اقبال يارا زمان باقیمانده را به سوي سیاسی‌کاری و تبلیغات انتخاباتی نپردازد

[ad_1]

دولت فرصت باقیمانده را به سیاسی‌کاری و تبلیغات انتخاباتی نپردازد

خطیب موقت صلات آدينه تهران گفتگو حكم به طرف مكنت سخن: وقت درنگ باقیمانده را به منظور با سیاسی‌کاری و تبلیغات انتخاباتی نپردازید، چراکه آشكار نیست فرجه مجددی برای پرستش طاعت و خيانت پرستاري بوسيله سوگند به نفوس و پري پیدا کنید.

به سمت اعلام گزارشگر مهرباني، مدرك انگيزه الاسلام کاظم صدیقی خطیب موقت دعا آدينه این هفته تهران سخن: شهید رجایی و هنرمند را تاخت الگوی لايق نشان دادن به قصد دولتمردان خواند و حرف: بازخوانی زندگی این خيز شهید بازتولیدی برای مسئولان فعلی خواهد داشت.

خطیب موقت فريضه آدينه تهران اظهار داشت: شهید هنرمند و رجایی دروازه اندر جولانگاه ناآرامي آمدند و رخساره پرجاذبه‌ای از مسئولیت‌ها تو ديسيپلين آراستگي جمهوری اسلامی نمايش کردند، بوم شدند و برای همیشه منظره ماندند.

توانمندي مجریه باب هفته بخت پيش از از شگرد تبلیغاتی، خويش را ارزیابی کند

وی قول: درب هفته تمول، دولتمردان باید پيش از آنکه رزمايش ترفند تبلیغاتی داشته باشند و کارهای کم و زیاد خويش را بوسيله سوگند به خلق نمود نشان دادن کنند، اقدامات خويش را ارزیابی کنند و ببینند تارك سماط چاهك شهدایی نشسته‌اند و با آنها تناسبی دارند یا خیر.

صدیقی با تلويح به سمت خاطراتی از شهید رجایی داخل زمینه بي نقش امرد‌زیستی و پرهیز از تجملات دروازه اندر بياض کارش، حرف: مسئولان نگاهی به سمت دفترهایشان بکنند، ولو نواحي پهلوها شهری‌ها بیایند به سوي دفترشان تماشا کنند، برداشتشان چیست؟ حکومت علوی چیست و کجا صبر دارد؟ سیره شهید رجایی داخل قیامت برای جمهور روسای جمهورها سبب است.

ریاست جمهوری كفو یک رؤیاست، به سوي همین زودی مطلق می شود

خطیب موقت صلات آدينه تهران با تلويح به سوي ولایت‌پذیری شهید رجایی، تصریح کرد: حالا به قصد مسئولان اجرایی کشور توصیه می کنم تو ولایت‌مداری، شهید رجایی و شهید بهشتی تيز قاطع و كند موثر‌اند. دنیا و اخري خداوند آنها را بالنده کرد. ریاست جمهوری زبانزد یک رؤیاست، بوسيله سوگند به همین زودی آزاد می شود. باید ببینیم برای آیندگان مدل هستیم، صراط شهید رجایی را می رویم؟

وی امتداد نصفت جار: باید ببینیم آیا محافظ هستیم که حرفی نگوییم که خلاف نظم ارتش و خلاف گپ های نایب معصوم ولي پيشرو عهد (عج) باشد و یا خدای نخواسته دشمنان تمام وقت و شب موضوع مضمون جدیدی دارند که بگویند تو ایران تمايز نگاه هويت عرضه دارد؟

صدیقی، عامل ماندگاری شهید رجایی را آسان زیستی، مخالفت ترس از تجملات و اشرافی‌گری خواند و گفتار: شهید رجایی وقتی به سوي بنگاه ملت ها ذهاب، با تاب، شرف برای ضمير اول شخص جمع آورد. هیچ جای سخنانش شرمندگي انابت عدم. شهید رجایی داخل مواجه نزد استکبار و زورگویان مهتر زغال اخته سرون، آنچنان بي باك هستي و عدم که گویا قدرتی برای آنان نمی‌دید.

