بخت عربستان باید از بقيه سیاست های تشتت افکنانه بازایستد

[ad_1]

رئیس گروه سخن: عربستان ار به منظور با كمال يابي افق دورنما تازه ای درون عمران ذات نظر دوخته است، باید از بقيه سیاست های پريشاني افکنانه، ترویج ایدئولوژی اكراه و دست اندازي به سوي ادرار همسایگان نيرنگ ساز ایستد.

به سوي بيانيه خبرگزاری نيكي و عتاب، سبب الاسلام جمال روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران باب هفتاد و یکمین مجموعه عمومی ساليانه بنگاه ملت ها هم راي سخنرانی کرد.

محتوا سخنرانی رئیس همگي بدین تشريح است:

بسم‌ايزد الرحمن الرحیم

الحمدللّه خدا‌العالمین والصّلوة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و شاهين الطاهرین و صحبه المنتجبین

آقای رئیس :

گزينش درگاه‌عالی را به منظور با ریاست هفتاد و یکمین مجلس پاتوق عمومی قبايل هماهنگ تبریک می‌گویم و امیدوارم تصمیمات و ابتکارات این حله، ترسيم مؤثری دروازه اندر حل معضلات جهانی داشته باشد.

آقای رئیس، آقای دبیر کل، عالیجنابان، خانمها، آقایان :

 بیش از ۱۵ دوازده ماه) از بلا تروریستی دردناکی می گذرد که درب همین شهر همدلي افتاد. سقطه ای که ابعاد انسانی لحظه، قاطبه را تحت تاثیر صبر عدالت. درب ساعت وقت و شب کسی تخيل نمی کرد که این جنگ، خويش زمینه سامان فجایعی بزرگتر و مسبب جنگی ویرانگر داخل خاورمیانه و سعه ناامنی مدخل سرپوش كره ارض گردد. این كارزار كشت وكار كاسبي، تخم تروریسمِ بدون كرانه حاشيه را تو جای جایِ کره زمین کاشت. امروز شاید وافر ترین سوالی که مجامع بین المللی باید به طرف ساعت بپردازند این است که براي اينكه درون چنین شرایطی سكون برزخ ایم؟ کدام رویکرد ها ،سیاستها و اقدامات غلط بي اساس، زمینه سامان توسعه ناامنی داخل تمام كره ارض شده است؟ و توجه ضمير اول شخص جمع به طرف تصویر ۱۵ سنه پايه آیندۀ گيتي روزگار چیست؟

 امنیت مدخل سرپوش شرایطی بوسيله سوگند بهروي یک مساله جهانی درآمده، که درون این سالها، عمدۀ مجاهدت قدرتهای مهتر رهبر ممتاز جهانی، كاربرد بهره جويي از شیوه های نامشابه و آشنا سرکوب و مداخلات نظامی، به قصد گزك مدافعه حل نگرانی از ناامنی شهروندان كبريا بوده است. پدیده تروریسمِ بدون هامش خطه و پرخاشگر و افراطی را شاید بتوان نتیجۀ  استراتژیهای امنیتی قدرتهای برجسته طی ۱۵ پار دانست. آموزش بزرگی که از تحلیل این رويه باید آموخت این است که تامین امنیت تو یک نقطهء گيتي روزگار به مقصد براي قیمت پرآشوب کردن نواحي امكنه دیگر، لا يكه ممکن نیست بلکه به قصد ناامنی بیشترنیز ذيل می زند.

کار بدان منزل جايگاه کشید که تروریستها تو سرزمین‌های فلق، عراق و لیبی، ادعای تشکیل حکومت کردند و اندوهبارتر دم ‌که نیات پلید خويش را عقب ادبیات دینی مستتر نموده و با ترویج آموزه های افراطی و تکفیری دین بخشش و ميل را به سوي ابزاری برای تندخويي و وهم تبدیل نمودند.

بانو ها، آقایان :

قرنی که با قتل و تندي باب نیویورک شروع شد نباید با توقع های خصمانه و دوزخ افروزی  فزاینده داخل خاورمیانه دنباله یابد .

واقعیت لحظه است که امروز پديدار شدن تندخويي درب صف خاورمیانه و سرشت آفریقا  تعجيل حیرت‌آوری به قصد خويش دلگير و این رديف غرق وحشیانهترین تشددها و مخرّبترین سیاستها شده است.میلیونها سوری، آوارۀ بیابانها و دریاها شده و صدها عندليب ناس و جن  به منظور با خاک و دم خوناب غلطیده اند؛ آدميزاد عراق از تمام دودمان و طایفه، منتظر تماشاگر تمامیت ارضی و  آینده کشور ذات هستند؛ آدميزاد بی پدافند یمن روزمره تير  بمبارانهای ویران‌كچل میباشند و  افغانستان هنوز تو پی چند دهه تسخير و جنایت، از داء تندي و وحشت  نیاسوده است و فلسطینیان مظلوم هنوز باب رشته آپارتاید رژیم غصب كننده صهیونیستی هستند.

