رأی تند حكومت کشور پایانی خوبي تضاد پایانه مرزی شلمچه و سوق رده مخير سحر حسرت/پایانه مرزی فرد لبه رسمی صادرات و واردات مدخل سرپوش شلمچه

[ad_1]

رأی قاطع وزارت کشور پایانی بر اختلاف پایانه مرزی شلمچه و منطقه آزاد اروند/پایانه مرزی تنها مرز رسمی صادرات و واردات در شلمچه

بوسيله سوگند به رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از خرمشهر، از ابتدای جايگيري صف وارسته فريب داخل شهر داير و خرمشهر تنسيق کل تعبير‌ونقل و پایانه‌های استان خوزستان با رديف مستقل چشم بندي نيكوكاري راس شیوه مدیریت این كرانه حاشيه بین‌المللی مبتلا تفاوت شدند.

این اختلافات درب ۳سال اخیر با افزایش حد ناحيه رده بازار آزاده چشم بندي و تفویض اختیارات به طرف این بنياد افزایش یافت تا جایی که پيشوا‌آدينه خرمشهر باب سنه پايه ۹۳ یکی از مهم‌ترین مشکلات كوره خرمشهر را دوگانگی مدیریتی درون قلمرو بین‌المللی شلمچه برشمرد و افزود: مناظره دوگانگی باب مدیریت شلمچه دروازه اندر چند پار آسیب جدی به سمت شهر آگاه کرده است که با ایجاد اتفاق مدیریت دروازه اندر شلمچه بخشی از مشکلات این قلمرو حل می‌شود.

با تدقيق به مقصد براي شرایط کشور عراق و تبدیل حين به منظور با یک رسته برای هم چشمي هم چشمي كردن کشورهای همسایه همچنین اهمیت پرتره‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران دروازه اندر تأمین نیازهای این کشور آشنا و همسایه، سامان بین‌المللی شلمچه دروازه اندر سنه پايه‌های اخیر توانست بهر برازنده‌توجهی از صادرات کشور را به سوي خويش مختص دهد.

شلمچه که به مقصد براي‌كنيه در مدخل تشیع به منظور با کشور شهير می‌شود باب دانشپايه طول عمر‌های اخیر با پيشواز زائران اربعین حسینی برای شك آميزش از این كرانه حاشيه مصادف شد از طرفی دیگر میزبان مسافران عراقی وجود که دروازه اندر فرم تورهای گردشگری، زیارتی و درمانی رسيده کشور می‌شدند.

نيكي این بالذات با تصمیم هیئت اقبال و پیگیری‌های نماینده ملت خرمشهر، قدوه‌آدينه خرمشهر و حكمران وقفه خوزستان طرح مصنوع شكل مهتر رهبر ممتاز‌ترین پایانه مسافری و تجاری باب لبه بین‌المللی شلمچه بوسيله سوگند به‌خطاب پایانه استراتژیک کشور باب اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با نزد مواسات وزیر سلك و شهرسازی کلنگ زنی شد، این پایانه با شرایط کارگاهی و پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد داخل اربعین حسینی دوازده ماه) ۹۴ موقع سهم‌برداری موقت روش گرفت که این فصل فقره داخل تسهیل شبهه زائران مؤثر درست شد.

درب دنباله تعيين شده وجود که فصل تجاری این پایانه مرزی باب موضوع فايده‌برداری نهاد استقرار گیرد ليك این قضيه با اختلاف جدی رديف آزاده سحر حسرت مصادف شد، این اختلافات دیرینه حيات ولي باید تعیین تکلیف می‌شد، ميمون کرباسیان، رئیس‌کل گمرک ایران دی‌ماه ۱۳۹۳ دروازه اندر بازدید از ثغر شلمچه احسان ازبين بردن حالات تشت صف رها حيله و پایانه مرزی شلمچه داخل فقره شیوه مدیریت و حاکمیت این صف تأکید می‌کند و می‌افزاید: گر این تيمچه جلوه گیرد، بهره کشور و استان خوزستان دروازه اندر پيشرفت انتخاب شغل ومشاوره شغلی
پایدار نیز افزایش می‌یابد.

علی لاریجانی، رئیس جرگه شورای اسلامی نیز اربعین سال۹۴ تو بازدید از زیرساخت‌های لبه بین‌المللی شلمچه طالب پیگیری مبحث ترديد کامیون‌های ایرانی و عراقی از هامش خطه شلمچه به مقصد براي ژرفنا تاخت کشور شد.

منتها ازآنجایی‌که تيمچه مستقل دوال كوشش می‌کرد تا پایانه تجاری خودفرمان ذات را مدخل سرپوش کنار این پایانه ساختمان كردن کند و حتی برای حين ورودی‌های خودمختار باب مشاهده دلتنگ حيات حكومت کشور آگاه شغل شد.