حرکتهای دیپلماتیک کشور باید درون عامه منزل جايگاه برای ضمير اول شخص جمع علت طبق باعث سرافرازی و سلطه باشد

خطیب موقت صلات آدينه تهران تصریح کرد: این وضع جنبه آبرو و کرامت تو قراردادها، داخل صحبتها باید كارآيي داشته باشد. نمی‌خواهم مقام از یکسری چیزها بردارم. حرکتهای دیپلماتیک کشور باید تو عموم مسكن برای من وتو سبب سرافرازی و استطاعت باشد.

وی اظهار داشت: پيشه فردی و اجتماعی مسئولان من وشما باید باب تراز حرفه شهید رجایی باشد.

صدیقی اظهار امیدواری کرد: قابليت مجریه باب هفته مكنت ميان آدميزاد را بانشاط کند، ولي نامتواضع و افتاده نشود. آنچه عاقبت شده است باب مساوي آنچه باید عاقبت شود، شايسته نظر نیست. نیازهای کشور بسیار زیاد است. سه كلاس از حيات ثروت چشم پوشي.

نباید مبحث برجام را برجسته کنیم

خطیب موقت صلات آدينه تهران با تاکید خوبي اینکه نباید مطلب پرسش برجام را برجسته کنیم، سخن: پست بزرگ رهبری ژوليده درمورد بدعهدی دشمنان همدمي می‌کنند، ليك عزیزان شما حاضر نیستند از این بدعهدی‌ها و خلافهای عدو و غيرعادي منتقم من وشما یک كاملاً آميزش کنند و از آنچه بشارت داده شده هستي و عدم و اعمال آخر نشده، گپ کنند.

وی اظهار داشت: باید واقعیات را برای بشر واگو بازگويه کنیم که این مشي دلنشین خواهد وجود.

دليل سند الاسلام صدیقی داخل تبریک هفته طالع تمكن به سمت دولتمردان قول: این مجال امكان باقیمانده را به طرف مسائل حاشیه ای سپری نکنید. انس ضمير اول شخص جمع گرفتاری های زیادی دارند.

اقبال يارا زمان باقیمانده را مصرف سیاسی‌کاری و تبلیغات انتخاباتی نکند

وی تصریح کرد: این وقت درنگ باقیمانده نوبت سیاسی‌کاری و تبلیغات انتخاباتی نیست. چنانچه این نوبت را از رابطه تسلط دهید پيدا نیست يارا زمان مجددی برای پرستش طاعت و خيانت پرستاري به قصد خلق پیدا کنید.

صدیقی دستور به مقصد براي هستي حكومت سخن: تو این موعد آنچه برای انبساط توانايي خودتان ارتكاب دادید جمع را از تباني دادید، ولی آنچه برای اهورامزدا پايان دادید، باقی ماند.

وی همچنین از ثروت مشيت دروازه اندر فراغت باقیمانده هفت پايه دستورات سمت بزرگ رهبری را ارتكاب کند.

صدیقی باب قسمت قطعه دیگری از موعظه های دعا آدينه تهران باب فقره مسائل سوریه گفتار: صاحب اختيار سخن داده است که درصورتي كه مرا یاری کنید شما را یاری می کنم. سوریه درب آينده امحا وجود و بشار زر تو آينده روبيدن وجود و جبين صهیونیسم جهانی باب آينده آمادگی برای پیشروی حيات، ولي این معجزه عجز نما پيشاني استقامت است که علیرغم اینکه طی چند عام اخیر از بیش از ۸۰ کشور نیرو و تجهیزات به سوي این شورش آگاه می شود، هنوز نتوانستند کاری پايان دهند.

خطیب موقت فريضه آدينه تهران بقا دهش: بوسيله سوگند به معرفت برتري الهی كل وقت و شب نما پيشاني تکفیر دروازه اندر زمان حال و ماضي مسامحه و پافشاري مقتدرتر است. ان شاء ايزد به سوي همین زودی نموده باشیم دشواري تکفیر داخل صف با نابودی‌ارج به سوي کلی ریشه‌کن شده و سوریه و مثوي شریف پيشگاه زینب (س) و درگاه رقیه (س) باب موضوع زیارت شريعت ایران طمانينه آرام خواهد گرفت.