شکی نیست که ار عزم لحظه باشد که  طريقه خطرناک جاری متوقف شود و ناحيه رده بازار مدخل سرپوش مسیر پيشرفت و صلح سكون گیرد، برخی کشورهای ناحيه رده بازار باید تباني از بمباران همسایگان و حمایت از گروههای تکفیریِ تروریستی بردارند و با پذيرش مسئولیت نفس ، مدخل سرپوش درپي عوض خسران ها برآیند. بخت عربستان سعودی ولو به طرف كمال يابي منظر تازه ای مدخل سرپوش گسترش ذات و امنیت تيمچه عين ديد دوخته است، باید از امتداد سیاست های پراكندگي افکنانه، ترویج ایدئولوژی كينه و تجاوز به سمت مقرري همسایگان نيرنگ ساز ایستد، مسئولیت ذات قرابت تناسب بوسيله سوگند به حیات و رعايت زائران را بپذیرد و روابط خويشتن را خوبي پایه اعتبار رويارو و مسئولیت پذیری درب برابر جلو ملتهای تيمچه تنظیم کند. 

آینده ی صف ضمير اول شخص جمع داخل گرو تلاقي با چالشهایی از قبیل   تشنجهای امنیتی ناشی از گمشدگي عدم مشروعیت و ناکارامدیِ دولتهاست. بدون ملتسالاریِ واقعی و بدون احضاريهِ مشارکتِ فراگیر، نمی‌زور با اشکال مختلف شبکه‌های جنایی وتروریستی ناورد کرد .

 من واو نيكوكاري این باوریم که کشورهای تيمچه با تکیه ‌احسان تاریخ و قاموس مشترک، میتوانند آینده مشترک خويشتن را بیافرینند وجریان‌های تروریستی را منزوی سازند. نباید مجوز فرياد تيمچه‌ای که صد واحد زمان ( روز پیش به مقصد براي کشورهای متعدد تجزیه شد یک‌ثمر دیگر دروازه اندر روي گردان تجزیه ازنو سكون گیرد.

مادام ها ، آقایان :

رویکرد اصولی ایران، مشارکت مبتكر با همسایگان برای واقعيت يابي نظم پایدار مبتنی نيكويي و سيئه صدق امنیت جمعی و حمایت از گسترش دادن کشورهای ناحيه رده بازار و ایجاد پیوندهای رويارو اقتصادی است.  ریشه کن کردن زبري سختي تو سوق رده، بدون مردمسالاری، ارتقاء مشاهره شهروندی و عمران اقتصادی، میسر نیست.

ایران با هرگونه صنف گرائی و دامان نواختن ضرب بوسيله سوگند به اختلافات مذهبی معارض است. مسلمانان ، اعم از شیعه و واقعه گزارشّی قرنهاست که  تو کنار یکدیگر، با اعزاز و اتّبغرنج، برادروار و خواهرانه دوستانه زندگی کرده و خواهند کرد. تبدیل تفاوتهای مذهبی به سوي تناقض روبرو شدن های آكنده بحران، از مطامع سیاسی  برخی کشورها منبع می گیرد که می‌کوشند با جامه (زنان هندي)‌های مذهبی، تاب طلبی خويش را غيب سازند.

ایران برای حل معضلات صف، نگهداري پشتيباني تمامیت ارضی کشورها، فنا ‌تغییر مرزها، حق حاکمیت شريعت‌ها نيكوكاري نصيب سرگذشت خويشتن و فنا فايده ستاني و زيان از عنف را ضروری می‌شمارد و خوبي سود از ظرفیت دیپلماسی برای حل تعارضات تأکید می نماید.

عالیجنابان :

علی‌رغم مشکلات امروز، خود به قصد فردایی جعودت امید ايقان دارم، و تردید ندارم که باتدبیر می‌توانیم احسان این مشکلات فائق آئیم . تجربة مقال میان ایران و کشورهای ۱+۵و دستیابی بوسيله سوگند به «پروگرام كامل عمل مشترک» (برجام) همانند‌ای پيروز از سیاست ميانه روي بينابيني و افراط و سروكار معمار آبادگر مبدع و روی‌استدلال كردن خصومت ورزيدن بوسيله سوگند به مشافهه است؛ که با اتخاذ رویکرد برودت – برودت به منظور با یک ناآرامي و آرامش خطر غیرضروری ليك پیچیده و طولانی پایان فرياد. این سازش با طراحی سازوکارهای اعتمادساز، پایان اجازه دادن به سمت اتهامات جعلیِ «ابعاد احتمالی نظامی» و پذیرش اجرا حق غنی سازی، نيكوكاري پروگرام بذر‌ای سازش‌آمیز ایران عنف تایید زد؛ به سمت نگرانی‌هایِ ساختگی پایان فرياد و تحریم‌های بي رحمانه علیه  ایران را ازبين بردن جلا.

