دکتر بصیر: سنان شیری بي گزند دروازه اندر تغذیه صحيح و كمال صلاح مناسب کودکان کمک کننده است

[ad_1]

دکتر لیلا بصیر، اندام ابوابجمعي هیئت علمی دانشگاه و  مطلع و تازه كار دندانپزشکی کودکان درب فقره اهمیت تيمارداشت از دندانهای شیری چنین قول: شماره دندانهای شیری ۲۰ رقم می باشد وبه كوه طور عادي از ۶ ماهگی دروازه اندر دهن کودکان بدو بوسيله سوگند به رویش می کنند و تا پرده ۶ سالگی تو دهن کودک صبر دارند و از لمحه مدت حادثه به سمت بعد این دندانها از ناحیه جلویی مقدمه به طرف فرود آمدن می کنند و دندانهای دائمی جایگزین آنها می شوند.

وی بقا قسط: آخرین دندانهای شیری آسیاب شیری هستند که درون صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد حدود ۱۲-۱۱ سالگی از دهن بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل می شوند و دندانهای آسیاب دائمی کوچک به سمت جای آنها رویش می کنند.

دانشیار دانشگاه حقايق پزشکی جندی شهزاده اهواز افزود: دروازه اندر عصر هدايت و ضلالت کودک از اوان زايش تا ۱۲ سالگی سنان های شیری داخل دهن کودک بود دارند ونقش مهمی درون جویدن طعام و تغذیه برای کودک ایفا می کنند، بنابرین منصرف كردن سنان شیری قبراق و ناسالم بي عيب داخل دهن کودکان می تواند داخل تغذیه درست و رسیدن آنها بوسيله سوگند به نشو مناسب کمک کننده باشد.

كارمند هیئت علمی دانشگاه بیان پديده: والدین برای اینکه کودکانشان سنان های صحيح المزاج داشته باشند باید به سوي چند لحاظ تيمار کنند، اولین لحاظ رعایت سلامت است،از ابتدا رویش سنان شیری باید مسواک نواختن ضرب برای کودک بدايت شود و این دارای تاخت مزیت اصلي است یکی محیط دهن را تمیز نگه میدارد و دیگری اینکه کودک یاد می گیرد که باید دندانش را مسواک کند و این به مقصد براي شهرت یک انس آيين صحیح برای او می شود.

مطلع و تازه كار دندانپزشکی کودکان اظهار داشت: حيث دیگر کنترل تغذیه است و والدین باید اهمیت تغذیه صحیح را بدانند و اینکه چاهك غذاهایی را به سوي کودک ذات بدهند و یا ازخوردن چاهك چیزهایی پرهیز کنند.

وی حرف: غذاهایی که می تواند برای تندرستي بهبود دهن و سنان کودک مفید باشند تعبير از غذاهای حاوی املاح معدنی كفو کلسیم، فسفر و فیبرها که دربردارنده كورس دور توده اصلی شیر و لبنیات و توده میوه و سبزیجات می باشند.

بصیر تصریح کرد: باید دقت داشت که شیرینی جات و ترشی جات را باید به منظور با میزان و توالي کم استفاده کرد بوسيله سوگند به دلیل اینکه كل محصول که ضمير اول شخص جمع از اینگونه ماده ها مخدرها(هروئين و ) سود می کنیم درون دهن ضمير اول شخص جمع اسید تولید می شود و این اسید از عوامل تخریب و پوسیدگی سنان می باشد.

كارمند هیئت علمی دانشگاه اثنا بیان اینکه موادی که دارای فلوراید هستند نیز می تواند درون پیشگیری از پوسیدگی سنان کمک کنند افزود: لااقل و حداكثر خيز وعده درون طی يوم دوره باید برای کودک مسواک متنفر شود و باید دقت داشت که برای کودکان زیر ۶ كلاس به طرف جانب اینکه توانایی دستی کافی برای تمیز کردن دندانهایشان را ندارند مسواک ضربه بهتر است وساطت ميانجيگري ____________كردن والدین ادا گردد و بعد از ۶ سالگی با بررسي والدین می تاب مسواک ضربه را به سوي خويش کودک سپرد.

ایشان دروازه اندر فقره لزوم سود از بند سنان قول: سود از بند سنان بهتر است تو کنار مسواک  از اوان برای کودکان اوايل شود، به منظور با مورد بغاز از ۴سالگی  به مقصد براي بعد که تماسهای بین دندانی کامل می شوند و ممکن است طعام داخل بین سنان آنها آرامش گیرد.

وی حرف: اولین احاله بوسيله سوگند به دندانپزشکی باید كلاس اوان پيدايي باشد، خیلی از خانواده ها بدبختانه کودک ذات را به طرف دندانپزشکی نمی برند تا اینکه برای سنان کودک مشکل ایجاد شود که این ممکن است متحد عارضه باشد، مدخل سرپوش اینصورت کودک همکاری ضروري را پايان نمی دهد و مبتلا جبن می شود.

دانشیار دانشگاه بیان کرد: بهتر است که ویزیت دندانپزشکی برای کودک كل ۶ ماه یکبار لفظ سياهه بگیرد که داخل این مراجعات بازهم کودک با دندانپزشک و محیط دندانپزشکی خويش میشود و باز پزشک والدین را با نکات بايست حفظالصحه دهن و سنان کودک نزديك همسر میکند. 

 

روانه به سوي دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*