رئیس گروه موت والده و پدر شهیدان مومنی را تسلیت قول

[ad_1]

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان مومنی را تسلیت گفت

انتخاب شغل ومشاوره شغلی
رئیس گروه مدخل سرپوش پیامی فوت حاجیه بي بي ناسفته و بيوه پارسا روزبهانی ابوي اصل شرافتمند شهیدان بلندمرتبه فتحعلی، نورعلی و پيروز مؤمنی از شهدای پدافند پارسا میگرن
را تسلیت قول.

به سوي اعلان خبرگزاری مهرباني به قصد شيريني گزك از پایگاه خبر رسانی ریاست جمهوری، مكتوب مضمون پیام سبب‌الاسلام وجاهت و قبح خوبي روحانی به طرف توضيح زیر است:

«بسم پروردگار الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

موت مرحومه مغفوره حاجیه كدبانو ناسفته و بيوه پارسا روزبهانی، ريشه باعث اصل شرافتمند شهیدان والاجاه فتحعلی، نورعلی و سعادتمند مومنی از رزمندگان عصر تدافع سبوح، علت طبق باعث تأثر و تألم حافظه شد.

این ام با ایمان و ساكن آسوده که با دوستي خالصانه بوسيله سوگند به عترت پاكدامني و طهر (علیهم السلام) و به سمت تأسی از مکتب عاشورا، باب مسیر حرمت و آزادي ایران اسلامی، از عزیزترین سرمایه‌های زندگی خویش عفو، الگویی منور از شیرزنان فداکار این سرزمین را به مقصد براي یادگار گذاشت.

اینجانب رحلت این ننه مکرمه را تسلیت می‌گویم و از عتبه خدا بلند برای ایشان علّو پايه ها و برای كافه بازماندگان آرام و حق الزحمه مسألت ‌دارم».
 

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان مومنی را تسلیت گفت

[ad_2]

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان مومنی را تسلیت گفت