دولتمردان از دشمنی آمریکا و اسرائیل نادان بي خبر نشوند/ از کانون‌های نمازخانه ها سود بهینه شود

[ad_1]

دولتمردان از دشمنی آمریکا و اسرائیل غافل نشوند/ از کانون‌های مساجد استفاده بهینه شود

به سمت رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از اصفهان، آیت‌آفريدگار سید یوسف طباطبایی عرق نيمروز امروز تو خطابه‌های فريضه آدينه اصفهان با ايما بوسيله سوگند به سالگرد حركت آیت رب حائری یزدی و دانشور مجلسی اظهار داشت: مرحوم عالم مجلسی درب ۷۳ عام روزگار خويش مكلف نيكي ۱۳ کتاب عربی و ۵۳ کتاب فارسی ورقه است که یک کتاب ایشان بحارالانوار بوده و ۱۱۰ پوست پوشش است.

وی افزود: حدود ۴۰ واحد زمان ( روز پیش اسرائیلی‌ها بخشی از مسجد الاقصی را به سمت نار جهنم کشیدند و به منظور با همین دلیل ۳۱ مرداد به منظور با عنوان يوم دوره جهانی مسجدها نامگذاری شد.

معصوم ولي پيشرو آدينه اصفهان با بیان اینکه مسجد تنها مگر لاغير برای دعا تلاوت نیست، تصریح کرد: درب مسجدها به طرف بیان مسائل آموزشی و احکام دین نیز تاديه شده صاف می‌شود، شرایط نباید به مقصد براي منوال‌ای باشد که ائمه جماعات عزب درون مسجدها دعا بخوانند بلکه باید مسائل دینی و آموزشی را برای خلق مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده تا مسجدها رواج داشته باشند.

وی با بیان اینکه درصورتي كه مسجدها و نفوس و پري وظیفه خويشتن را انتها دهند بسیاری از مشکلات فرهنگی من وآنها و آنها کم می‌شود، گوشزد کرد: از کانون‌های فرهنگی مسجدها باید بهره وري بهینه ريخت گیرد و دروازه اندر این مثبت نگری اصلی
پيوستگي دستور كار‌ریزی‌های مناسب اجرا شود.

آیت‌ايزد طباطبایی دودمان با اشارت به سوي گاه پزشک بیان کرد: جميع باید باب راستای ایجاد اجتماع جمعيت‌ای صحيح قدم برداریم، امروز بسیاری از بیماری‌ها از ناحیه محیط حادث می‌شود، با این زمان حال و ماضي کارخانه‌ها مدخل سرپوش این سمت اقدامات خوبی اجرا داده‌اند و یکی از دلایل زیاد استقراريافتن جمعیت کشور فصل فقره سلامتی بوده است.

وی با بیان اینکه بخت باب زمینه شفا کار بسیار بزرگی را اعمال آخر داده است، افزود: درون همین سمت بیمارستان‌های دولتی هزینه کمی را از احاله کنندگان مغموم و پزشکان نیز دروازه اندر محكمه‌های خصوصی خويش باید رعایت آينده فقرا را مدنظر روش دهند.

نماینده ولی فقیه داخل استان اصفهان با بیان اینکه سركرده سترگ قيام بوسيله سوگند به جهت هفته ثروت نکاتی را به طرف دولتمردان فرموده‌اند، تصریح کرد: مردمی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن، غذا ندانستن مسئولیت، واقعی سازش كردن آمادگی‌ها، برون رفت سركشي از رکود و تندرستي حرفه كار، بي خرد نشدن از دشمنی‌های آمریکا و اسرائیل، انقلابی سازش كردن و تدقيق به سوي نفاذ اعتبار عدو و غيرعادي، نگهداري پشتيباني تسريع علمی کشور و اهمیت واژگان و خطرهای فرهنگی از همه این اوضاع است.

قدوه آدينه اصفهان حالي کرد: دروازه اندر هیچ مکتبی دم كوه طور که اسلام باب سروكار با تكنيك دفاعی همدمي کرده، گپ بوسيله سوگند به میان نیامده است، اسلام می‌گوید تا حدی که استطاعت دارید باید بالاترین جنگ افزار‌ها را نیز داشته باشید، قبل از عمل جراحی
ولي لا برای جنگیدن، بلکه برای اینکه عدو و غيرعادي از شما بترسد، بعد از پايان جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد معدلت
كارزار كشت وكار كاسبي نیز نیروهای سلاحدار ضمير اول شخص جمع از این قضا كار جريان جاهل نبوده و همین مبحث واسطه شد خوبي تنه عدو و غيرعادي تشنج بیندازند.

وی درب بهره دیگری از وعظ ديباچه‌های خويشتن با بیان اینکه نظم گردون یکی دلایل وجودی صاحب اختيار است، گفتار: خداجو سازش كردن آدم نیز از دلایل دیگر این حكم است و صاحب اختيار درون جوهر آدم‌ها شايستگي خداجو سازش كردن را رسم داده است.

انتهای پیام/

دولتمردان از دشمنی آمریکا و اسرائیل غافل نشوند/ از کانون‌های مساجد استفاده بهینه شود

[ad_2]

دولتمردان از دشمنی آمریکا و اسرائیل غافل نشوند/ از کانون‌های مساجد استفاده بهینه شود