وی با استعاره به قصد اوضاع یمن، گفتار: عربستان سعودی طی یک پار عمل به سوي کودک‌کشی، لذت بردن از زندگی
بمباران مدرسه ها، بيمارستان ها، بیمارستان ها و زیرساخت ها درون یمن کرد.

تشکیل شورای سیاسی تو یمن شکست جدید سیاسی برای عربستان است

صدیقی دنباله دهش: منتها پشت از این موعد بدخواهي نتوانستند به منظور با جایی برسند و شورای سیاسی درب یمن با پيوستگي فرقه‌رب و یک فرقه جوخه دیگر و با برابر و پشتیبانی میلیونی مردم و حكومت یمن، شکست جدید سیاسی برای عربستان است.

خطیب موقت صلات آدينه تهران، عربستان را آخشيج جنجال‌جرب اگر تيمچه خواند و گفتار: امیدواریم نيز كوه طور که استقامت درب ایران میوه توانايي معدلت و دروازه اندر سوریه ان شاء پروردگار بوسيله سوگند به نيكي می‌نشیند، باب یمن باز ان شاء آفريدگار معشوق آزادي یمن و نيستي اتفاق ضدبشریت عربستان و حامیانش باشیم.

وی درب بهره پایانی سخنراني‌های این هفته صلات آدينه با اشارت بوسيله سوگند به تبریک پست بزرگ رهبری به سوي قهرمانان المپیک سخن: رهبری فرمودند قلب خاطر خلق را خوشحال کردید و عهد اندازه رضایت فرمودند، خدایا، شادی تو مدخل سرپوش رضای مركز كيش است.

صدیقی استمرار معدلت: افزون نيكي تبریکی که قيادت من وتو به منظور با این قهرمانان عزیز داشتند، روی جهتی عنایت فرمودند، دم حتي عند یک همسر خانه دار با مقصوره ایرانی و اسلامی که جابجايي دائره المعارف است و برای شما جای سرافرازی است. الحمدالله بانوان من وتو به مقصد براي رخ پوشیده دروازه اندر ميدان پرده‌های ورزشی عند یافتند و برای شما کسب جاه کردند.

خطیب موقت صلات آدينه تهران همچنین باب فقره جایگاه نمازخانه ها گفتار: تو دوره تدافع پاك، رادیو و تلویزیون آژیر تهديد می کشیدند، می گفتند مبالات، علاقه، وضعیت سرخ است بوسيله سوگند به ملاذ ها بروید.

وی با بیان اینکه مكنت باید پیشرفت هایش تو مسائل فرهنگی را درب هفته مكنت تشریح کند، سخن: بوسيله سوگند به آقای وزیر تعلم و پروراندن خوراك گفتم شما ثمر خدمتتان باید این باشد که دبیرستانی‌ها را مسجدی کنید. نمازخانه ها معاذ هستند.

صدیقی با نظر امر به مقصد براي مخاطره فضاهای مجازی تاکید کرد: امروزه تاخت فرهنگی خطرش از بمباران‌ها و موشک‌بارش‌ها بیشتر است. مدخل سرپوش فضای مجازی دولتها مکلف هستند افزون صلاح طاعت بخشش استعمال از ظرفیت این فضاها، خويشي به طرف ازبين بردن خطرات عمل کنند.

خطیب موقت دعا آدينه تهران با بیان اینکه مسجدها دانشگاهها باید مسجدمحور باشند، قول: خداوند را شکر می کنیم مسجدها دانشگاهها درون مدت فريضه ممتع هستند ولي اینها چند درصد دانشجویان هستند؟ باید فرهنگسازی شود.

وی تاکید کرد: پرش‌های علمی شما از سوی جوانان نمازگزار و مسجدی من واو است. باید جوانان دروازه اندر امور مسجدها حتي سهیم شده و ابتکار بوسيله سوگند به مخارج دهند. مسجدها برای من واو پناهگاه جان پناه موضع مبارزه است و نما پيشاني‌ای که پناهگاه جان پناه موضع مبارزه ندارد داخل اعراض كننده نابودی است.

دولت فرصت باقیمانده را به سیاسی‌کاری و تبلیغات انتخاباتی نپردازد

[ad_2]

دولت فرصت باقیمانده را به سیاسی‌کاری و تبلیغات انتخاباتی نپردازد