طالع تمكن با بازپس‌گیری مستمري‌های نجومی، رستاد کامل ایثارگران کرمانشاهی را بپردازد

[ad_1]

سیدقاسم جاسمی درب حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم مدخل سرپوش کرمانشاه اظهار داشت: مكنت مسئول است که فکری به طرف زمان حال و ماضي اوضاع جوانان خلاص‌التحصیل بیکار کرمانشاهی کند و زمینه‌های استخدام این افراد را برطبق سرشت شایسته‌سالاری آماده کند.

نماینده عوام کرمانشاه باب محفل دهم با حكم به مقصد براي اظهارات نوبخت سخنگوی اقبال باب وضع مرحله بازپس‌گیری تاخت میلیارد ده ريال از ماهانه‌های نجومی گفتار: تاخت میلیارد ده ريال از مشاهره‌های نجومی بازپس عبوس شده ليك وضعیت ماهانه ایثارگران همچنان نامشخص است.

جاسمی با اشارت به سمت اینکه یکی از مطلوب‌های مهم نمایندگان استان کرمانشاه و شهروندان اجرای کامل امور وابسته منسجم به سوي ایثارگران کرمانشاهی و جلا حق و رستاد کسانی است که باب زمان و پهنا تدافع قدوس ساکن نواحي جنگی استان بودند لقب کرد: دلیل کاهش مواجب رزمندگان تهي دست از ۶۰۰ عندليب ده قران به طرف ۴۰۰ عندليب تومن از سوی مكنت چیست و بدبختانه هستي حكومت مقرري این افراد را با افرادی که حقوقهای نجومی میگیرند، سهو دلتنگ است.

وی با بیان اینکه لادگر به قصد توصیه منصب بزرگ رهبری نباید به سمت سادگی از کنار مساله مواجب‌های نجومی تردد کرد بیان کرد: رستاد‌های نجومی شوك ترميم ناپذیری را به سوي اعتقادات نفوس و پري متبحر کرد زیرا جوانان تحصیل کرده میزان دریافتی‌های ذات را با دریافتی‌های این مدیران با مستمري‌های نجومی مقایسه می‌کنند و این تقاضا مساله تكدي برای آنها پیش می‌آید که این مدیران چاهك کار عظیمی را عاقبت داده‌اند که سزاوار این چنین ادرار‌هایی نيز باشند.

نماینده خلق کرمانشاه درون لجنه شورای اسلامی با بیان اینکه هستي حكومت و وزرا باید با بازپس‌گیری این راتبه‌های نجومی به سمت فکر سلامت وضعیت رزمندگان نيازمند و خانواده‌های كارزار كشت وكار كاسبي دیده آنها باشند حرف:  رهبر راحل(ره) به كرات فرمودند که نگذارید پیشکسوتان ساحت غزوه و تاييد تو پیچ و مقوس گونه حدثان اوقات دربند شوند که داخل این روي به سوي شعله آتش الهی گرفتارمی‌شوید.

وی کرمانشاه را مدخل سرپوش درازي ضلع بزرگ تر ديرش هشت دوازده ماه) تدافع پاك قصر ساختمان چند طبقه تسخیرناپذیر اغتشاش اسلامی دانست و اظهار کرد: مردمان بهادر این استان با قومیت‌های نامشابه و آشنا باب گذرگاه پیروزی این تحول با غزا و جانفشانی‌های بسیار نگذاشتند همدلي ناگواری برای ترتيب رخنه دهد.

جاسمی با بیان اینکه توده استان کرمانشاه درب مسافت این موعد امیدوار بودند که مسئولان کشور، سپاسگزار مجاهدتهای آنها باشند افزود: مسئولان دولتی باید به سمت تعجيل فرزند‌ماندگی‌های ناشی از كارزار كشت وكار كاسبي ویرانگر را با مهیا سازش كردن زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های کلان و تخصیص سمت با اعتبارات کافی غرامت می‌کردند و این استان را از بي چيزي و بیکاری استخلاص می‌دادند.

وی با تلويح به طرف اینکه متأسفانه تاکنون این مهم پژوهشگر نشده و به منظور با استان کرمانشاه مبالات کافی رخسار نگرفته است خطاب کرد: درون استان کرمانشاه، معلوم برجسته‌های افلاس، بیکاری و ناهنجاری‌های نامشابه و آشنا به سوي فراز خويشتن رسیده است که این جستار درون فر آدميزاد استان نیست.

نماینده خلق کرمانشاه با بیان اینکه همانطور که توده کرمانشاه به طرف رئیس‌گروه استظهار کردند و بیشترین میزان رأی خويشتن را بوسيله سوگند به او خاص دادند، بیان کرد: توقع داریم رئیس‌توده نیز خويشي به سمت بشارت‌های خويشتن رفتار جدی کند و با تأمین ارج و اجرای کامل كوچ مرتبه سترگ رهبری به منظور با استان کرمانشاه اقدامات فوری را به سمت رفتار آورد.

وی پیگیری جدی رديف‌ای و بین‌المللی هستي حكومت را برای لجام و کنترل جدی ریزگردها ضروری دانست و حرف: دروازه اندر این محاذي جهت بخت باید ارتباط به سوي پیگیری مسائل بهداشتی، زیست‌محیطی، کنترل ریزگردها و مختصه اعتبارات فرض، به منظور با جزء پرورش و کمک به منظور با تجهیز لحظه برای حراست از شفا شهروندان تو تلاقي با توفان خاك و خاك اقدامات ضرور را به طرف اقدام آورد.

انتهای پیام /

[ad_2]