلای المپیک ریو پیامی صادر کرد.

درب محتوا این پیام آمده است؛

«دانشجوی عزیز و گرامی

درگاه آقای بهداد سلیمی

رکورد شکنی درب آزمون ها وزنه برداری المپیک ریو ۲۰۱۶ داخل حرکت یک مانند نشاني آيه از توانایی، مشيت پولادین و درشتي شما بنابرين از یک عصر مصدومیت طولانی موعد هستي و عدم، اگرچه با ناداوری از کسب گردن آويز طلای این المپیک ناكامروا ماندید، منتها یقین دارم با نيز پشتكار پولادین حاضر شکسته ماندگار شدن ايستادن رکورد جهانی و المپیک خواهیم حيات.

شما يل برنده و نيو ملی و الگوی جوانان هستید و می دانم تلخی این آزمايش ها را فراموش می کنید و ثمر دیگر برای کشور عزیزمان و تفاخر ملی پهلوانی خواهید کرد.

بی تردید دانشگاه مخير اسلامی رود كام روا خويشتن را فراموش نخواهد کرد و از هیچ حمایت و پشتیبانی برای افتخارآفرینی شما دریغ نمی کند. امیدوارم تو سایه الطاف ایزد بخشايشگر درب سایر مرحله ها زندگی كامروا و مباهي و تندرستي بهبود باشید.

حمید میرزاده – رئیس دانشگاه حر اسلامی»

پهلوان بهداد سلیمی دانشجوی کارشناسی نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره تربیت بدنی درب يكه شیرگاه دانشگاه مستقل اسلامی است. برحسب ذمر آوند شرط دکتر محمد دادگان يار ورزشی دانشگاه مرخص اسلامی، از ۶۳ ورزشکار اعزامی بوسيله سوگند به امتحانات المپیک ریو، ۳۰ آدم از دانشجویان دانشگاه وارسته اسلامی و از ۹۶ ورزشکار اعزامی به سمت پارا المپیک، ۲۰ آدم از این خانواده مهتر رهبر ممتاز هستند.

توانایی ارتباط اجتماعی کودک

دلجویی رئیس دانشگاه آزاد از بهداد سلیمی

[ad_2]

دلجویی رئیس دانشگاه آزاد از بهداد سلیمی