زمانه‌های آموزشی طنزنویسی از ابتدای مهر داخل شیراز برگزار می‌شود

[ad_1]

دوره‌های آموزشی طنزنویسی از ابتدای مهرماه در شیراز برگزار می‌شود

عبدالرضا قیصری درون گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم مدخل سرپوش شیراز با استعاره به منظور با شاهراه‌اندازی جنگ هزل و جد ناز طعنه حوزه هنری استان ايران به طرف سيما رسمی اظهار داشت: برگزاری وقت‌های آموزشی به قصد ريخت ترمی یکی از طرح‌های این سفينه است که از ابتدای مهر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه فراگيري محوری پروگرام‌ها از تمام اهداف معبر‌اندازی این انجمن است، قول: کشف استعدادها و موتلف مماشات كردن زندگي كردن آنها، مخاطب‌یابی و ارتقاء سياق صحن معرفت آشنايي و بيوس مخاطب از استهزا نفيس باشكوه و همراهی و سروكار هزل و جد ناز طعنه مکتوب با سایر مشي‌های فكاهه همچون استهزا نمایشی، کاریکاتور، فیلم، انیمیشن، استندآپ کمدی و غیره از دیگر اهداف این انجمن است.

رئیس انجمن استهزا حوزه هنری استان ايران با رمز كنايه به سمت جلسات هفتگی این انجمن افزود: جلسات هفتگی به سوي سيما کارگاهی برگزار شده که سپس از قرائت سرزنش طعنه زدن و سكه ضمنی دم ضيف ویژه دم گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع به قصد ایراد سخنرانی و عرضه پيشامد می‌پردازد.

قیصری از برگزاری ندوه فكاهي با نام آدرس خندیشه شايعه جيغ و متذكر کرد: معشر هزل و جد ناز طعنه خندیشه که ترکیبی از میگرن
تبسم و اندیشه است بوسيله سوگند به لفظ سياهه عمومی کنترل ذهن
برگزار می‌شود و حاوي مطالعه هزل و جد ناز طعنه، اجرای نمایش سرزنش طعنه زدن، اجرای استندآپ کمدی، معرفی طنزپردازان جهانی، شعرخوانی و آزمون طنزآزمایی حاضران است.

تمرین های خود شناسانه
وی تصریح کرد: تو این ملاء خندیشه بناست که مطالبی با لسان كلام سرزنش طعنه زدن بیان شود که اندیشه مخاطب را با ذات درگیر کند و وی را به طرف فکر کردن وادارد و اضافه نيكي حين داخل حاشیه ملاء خندیشه نمایشگاه هنرهای تبسمی (تجسمی) برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

دوره‌های آموزشی طنزنویسی از ابتدای مهرماه در شیراز برگزار می‌شود

[ad_2]

دوره‌های آموزشی طنزنویسی از ابتدای مهرماه در شیراز برگزار می‌شود