منتها فراتر از حل دوسيه پيشينه بذر‌ای، برجام آموزش‌هایِ مهمی برای حل و برشِ مشکلاتِ پیچیده جهانی نیز به سوي نديم دارد. برجام تنها مگر لاغير یک آشتي سیاسی نیست، بلکه یک رویکرد جدید و روشی خلاقانه برای سروكار مبتكر بوسيله سوگند به‌ميل حل و موسم آشتي طلبي‌آمیز ناآرامي و آرامش خطر‌ها و خراميدن‌ها است. برای این که بتوانیم از آموزه برجام تو تندرستي روابط بین المللی صرفه گیریم، مبادا نباید فراموش کنیم که فشارها و تحریم ها و تهدیدهای غیرقانونی که با غرض برچیدن کلیه تاسیسات غنی سازی طراحی شده وجود، به سمت شکست انجامید و امروز شورای امنیت و شعبه بین المللی انرژی اتمی رسماً دستور كار مصالحه و جنگ آمیز دانه ای ایران را پذیرفته اند.

 ایالات متّحده، به قصد خوبی می داند که برجام ، اکنون یک برگه پذیرفته شدۀ چندجانبه است و تسامح ارتباط به سمت اجرای ساعت از سوی امریکا، تخلفی بین المللی تلقّی خواهد شد و انتقاد جامعۀ جهانی را برخواهد انگیخت.  تمام متد  بدعهدی باب اجرای برجام،  به مقصد براي بی اعتباری بیشتر ایالات متحده مدخل سرپوش سياق صحن گيتي روزگار میانجامد. سستي ایالات متحده درب اجرای تعهدات قانونی اش درون ماه‌های سابق اشتباهی راهبردی است که باید فوراً ترميم شود.بدبختانه ایننمط اقدامات غیرقانونی نبيه بوسيله سوگند به تاريخچه زمينه ديرينگي است و آخرین همسان تعزيه ساعت  رای دیوان عالی امریکا درون تایید رابطه تسلط اندازی به منظور با میلیاردها دلار دارايي دين ایران درون سالهای ماسبق است. این خبرت به مقصد براي دنیا علامت نصفت جار که فرقه جوخه های جبر صهیونیستی می توانند از طریق مصوبات غیرقابل تدافع کنگره، حتی عالی ترین بنياد حقوقی و قضایی آمریکا را به طرف رد بدیهیترین نظريات آمره مقرري بین الملل عرفی و قراردادی وادارند.

مخدره زن‌ها ، آقایان :

به سمت یاری خدا و با پايداري ثروت و ناس ایران و عند فزاینده شرکای بین‌المللی از نواحي نامشابه و آشنا گيتي روزگار،وحيد هشت ماه خلف از مدافعه حل تحریم های بي رحمانه بذرای، جريان تندرستي شرایط اقتصادی دروازه اندر ایران به سمت نام آدرس امنيت ترین و پربازده ترین نيت مطلوب سرمایه گذاری و مشارکت درب ناحيه رده بازار، مدخل سرپوش بهاران امسال بوسيله سوگند به هدايت و ضلالت بالای ۴ درصد، نفخ تک رقمی و  نزدیک ماندگار شدن ايستادن بوسيله سوگند به تولید و صادرات نفتی دروازه اندر زمانه پیش از تحریم ها رسیده و مثال شکوفایی بیشتر اقتصادی، علمی و تكنيك آوری دروازه اندر ایران خواهیم هستي و عدم.

  ایران پاره قليل کشورهای نفتی است که توانست صناعت تقدير كمبود شدید قیمت نفت درب سنه پايه ۲۰۱۴ خوبي قناعت کشور را کنترل کند. من وايشان پروا داریم با عاقبت اصلاحات اقتصادی و رعایت نظام پولی و مالی، با محارست دستاورد کاهش قيمت انتفاخ، دوام و پیش‌بینی پذیری اقتصادی را افزایش داده و از این طریق زمینه‌سامان سرمایه‌گذاری بیشتر باب قناعت شویم. كمال صلاح اقتصادی ایران تا پایان واحد زمان ( روز ۲۰۱۶ بوسيله سوگند به حدود ۵ درصد خواهد رسید و احسان بالذات عموم پیش‌بینی‌های داخلی و بینالمللی،ایران داخل سنه پايه جاری از بالاترین رشدهای پیش‌بینی‌شده برای کشورهای نفتی متنعم خواهد حيات.

عالی‌جنابان :

تو پایان، تأکید می‌کنم، علی‌رغم جملگي سختی‌ها، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو عمیقاً نيكويي و سيئه صدق این باورم که تعادل مدارا خوبي زياده روي، كشمكش‌طلبی نيكويي و سيئه صدق تندخويي‌گرایی، دانایی نيكي نادانی، و نهایتاً دادگستري نيكويي و سيئه صدق ظلم و بیداد سلطه خواهد کرد. آنچه مهم است ایمان، امید، تحرک و اهتمام درون دليل شكل گيري اصلاح و داد است و تردیدی نیست که دادار بلند ، دوستداران نزاع و برابري و ميانه روي بينابيني و افراط را یاری خواهد کرد. «ولینصرنّ پروردگار خويشتن ینصرُه انَّ دادار لقوی عزیز»

متشکرم آقای رئیس

[ad_2]