خاک‌ریزی ناحيه رده بازار حر دوال نزد ضد پایانه تجاری شلمچه

وجاهت و بدگلي حمیدی مدیر پایانه مرزی شلمچه تو حرف‌وگو با تسنیم می‌گوید: هنجار و سیاست حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه صلاح طاعت بخشش این است که ترانزیت کالا از پایانه مرزی قيافه بگیرد و کامیون‌های عراقی به طرف ژرفنا کشور اهل بشوند همچنین کامیون‌های ایرانی حتي دوطرفه و يك طرفه برای جابه‌جایی دفعه ذات به سمت مقصدهای نهاد کشور عراق مطلع شوند ليك دروازه اندر سامان شلمچه این‌چنین نیست.

وی می‌افزاید: درون این هامش خطه تيمچه خلاص سحر حسرت از شیوه بندرگاه فايده ستاني و زيان می‌کند که این شیوه اصولی نیست. حكومت کشور پیگیر فصل فقره است پایانه‌ها بازهم به سمت نفخه دمش حل این مشکل مسئولان محلی مردی مناسب ازدواج
یا نيز ناحيه رده بازار مرخص غبطه تند معارض این کار است.

مدیر پایانه مرزی شلمچه لقب می‌کند: وقتی خواستیم بهر تجاری یا ترانزیتی را منهاج‌اندازی کنیم سوق رده سبكبار نيرنگ جادو ستيزه کرد ضمير اول شخص جمع حتي سکوت کردیم منتها حكومت کشور فوراً مدخل کرد، محصول دیگر خواستیم درب تجاری را بازکنیم رديف مستخلص سحر حسرت روبرو درب پایانه خاک ریختند، نمی‌خواستیم جستار رسانه‌ای شود این التقا را مستندسازی و به سوي حكومت کشور فرستادن اعزام کردیم گفتیم من وشما مرتب کار هستیم صف آزاده دوال مانع است.

وی اظهار می‌کند: درصورتی‌که بهره تجاری پایانه مرزی شلمچه سلك‌اندازی شود سبب آبرو مبادلات مرزی و مشغله سرگرمي می‌شود همچنین نفع افزوني‌جویی باب هزینه‌ها را به قصد نفس اجاق خواهد داشت.

حمیدی با اشارت به منظور با اینکه رفت وآمد کامیون‌های تجاری خيز کشور عراق و ایران مدخل سرپوش پایانه مرزی ملازم‌ای مهم برای یک سامان رسمی است تصریح می‌کند: اميد داریم حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه و حكومت کشور شيوه کار را تسریع کند، درواقع وش برخی دیگر از مرزهای کشور باید کامیون‌های عراقی بتوانند به منظور با ایران واردشده و کالای خويش را بارگیری و یا تخلیه کنند، بلعکس لمحه مدت کامیون‌های ایرانی نیز باید از این امکان برای دخول به منظور با عراق متمتع باشند، درواقع یک تعويض دوجانبه ترانزیتی را باید مدخل سرپوش پایانه مرزی تجاری شلمچه معشوق باشیم.

ابلاغ رأی تصمیم برنده حكومت کشور به طرف سوق رده مرخص غبطه تند

درب وقت و شب سه‌شنبه ۲۷مردادماه جمعی از نمایندگان حكومت کشور برای پیگیری جستار عازم خرمشهر شدند تو جریان بازدید این هیئت از پایانه مرزی شلمچه ميتينگ‌ای با پيش نمایندگان سوق رده مرخص حيله، مسئولان محلی و کارشناسان حكومت کشور برگزار شد که مصوباتی به منظور با رفيق داشت.

به سمت خبر خبرگزاری تسنیم، مهم‌ترین نکته‌ای که کارشناسان و نمایندگان حكومت کشور نيكويي و سيئه صدق دم تأکید داشتند شك آميزش از پایانه مرزی شلمچه به مقصد براي‌كنيه مجرد و متاهل مسیر رسمی ارتباطی با کشور عراق درون شلمچه وجود همچنین به قصد نمایندگان رديف خلاص حيله عهد اندازه شد که استعمال از تمام مسیر دیگری به مقصد براي‌خطاب پایانه تجاری غيروابسته غیرقانونی بوده و يكه مسیر ترديد پایانه مرزی جاي گير باب شلمچه است.

اعلاميه از محمدرضا عبادی

انتهای پیام/

رأی قاطع وزارت کشور پایانی بر اختلاف پایانه مرزی شلمچه و منطقه آزاد اروند/پایانه مرزی تنها مرز رسمی صادرات و واردات در شلمچه

[ad_2]

رأی قاطع وزارت کشور پایانی بر اختلاف پایانه مرزی شلمچه و منطقه آزاد اروند/پایانه مرزی تنها مرز رسمی صادرات و واردات در شلمچه

دیدگاهتان را بنویسید

*